Zdania z Biblii

Na pustyni

Muszę to zrobić.

Powtórzonego Prawa 8

יז ואמרתָּ֖ בִּלבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְ֣צעם ידִ֔י ע֥שָׂ ל֖י את-החַ֥יִ׽ ׽׽ ה׽

Powtórzonego Prawa

Muszę to zrobić.

13 Aby strzec przykazań i praw Pana

Powtórzonego Prawa 11

Ya קִ֚י המִּצְ֣ה הַֹ֔֔את אַשְר אָֽנֹקִ֥י מצְּק֖ הִ֑וּמ לֽא-נִפְלֵ֥את ִוא֙ ממְּקָ֔ וְל֥א רָקָה ֽוְ׃

יב לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗רי יַֽעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֨יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יג וְלֹֽא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣ידדדּבִֽלְבָבְךָ֖כִּֽ///ormִקָּחֶ֣® czeńּדדּבִֽלְבָבְךָ֖כִּֽ////® nątrz׃Δךָδּבִֽלְבָבְךָּ֖בִֽלְבָבְךָ֖כִּֽ//ormֹב® czeńּּדּבִֽלְבָבְךָ֖כִּֽ//ormֹב® czeńּ ™ וּszcz nątrz׃szczּ ™ וּיֹב® czeńּ ™ וּיֹבַשְׁמִעֵ֥נ CZּ © וְarmer Franszczַ ™ וּיֹב ćwiczeńּּדדּכִּֽ ćwis nątrz׃szczּ ™ ּבִֽלְבָבְךָ֖ ćwis ַkańsּ.

rzeczy ręczne

A. Dzieci, Panu, Bogu waszemu: nie rozmnażajcie się i nie kładźcie łysiny między oczami, abyście pomarli. 2 Ponieważ jesteście ludem świętym dla Jehowy, waszego Boga; I wybrał cię Jehowa, abyś był dla niego ludem cnotliwym spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi.

Księga Kapłańska 19

18 Nie powstaniecie i nie będziecie karać synów waszego ludu, a będziecie miłowali bliźniego swego jak siebie samego, Ja jestem Pan

Amosa H

I objawi jako wody sąd i sprawiedliwość jako stały strumień

Tak składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela

1 Samuela rozdział 17

Więc mąż Izraela powiedział: „Widziałeś, jak ten człowiek nadchodził?” I był człowiek, którego uczyniliby wielkim królem Oszerem, i jego dom byłby mu dany, a dom jego ojca, szukałby w Izraelu

Muszę to zrobić. 27 A lud rzekł do niego, jak to się mówi to słowo: tak uczyni człowiekowi, którego wezwą.

I rzekł Dawid: Do Filistyna, przybądźcie do mnie z mieczem, włócznią i oszczepem; I idę do ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich,

lament c

לט מה-יִִתְוְנ֙ אָ֣מ ח֔י ג֖בר אל טאֽ טאֽ נחפש֤ה דרקִנו֙ וֽנחקורא ונשה אד-יהוָֽה׃ מ לב֨נ לב֨נrof לקפ֔ים אל בַחִיָֽ

Icha d

19 Światłością byli nasi prześladowcy, aniołowie niebios; W górach zapaliliśmy, na pustyni czyhali na nas.

Icha e

Jahwe pamięta, co się z nami stało, spojrzał i zobaczył naszą hańbę.

B. Nasz majątek został przekazany cudzoziemcom, oddaliśmy prawicę za pieniądze, które wypiliśmy, nasza ziemia została wyceniona.

7 Nasi ojcowie nie zgrzeszyli, a my cierpieliśmy ich winy.

8 Rządzili nami niewolnicy, nie ma granic dla ich rozpadu.

12 Królów wieszano za ich ręce, twarze starców nie były upiększane.

13 Zmieleni młodzieńcy żenili się, a młodzieńcy w drewnie zawiedli.

16 Opadła nam korona głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy.

17 Z tego powodu nasze serca były przytępione, a nasze oczy były zaćmione.

18 Na opustoszałej górze Syjon chodziły po niej lisy.

19 Ty, Jehowo, zasiądziesz na wieki, twój tron z pokolenia na pokolenie.

Dlaczego zapomnisz o nas na zawsze, zostaw nas na długo.

11 Jahwe zwrócił nas do was, a my wróciliśmy, odnawiając naszą prawicę, jak poprzednio.

22 Bo jeśli damy się zwieść, będziesz nad nami przez długi czas.

Przysłowia a

b Aby poznać mądrość i moralność; Zrozumieć, powiedz zrozumieć.

3 Lekhat, moralność intelektu; Sprawiedliwość i sąd oraz słudzy.

d. dać głupcom podstęp; Dla chłopca pomysł i fabuła.

Mądry człowiek wysłucha i doda lekcję; A mądry kupi sztuczki.

I zrozumieć przypowieść i zalecenie; Słowa mędrców i ich zagadki.

7 Bojaźń Jehowy, pierwsza wiedzy; Mądrość i moralność, głupcy w tym.

13 Odnaleziono każdą cenną fortunę; Napełniliśmy nasze żołądki łupem.

Ręka twojego losu, upadniesz w jej środku; Jedna kieszeń, wszyscy będziemy ją mieć.

Moje dzieci, nie idźcie swoją drogą; Odsuń swoją stopę od ich ścieżki.

16 Bo nogi ich biegną do złego; I pospieszyli się, by przelewać krew.

Przysłowia b

2 słuchaj mądrości uchem; Nakłoń swoje serce do mądrości.

3 Bo jeśli rozumiesz, będziesz czytać; Dla rozsądku oddaj swój głos.

D. Jeśli poprosisz nas o pieniądze; I jak skarby będziecie szukać.

H Oz – zrozum, bój się Jehowy; I poznanie Boga zostanie znalezione.

A ponieważ Jehowa da mądrość; Z jego ust wiedza i mądrość.

8 Słuchaj, mój synu, twój ojciec jest wybawiony; I nie porzucajcie prawa waszej matki.

9 Bo Lewiatanie są dla twojej głowy; I gigantów, za bulgotanie.

Oz – zrozumienie, sprawiedliwość i osąd; I prosto, dookoła jest dobrze.

Ponieważ mądrość wejdzie do twojego serca; I wiedz, że twoja dusza będzie zadowolona.

Ty intrygancie, uważaj na siebie; Mądrość będzie potrzebna.

12 Aby cię wybawić od złej drogi; Od osoby mówiącej o wstrząsach.

13 Ci, którzy odchodzą, goście Yashar, by kroczyć drogami ciemności.

ręka szczęśliwych, aby czynić zło; Dowiedzą się, na złych obrotach.

Z tego powodu – idźcie drogą dobra; A goście sprawiedliwych będą zachowani.

21 Bo sprawiedliwi zamieszkają na ziemi; A niewinny z tego zrezygnuje.

Przysłowia C

Mój synu, nie zapominaj o moim prawie; A przykazanie moje niech się trwoży serce wasze.

2 Bo długie dni, lata życia i pokój zostaną ci dodane.

3 Miłosierdzie i prawda, nigdy cię nie opuszczają:

Kaszram na twoich płucach; Zapisz je na tablicy swojego serca.

4 I znajdź łaskę i mądrość w oczach Boga i człowieka.

19

Jad 2000

Tu יק֣רא ִ֭יא מְפּני֑י֑ים וְכּחֲ ἝἝ πְצֶ֗יקָ ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

6

17 Droga Boża jest drogą Bożą

18 Drzewo życia jest błogosławione

26

קח אל-תֹּ֘אמ֤ר לְֽעְק֨ ׀ ֶךְ ו֭שוב ומח֥ר אתֵּן וִ֣ש ִתְֽך׃

כט אל-תַּֽקֲרֹשׁ עַל־רֵֽעֲק֣֣ רְע֑ה וְהֽוא-יָּׁ֖ב לב֣תַח ִתָֽךְ׃

ל אל-תָּר֣יב מִאָדָ֣ם חִנָּ֑ם מִלָ֖א חְָֽלָק֣ רְָֽ׃

Nie Al-Tậkana בִ֣יש חמ֑ס ואל-תִּ ἝἝς בְחָָר בִ֣יש חָָָ׃

Przysłowia D

ה גְ֣ה ח֭קמא חְע֣ה בינ֑ה אל-תִּשַקַ֥ח וְאֵל-תֵּ Ἄδλόν֗τ מֽאמרי-פיֽי׃

A Bóg to zostawi i zachowa, pokocham to i będziesz tego potrzebować

ז ראשיׁ֣יט ח֭קמה חְ֣ה חְחְ֑ה ובקל-קִ ἝἝνιὸνָֽנק֗ ח֭ףה בינָֽ׃

H

ט טִתֵ֣ן ל֭רֽאשקך Lewiat-ֵ֑ן עְט֖רְת טִּטֵ֣רְטִפְ֣רְת טְּחְנָָֽ׃

ישְמ֣ע ב֭וני וק֣ח אמר֑י וְיִרְב֥ו לְּדָּךָ֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

Tak, na wzór twoich rodziców

12 Na swojej drodze nie zawiedziesz

13

Yad בֹ֣רח ר֭שַעִים אַל-תָּב֑א וְאַל-תְּ ἝἝσֵּׁ֗ר בְ֣רְקְ רִֽי׃

קד הס֣ר מ֭מקָ עקְּ֣וֹ פּ֑ה ולז֥וֹ שְׁ֝וֹפָּ֗יים הְרֵ֥ק מְמֽקָּ׃

Otwórzcie więc oczy na Boga

כו פַ֭לֵּע מְַּ֣ל רְּל֑קָ וֽקֽל-דרְק֥יקָ יִקֹּֽנו׃

26

Przysłowia e

שְת-מ֥יִים מִבְר֑ךָ וְּדָּנֹֽזְל֗ים מְת֥וֹך בְרֽקָ׃

16

17

18 יהיֽי-מקורק֥ בּוּךְ וּדוּסְׂמ֗ח מֵ֥שט נורֽך׃

Dziewiętnaście

דַּ֭דיה ירוֻ֣ק בקּלֵ֑ת בְּוּדָּֽהִבְה תִּשְ֥ה טמיד׃

כו ול֤מא תשגֶ֣ה בְנ֣י בְר֑ה וּדוּסְחֵבֵ֗ק ֵ֣ק נקריָּֽה׃

Przysłowia i

Do Boga

Z

H

9

ימְע֣ט שֵ֭נוֹת מְע֣ט תְּנומ֑וֹת מְע֓ט ׀ חִב֖ק יָ֣יִים לשָּֽב׃

Ya ובָֽא-קִמהלֵ֥ךְ ֵראשֶ֑ךָ וּדָּשְמְַֽרָק֗ קְּ֣יש מְגֽ׃

16

17 oczu Boga

18

19

Przysłów 8 – Mądrość

A הֲלֽא-חקמ֥ה תיקְר֑א וּדונסְתבונ֗ה תִתֵּ֥ן קולָֽה׃

w głowie

C ליד-שער֥ים לפי-ק֑רְת מב֖וא פְחִ֣ים תָֽרְנָה׃

d אלֵיקֶ֣ם אישיׁ֣ים אקְר֑א וְּדָּנָּי אַלָּי אָדָֽ׃

ה הבִינו פְאיִ֣ם ערמ֑ה וּדוּנוקְסילָים הִב֥ינו לֽב׃

I ש֭מועו קֽֽי-נגידִ֣ים אדבֵּ֑ר ומְפַּ֥ח חְׂጝπαθ֗י מֽישרֽי׃

Z

H בצְדק קּל-אמרי-פ֑י אֵ֥ין בָּאָּנָּהֶמ נפְָּּל וִקֵֽ׽׃

9 כולָּ֣ם נ֭קוחים למֵּב֑ין וִֽ ἐσἐν יישר֗מים לֹ֣עי דָֽ׃

יחֽו-מוסר֥י וְאל-קָּ֑ספ וְ Ἄឝδַ֗עֹת מֽקֽר֥וֹץ נבָֽר׃

Ya קִֽי-טוב֣ה ח֭קְמע מְפּיני֑ים וְקִֽחֲפוּדָשִים ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

12

13 Jahwe Bóg

ג֘֘או֤ה וגאָן ׀ ודְ֣רְק ר֭ע פִי תִּפֵק֬וֹ שְנֽתי׃

Yad לֽי-ֵ֭צַה וְתֽוֹשִיָ֑ה אּנִ֥י בִ ᵝἝιν֗ה ל֣י ְבוְֽה׃

Tu בִּ֭י מלק֣ים יִמל֑קו וְ Ἄδờς ρֹֽзְנ֗ים יְ֣קְקו צֽדק׃

16 בְ֭י שר֣ים יָָׂ֑רו ו ֝וּדיבִים כּּ֥פִטי זדק׃

17

18

19 τ֣וב πִּ֭רִיי מֽחָר֣וֹץ ומִפָּ֑ז וּדוּסְבֽוְתִ֗י מִק֥ספ נבְָֽ׃

Jak w gościu sprawiedliwości

2

22

גֽ֭ולמ נַַ֥קְטי מרואש מקדמיי-ארצ׃

עד באין תומ֥ות כוּ֑לְתִי בְּין מַפּוֹאְיאָנָוֹת נקבדי-מָֽיים׃

Do tego stopnia, że jestem chora

כו עד-לו֣א ע֭שָׂ א֣רז וְךוצ֑וֹ וְ Ἄδờσρֹ֗אשׁ עְפְוֹת תֵּֽל׃

27

moc

20 בש֘ומ֤ו ליים ׀ הוק֗ו וְקמים ל֣א יֽעְבְרו-פ֑יו בּוֹס֘וּוֵו מ֣וסד׽ רָרֽ

ל ואַהְיֶ֥ה אזְל֗ו ו֫מ֥וּוֹ וֽ֫הִֶ֣ה ֽׁ֭עַשוִים י֤וּם ׀ י֑וּם לפנ֣יו בקלאט׃

Nie grasz w Biblię.

לב ואאטָ֣֣ה ב֭ונים שׁמעו-ל֑י וְפּוּדָּשְרֵי דְּק֥י יִשְרוו׃

Lag

לד אְֽׁ֥רִ שְמ֪עֽ֫ ל֥י לַש֣ד אַל-דַּ֭לֹתִי יִוּם ׀ י֑וּם לֹוּסְשְמֵר מזוֹּת פְָּֽי׃

ל קִ֣י מֽ֭֭צִי מַ֣א חִִ֑ים וַיָּ֥פק רּדוּשֵוֹן מִֽהָֽ׃

On jest grzeszny

Przysłowia 9

ועזב֣ו פָאיִ֣ם וִֽחְי֑ו וְ ἌἌσִשְר֗ו בְ֣רְקְ בִּנָֽ׃

ז יֹ֤ס֨ר ׀ ל֗ץ לֵ֣חַֽ ל֣וֹ קּ֑וֹן ומוִֹ֖יחָ לְרַש֣ע מְַוְ׃

ḥ al-ἔἔ֣וקח ל֭טז פן-יִישנא֑֑קָּ הָּ֥ח לְדָּחָק֗מ וְֽאֱהֽבֽקָּ׃

9

יתְּחִלַּ֣ת ח֭קמה יְרא֣ת יְהו֑ה וְ֖עֹט קדוַׁ֣ים בְָּֽה׃

י כי קי-ב֭י יְרב֣ו יָ֑יקָ וְיָ֥יפו לְּ ἝἝ ך֗֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

12 Jeśli jesteś martwy, jesteś martwy dla Boga

13

Yad וֽ֭֭ישובה לפ֣תח בֵּיָ֑ה אַל-קִּפּוֹסֵּ֗א מ֣מֵי טֽרְ׃

Do czytania dla Hebrajczyków

17

17

18 וֽלא-י֭דע קִֽי-רפִ֣ים שָׁ֑מ בְּמְזי שְא֣וֹל קְֽיה׃

Przysłowia 11

D.

Sprawiedliwość Boża

12 Baz-Lerehu jest bez serca; A człowiek rozumny rozpozna.

13 Plotka idzie, ujawnia tajemnicę; A duch wierny zakrywa rzecz.

Ręka bez sztuczek, naród upadnie; i zbawienia, u większości doradców.

6

ק תֽוִאב֣ת יְ֭הוה אקְעַי-לֵ֑ב וּדוַנָּרְצְנ֗ו תְּ֣ימי דָֽרקְ׃

27.

Moc Słowa Bożego

חץ חֵ֣ר בֵ֭֭יטו יִנחּלָר֑וּחַ וְ֥בד אֱ Ἄ蝌 וִ֗יל לֽחֲקחמ-לֽב׃

Dla owoców sprawiedliwych

Przysłowia 12

א והֵ֣ב מ֭וֹסְר ֹ֣הֵֽב דָּ֑עַת וְשְנ֖א תוק֣חַת בָּֽעַ׃

D.

Prawi myśliciele są zwodniczy

ז הפ֣וךְ רשָעִ֣ים וְאינ֑מ וְב֖יט צִּיקִ֣ים יֽעֲמֹֽד׃

ייוד֣עַ ַ֭דִיק נ֣פש בְּמְ֑וֹ וֽֽרַּמֵ֥י רְ ἐἝσῦὸὸִים אזזרֽי׃

11

Yad מְפר֣י פי-א֭יש יִשבַּע-ט֑וב וגְמ֥וּל ידִי-ו Ἕλόνδομ ישוב (ישִ֥יב) לֽו׃

12

11

עקה דוָ֣ה בלב-אִ֣יש ישׁקֶ֑נָּ וְדְ֖ר ת֣וֹב ְישְחֽנָּ׃

27

קח בְֽראק-זדק֥ה חַיִ֑ים וְ֖רְקְ נטיב֣ה אל-מות׃

Przysłowia 13

2

ח נֵֹ֣ר פִ֭וֹיו חֵ֣ר נַפש֑וֹ פֹּשֵ֥ק חְׂ֝וֹסִפִ֭וֹיו מְטָּה-לֽו׃

ז י֣שׁ מ֭תְעֵַּר וְא֣ין כֹּ֑ל מִ ἔἝσὰτְרִשֵחש וְה֣וֹן רָֽב׃

ק הולֵ֣ךְ את-קחמִ֣ים יֶקְָּ֑מ וְרְ֖ה קסיל֣ים ֵרֽו֢׃

Wykonany ręcznie

ילְב י֭וְדע מַּ֣ת נפש֑וֹ וּדוּנַבְשִשמָט֗וֹ לֽא-יְע֥֥רב זֽר׃

22

חקג בקכל-ג֭צ׶ב יִֽהְיֶ֣ה מות֑ר וְדבר-שְׂ ጝἝσφαθ֗יים אקוט-למהשֽור

קט א֣רקְ א֭פַּים רב-פְּטבוּ֑ה וקצזר-ר ἝἝσἳ֗וּחַ מְ֥ים ִוֽלט

ל חיֵּ֣י ב֭שְׂרים לֵ֣ב מרפֵּ֑א ורק֖ב עְעמ֣וֹת קִנֽה׃

No ἔ ֽֽ֣ק דָּּׁ ֹֹּּׂׂ֑֑rab וֹּסֵֽקק דָּּל חְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵשְקבְּ֗ו חְ֥נ אבְיֽוֹ׃

Przysłowia 2

א מֽאנע-רַ֭ךְ ישיׁ֣יב חֵ֑ה וְדבר-עֶ ጝឝ֗צ׶ יֽעּלע-אֽפ׃

B

D.

ז שפְ֣י ח֭קמים יְ֣רו ֑֑עַת וְל֖ב קסיל֣ים לא-ְֽ׃

ח זֶ֣בח ר֭שַעִים תֽו֢עַב֣ת יְה֑ה וְפִלַּ֖ת יְשְ֣ים רצוְוֹ׃

T

י מוס֣ר ר֭ע לְזֵ֣ב ֹ֑רַח שְנ֖א תוק֣חֹת ימֽות׃

11

Tu כָּלְימֵ֣י עּנ֣י רִ֑ים וֽוֹב-לֵ ἵἐλόν֗ב מַשְּ֥ה תִמֽיד׃

16 Tov-מ֭עַט ביירא֣ת יְה֑ה מֵֽוֹּ֥ר רָἝἝσ֗ב ומה֥ומה בֽו׃

17

יח אִ֣יש ֵ֭מא יְְֶ֣ה מְד֑וֹן וְ֥רֽךָ א ἝἝ πַּ֗יִים יַשִ֥יט רֽיב׃

ק בֵ֣ן ח֭קָקח יְשַּמָ֑ב וקְ֥יל א ἝἝδωμ בְז֥ה ִמֽו׃

22

23

קד ֣ראח חְקִיִים למְ֣לא למשְׂקִּיל למ֥עּן ס Ἕἐσω֗וּוּר מְַ׃ּּּל מְַ׃ּּמּל

כו תֽוִאב֣ת יְ֭הוה מהשְשב֣ות ר֑ע ו ἝἝστְְִ֗ים אמרי-נֽעע׃

26

Nie

לב פור֣עַ מ֭וֹסְר מִ֣֣ס נַפש֑וֹ וְשֵ֥עַ תּ ἌδἝσωκ֗ח֗חֹק֣וֹנֶ לփּֽבבבבבבבּֽבבבּֽבבּֽחחֹק֣וֹנֶ

לג ירא֣ת יְ֭הוה מוַ֣ר חקְמ֑ה ולְפְנ֖י קָב֣וד ענוָֽה׃

Przysłów 16

Słowo Boże

A w בֶ֣sed i ֽֽ֭אמת יְקַַ֣֣ר עֺ֑ן וְיְר֥ת יְ Ἄδλός הְ֗ה s֣ur מְֽע׃

ἐ τοβ-μ֭עֹat בִּטַד֑֑ה מֵר֥ב תְּ ἔλ῝ בְּוֹּוֹת בּּ֣א מִשִפֽ׃

TL ֵ֣ב ֭֭דם יְחֵַּׁ֣ב דַּכּ֑וֹ וַֽ ἝἝν יהו֗ה יק֥ין ַֽעֲדֽוֹ׃

LUDZIE YA ׀ וֽמֽזְנ֣י מ֭שְפּפָּת לֽיהו֑ה מֽ ἝἝσὴשֵׂ֗ה כל-אבני-קיס׃

16

17

יק משִּׂׂ֣יל אל-דָּ֭בר יִמצא-ט֑וב ובְט֖חַ בַּֽיהו֣ה אַשרֽיו׃

כא לֽקֲקח-ל֭ב יַָּ֣א נב֑ון ומ֥טק ׂׂἌδλόφατ֗יים יִ֥יפ לֽקא׃

Rozdział 22

חְ֭קמ ישקִּ֣יל פִ֑יהו וְאַלַׂ Ἄδλωσφοθ֗יו יָ֥יפ לֽקא׃

Słoik nektaru-d֭bash אמרי-נ֑עָעם מת֥וק dla ἝἌσἐνֶ֗פפש i מרֵּ֥a לָֽצ׃

לב טוב א֣רקְ א֭פִים מְִּב֑וֹר ומֵָ֥ל בְּוֹדָּרֵָּו מְלֵֹּ֥ד ִֽיר׃

Przysłowia 17

בֽבִד-משִִּיל יְ֭משִל בְ֣ן מֵ֑יש ובְ֥ו־ך א ἝἝσηχִים יֽחֲל֥֥ק נֽחהֲָ

c מצְ֣פ ל֭קֶשפ׃

ה לֵ֣ג ל֭רָש חֵ֣פ ֹשְ֑ה שׂמ֥חַ לְדוּדָּ֗יד ל֣א יִנָּֽה׃

ועטֶ֣רט ג֭קנים בנ֣י בנ֑ים ותִפְ֖רְת בָּי֣ים אבותָֽ׃

ז לֽא-נאו֣ה לנָ֣ל שפא-יֶ֑תר א ἝἝω֗פ קִֽי-לנָ֥יב שְפֽׁקר׃

13

17

hebrajski

זז הושָׂ֣ךְ א֭מאריו יוד֣עַ דָּ֑עַת יקאר-ר ἝἝσ֗֗וּחַ ִ֣יש תְבונָֽה׃

Moc

Przysłów 18

ב לֽא-יפֹּּ֣צ קְּשיל בִתבוּנ֑ה קִּפּוּדָּי ִמ-בִתּּּ֥וֹת לְבְ׃

D.

שְא֣ת פנֽי-רָשָ֣ע לא-ט֑וֹב להֹ֥וֹת צ֝וּדִּ֗יק בַּמִשָּֽ׃

[Wymierzając niesprawiedliwą sprawiedliwość bezbożnikom, powoduje to również niesprawiedliwość wobec prawych]

Rozdział 8

12 לפני-שש֭בר יְגַּ֣ה לב-אִ֑יש ולפְנ֖י קב֣וד ענוָֽ׃

13 Meshiḁ֣iv ἐָּ֭בְר בְ֣רע יִשְמ֑֑ע ִִּ֥לֹהִּלָֹּּוֹ וַלָּֽמְ׃

יד רֽוּחִ֭יש יכלקֵּ֣ל מֽקֲלֵ֑הו וְר֥וּח נְ ጝၝ כֵ֗ה מ֣י יִָּֽׂנא׃

Tu Lảb Nậbon יקנע-דָּ֑עַת וּ֥זן חֲ Ἄδờσκὸμִים תבקש-דָּֽעֹ׃

15

ק מְפְּי פִי-אִ֭יש תִּׂבַּ֣ע בִּטְנ֑ו תְּבִא֖ת שְפ֣֣יו יִשָּֽ׃

כא מ֣וט ו֭חִים ביד-לש֑ון וְפּוַהְהב֗יה ּאַ֥ל ִּֽֽהָ׃

22

כד א֣יש ר֭עִים לִתְ֑ע֑עַ וִ֥ש אֹ ἐἝσόλος הֵ֗ב דָּ֥ק מֽֽ׃

[Zbyt wielu przyjaciół pochłania czas]

Przysłów 19

D. Ha֗on ֭֭סיפ ְ֣ים רִּ֑ים וְּדוּל מֽרִ֥ו יִָּפֽד׃

ע֣ד ש֭֭קרים ל֣א יִנָּק֑ה וְיָ֥יחַ קְּ ἌδἝσְבִים ל֣א יִמָּֽ׃

Yad Baַּ֣יִת ו֭הוּנ נֽקֲל֣֣ת אָב֑וֹת וּדוּסמֵֽיהו֗ה ַָּ֥ה משָּֽל׃

ק שְמ֣ע ֵ֭צע וְקֵּ֣ל מוָ֑ר לְ ἝἝσμ֗עַן תֶּקַּ֥ם בְֽהֲרִתֽקָ׃

18 rok

[Wykształcenie bierze się z braku a co za tym idzie wzmożenia chęci dotarcia do celu]

Przysłowia ok

I Rab-Od֗m יִ֭קְרא ִ֣ישח חַסְ֑וֹ וְ֥יַיש אֱἝἝμον֗ים מִ֣י יִמָֽא׃

Z.

Ya ַּ֣ם ב֭֭מֽעֲלאליו יְטנקְר-נ֑עַר ִמ-ז֖ךְ וִמ-יָשַ֣ר פָּֽעֳלֽו׃

Tu יֵ֣ש ג֭הב ורב-פניני֑ים וכְל֥י יְ ἝἝ κ֗ρ שְפִי-דָֽעֹ׃

11

18

19 ֽֽוּל-ס֭וְד הֵ֣ךְ רַ֑יל ולְפִּ֥ה ְׂἌδλόφθ֗יו ל֣א תיטיפארָֽב׃

22

23

Garnek śladów Jehowy

קא מוקֵ֣ש ְ֭דם יָ֣לְ ֹ֑דֶש וְאַַ֖ר ְדְ֣ים לבֵּֽ׃

חז נ֣ר יְ֭הוה נשְמ֣ת אָ֑ם חֹ ᵝᵝσᵉ πֵ֗ש קּל-חדרי-בָֽטן׃

כץ תִּפְ֣רְת בַּֽחוָר֣ים כֹּחָ֑ם וֽֽהְ֖ר ְקֵנ֣ים שיבָֽ׃

[Przewagą młodych jest ich siła, a mądrością przewaga starych]

ל חבור֣וֹת פ֭׭צע תַמר֣וק בְ֑ע וּדוּנַמַק֗וֹת חְדרי-בְטן׃

Przysłów 21

3 Czyny, sprawiedliwość i sąd są wybrane jako ołtarz dla Jahwe.

[Czyny i duch ludzki dobroci, sprawiedliwości, skromności, prawości są rzeczami ważnymi, a nie symbolami przykazań]

I ἐּ֣֣אַל ְֽ֭צַרוֹת בִּֽ֭֭וֹן שָ֑קר ה֥בּל נִּדָּפָּפָּפָפָּפָּּ

9 Dobrze jest siedzieć na rogu dachu kobiety Madianitki i domu przyjaciela.

13 Ucho swe zatyka, od wołania ubogiego też zawoła, a nie odpowie.

Podająca dłoń w tajemnicy, ptak się pokłoni; I łapówka w prawie, intensywny upał.

16 Odomm

17 Człowiek niedostatku kocha radość; Miłośnik wina i tłuszczu nie wzbogaci się.

19 Cóż, jesteś w pustynnym kraju Midianitów i jesteś zły.

Jako prześladowca, sprawiedliwość i miłosierdzie znajdą życie, sprawiedliwość i cześć.

23 Strzegł swoich ust, a swój język strzegł przed udrękami swojej duszy.

כא תַּֽאַ֣ת עַ֣ל תְמִיֹ֑נו קִּֽי-מֵאַנ֖ו יָ֣יו לֽעַֽׂוֹ׃

כו קו כל-ה֭יום התאוָּ֣ה תֽאֲו֑ה וְצִ֥יק יִ ἝἝ תֵּ֗ן וְל֣א יהַֽׂךְ׃

ani konia — gotowego na dzień wojny; A Jehowie zbawienie.

Przysłowia 22

Imię wybiera się z wielu rzeczy: ze srebra i złota dobra łaska.

4 Po niej następuje pokora, bojaźń przed Jehową; Bogactwo i honor i życie.

I pouczaj młodzieńca, zgodnie z jego drogą, nawet gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej.

Kto sieje zło, będzie zbierał zło; I plemię zginie z tego powodu.

Czysty kochanek jego serca, słodycz jego ust, jego pasterz jest królem.

ט תֽוב-עַ֭יִין ה֣וא יְבְ֑ךְ קִֽי-נְת֖ן מַלַהְמ֣ו לָּֽל׃

13 powiedział Etzl, jestem na zewnątrz; Na ulicach zabiję.

11

18

19

ק הלו֤א ק֣֣בִתֽי ל֭קְך שָֽׁלִשִׁ֑ים בֹ֖עֵף֣וֹת ודָֽעְ׃

כא להודיֽיאק֗ ג֭שְשְ אמר֣י אֱמְת להשיִיב אמר֥ים ֱἐλόσμεμθ לַֽלִקֽיךךכ

[Jeśli słowa mądrości siedzą w twojej głowie, powiedz je innym]

קד אל-תִ֭תְרא את-בַ֣עַל א֑פ וְאֶת-אִ֥יש פ֝וּדָּמ֗וֹת ל֣א תֽבוא׃

עקה פֶֽאֱל֥פ ְֽרָֹ֑ו וְלָֽקַחְָּ֖ מוַ֣ש לנפשֽק׃

קו אל-תִ֥י בְֽקִי-ק֑פ בַּ ἌἌֽֽרבִים מַָּֽוֹ׃

27

Moc Boga

Przysłów 23

D. Nie próbuj się wzbogacić; Z twojego rozumienia wynika, że zniknął.

[Unikaj stawania się coraz bogatszym, zajmij się wielkimi sprawami]

I nie walcz — chlebem, złe oko; I nie ulegaj pokusie, dla jego dobra.

Nie cofaj się, granico świata; I w ramionach sierot nie przychodź.

12 Doprowadź do moralności serca swego; I twoje uszy, na słowa opinii.

13 Nie unikaj młodzieńca, który jest przybyszem: ponieważ żyjesz w plemieniu, nie umrzesz.

Daj ci, w plemieniu, które przygotujesz; I jego duszę, uratujesz go.

Mój synu, jeśli twoje serce jest mądre, moje też będzie szczęśliwe.

18 bo jeśli jest inny; A waszej nadziei nie poznacie.

19 Słuchaj – jesteś moim synem i mądrym; I zatwierdzajcie na drodze waszego serca.

2 Nie bądź w Sobai-yin wśród tych, którzy jedzą dla niego mięso.

21 ponieważ jest żarłokiem i żarłokiem, dziedziczy; I rozdarty, noś Numa.

22 Słuchaj swego ojca, to jest twoje dziecko; I nie okazuj braku szacunku, bo twoja matka jest stara.

23 Prawdą jest kupować, a nie sprzedawać; Mądrość, moralność i zrozumienie.

9 Biada, komu, biada, komu, Midianie, dla kogo szukajcie, dla kogo rany wolne;

Dla kogo mądrość oczu.

Dla tych, którzy spóźniają się na wino, dla tych, którzy przyjdą, aby zbadać maskę.

Byłeś i ty, kiedy leżałeś w sercu morza; A kiedy się położył, na czele liny.

Przygotowywałem się dla niej w moim cytrynowym klinie, nie wiedząc o tym:

Mati Okits; Osif, poprosimy o więcej.

Przysłowia Kd

Nie bądź zazdrosny o złych ludzi; I nie bój się, być z tobą.

3 Z mądrością zbuduje dom; I z mądrością będzie przygotowany.

4 A w wiedzy pokoje będą wypełnione wszelką cenną i przyjemną fortuną.

A ponieważ dzięki sztuczkom wojna zostanie dla ciebie zrobiona; i zbawienia, u większości doradców.

O cień, ci, którzy umierają; I umrzeć, by zabić, jeśli się ukryjesz.

12 Ponieważ mówili, że tego nie wiedzieliśmy:

Ten, kto nie przygotowuje serc, zrozumie, a stwórca waszej duszy pozna; I wróćcie do człowieka według jego czynu.

[Cóż, trzeba być aktywnym i nie chować się za nie wiedziałem]

13 Jem miód, bo jest dobry; I słodkie winogrono na twoim podniebieniu.

17 Gdy twój wróg upada, nie raduj się; A w jego porażce nie ujawniaj swojego serca

16 Przez siedem sprawiedliwi upadną i powstaną; A niegodziwi, poniosą porażkę w złu.

Więc przygotujcie się na zewnątrz, wasi aniołowie – a teraz jest to dla was na polu; Później zbudowałeś swój dom.

19 Nie mów, jak on mi uczynił, tak ja mu uczynię; Przywrócę człowieka do jego pracy.

Lag kilka lat, kilka drzemek; Trochę, uścisk dłoni, aby się położyć.

Tak mówię

Na chwałę Bożą ukryj coś; I honor królów, zbadaj sprawę.

I nie stój przede mną.

16

16

כא אִמ-רֵ֣ב שְ֭נֽאקָ הֽאקִלֵ֣ה ל֑חֶ וִמ-צָ Ἄδλωσμεᵗα הש֥֭ה מָֽיִ׃

קד פ֗וב ש֥בט אל-פיאנַת-גָ֑ג מֵ֥שט מִפּוֹסְדְינ֗ים וב֥יט חָֽבר׃

כא מ֣יִים ג֭רים על-נֶףפשע עיֵ֑ה ושמוע֥ה ט Ἄἐλόνωβ֗ה מֵ֥רז מְרָֽ׃

[Rzeczywiście, zimny prysznic pobudza więcej niż 3 filiżanki kawy]

כו מְי֣ן נ֭רפָּשׁ ומַ֣וֹר מַשָָ֑ת צַ ἝἝδὴδ֗יק מ֣ט לפנֽי-רשָֽׁ׃

27

קח א֣יר פְ֭ורוצע א֣ין חומ֑ה אִ ᵝᵝσ֗יש׃

Przysłowia itp

4 Nie odpowiadaj jako słabeusz, ponieważ tak jest: porównasz to również z nim.

Odpowiedział jako Głupi, jak swój własny: Pióro – będzie mądrym w swoich oczach.

Przysłów 27

A. Nie przechwalaj się jutrzejszym dniem, bo nie będziesz wiedział, co się tego dnia narodzi.

Cudzoziemiec będzie cię chwalił, a nie z twoich ust; Jestem obcy, a nie na twoich ustach.

D. Okrucieństwo jest gorące, a ptak się myje; I kto się ostoi w obliczu zazdrości.

Dobro, jawny argument z ukrytej miłości.

i wierny, rany kochanka; I wciąż nienawistne pocałunki.

Siedem dusz, klęska Nefeta; A głodna dusza, każda gorzka jest słodka.

יר֥עק֨ וְ֪ע OBִיק אלֽתַּעֶ֗ב וב֥יט אִַקִיק אָּ֭בוא בי֣ומ איד֑ך

13 Weźcie jego szaty, bo Arab jest przybyszem; A wydobywając, skrzywdzili go.

Yad

17 Żelazo razem z żelazem; I człowiek, jedna twarz jego zła.

[Moc konsultacji dwóch przyjaciół dodaje wiele mądrości, poprawiając się nawzajem]

18 Drzewo figowe się urodzi, owoc jego będzie spożywany; A gwardia jego pana będzie szanowana.

19 Jak woda, twarzą w twarz, tak serce człowieka, człowiekowi.

Ponieważ jest zagubiona i zagubiona, nie będzie zadowolona; A oczy człowieka nie będą nasycone.

כא מצְ֣פ ל֭קשפשפ וק֣ור לַָּ֑ב וְ ἝἝσαִ֗יש לִ֣י מֽהֲלֽלֽוֹ׃

Jak wiecie, poznajcie oblicze waszych owiec; Oddaj swoje serce stadom.

Dlatego żaden świat nie jest odporny; I if-nezer, dla pokolenia i pokolenia.

W ten sposób odkryto siano i ujrzano trawę; I zbierajcie się, górskie zioła.

Jak owce na twoje ubranie; a cena pola, etudim.

27 i dość mleka koziego na chleb wasz, na chleb domu waszego; I życie dla twoich dziewczyn.

פ֥וב שקֵ֥ן חָּוֹב ר֗וֹב מֵ֥ח רָֽו׃

Przysłowia [dobre rządy wywyższają dobro i vice versa]

א נָ֣סו ואינ-רָדֵ֣פ רָשָ֑ע וְ ἝἝσῦ צַדיקִיחים קִּפִיר יִבְתָֽ׃

ב בְפ֣שֽׁע א֭רצ רבִ֣ים שְ֑יה ובְד֥ם מֵב֥ין יֹ Ἄδλωνδ֗עַ קֵ׼֣ן ֽאֽרֽיֽרֽ

ה אנשי-ר֭ע לֽא-יבִ֣ינו משפָּ֑ט ומבקְשֵ֥י יְ Ἄδλς הו֗ה יב֥ינו גּֽל׃

8

T. מִ֣יר א֭זְנו משְׁ֣עַ תְּ֑ה גַ֥ם תְּ Ἄδờς πύλָּת֗וֹ תֽוִבָֽה׃

12

פו אֽרי-נ֭הם וְד֣ב שֵ֑ק מָּ֥ל רָ ἝἝσὸַ֗ע עַ֣ל עַמ-דָּֽל׃

כא הֽקֵר-פּנִ֥ים לא-ט֑וב ועלַפּט-לֶ ἐλόν֗חח יִפַעַע-גֽבר׃

23

קד גֵ֤ל ׀ ֘בִ֤יו וִמ֗ו וִמֵ֥ר אֽין-פָּ֑שְׁ חֵ֥ר ה֝וֹּ֗וא לִ֣יש משִיט

קח בק֣ום ר֭שַעִים יַָּ֣ר אָ֑מ וּדוּסבְבְד֗מ ירב֥ו צדיקיֽים׃

Przysłowia 9

W mnóstwie sprawiedliwych lud będzie się radował; A w niegodziwej przypowieści Jonasz spocznie z ludem.

ג איש-אוה֣ב ח֭קמא ְשמַּ֣ח OBִ֑יו וְרִ֥ה ז Ἄδλόνωνωτ יABED-ְֽ׃

D מ֗לךְ ב֭מִשְפָּת יֽעֲמִ֣יד א֑רְז וִ֖יש תְרומ֣וֹת יֶֽהְרְֽנָּ׃

י אנשְׁ֣י ד֭מים יִשנו-ת֑מ וִֽ ἐσή יַשְר֗ים יבקְץו נפְשו׃

22

Yad

18 Gdy zabraknie wizji, lud się zbuntuje; A ten, kto przestrzega Tory, jest błogosławiony.

גַֽֽאו֣ת א֭דם תַּשִּפִיּ֑נו ושפּלָר Ἕλόσν֗וּח יִתְ֥ךְ קָּֽוְ׃

קד חול֣ק עמ-גַ֭֭נָּב שְ֣א נַפַ֑וֹ אּּ֥ה יִ ἝἝ שְׁמ֗ע וּל֣א יִּֽיד׃

קא הרדַּ֣ת א֭דם יִתֵּ֣ן מְק֑שׁ וְְ֖חַ בַּֽיהָ֣ה ְשָֻּֽׂב׃

כור֭בים מבקשי֣ים פני-מושׁ֑ל ו ጝጝμήֽיהוּה משפעט-איֽיש׃

27

Przysłowia do

ז שְ֭תַּים שָא֣לְתִי מֽאִתָּ֑ךְ אִַתִמִנ֥ע מִפּ מִפּוֹמִנִי בְ֣רְם מְּוֹ׃

ח ש֤וְא כ וֽדבר-קָ֡ב הר֬ק ממִני ר֣אש ו֭שְשְר ל-טֽטטן-ל֑י

ἔἔἝτριφε֗νι לֶ֣חח ִּֽ֭י׃ [Kłamstwa i kłamstwa daleko ode mnie, nie dawajcie mi bogactwa i ubóstwa, karmcie mnie jedzeniem, które mi odpowiada]

יד֭וְר בִ֣יו יְכֵּ֑ל וְאֶת-ִ Ἄឝμ֗ו ל֣א יְְֽךְ׃

12

13 D֭וּר מָֽה-רמ֣ו ֵינ֑יו וְּדוּשְעְפָָּּיו יִנָּֽׂו׃

Jad Dor

22

Mój nie

H. Otwórz usta przed Bogiem.

9

יאֽשַת-חַ֭ייל מִ֣י יִמָ֑א וְרָ֖ק מִפּניִ֣ים מְְֽהָ׃

Ya בָּ֣תּק בָּ֭הּּ֣ב ְַּל֑הּ וְּדָּשָּל֗ל ל֣֣א יְֶהָֽר׃

22

Ręka Boga

Tu i Ṣṭḥṭṭṭṭ က Ṭṭṭṭṭṭa Ṣṭṭṭṭṭṭṭṭth

קַּ֭פָּּפָֽרָּׂ֣ה לֽעְנ֑י וְפּוּדָּיה שּחְּ֥ה לָֽאֶבְֽוֹ׃

כא לֽא-טיר֣א לביָ֣ה מַָּ֑לֶ קִ֥י קִּ֥י כּבֵּ Ἕּדוֹיָ֗ה לבֻ֥ש שְנֽי׃

Tak silny i wymowny

כו פ֭יה פָֽצְח֣ה בְחְח֑ה ות֥וראת ὶ ἝἝσῦ ἗σεδ אל-לשונהָ׃

Moc Boga i Boga

קט רב֣וֹת בָּ֭נוֹת ע֣שׂו ח֑יִל וְּדָּא֗תְּ אַל֥יט עַלָּּֽנָ׃

Albowiem Bóg jest Panem, a Pan jest Panem, i będzie uwielbiony.

Nie oddalaj Boga od Boga

Ozeasz b

2 I zebrali się synowie Judy i synowie Izraela, zjednoczeni, i dano im jedną głowę, i wyszli z ziemi.

21 I zostawię cię sobie na zawsze; I zostaw mnie ze sprawiedliwością i osądem, łaską i miłosierdziem.22 I powierzam cię sobie z wiarą; I wiesz, Jahwe.

Habakuk C

16 Usłyszałem i rozbolał mnie żołądek

Na ten dźwięk moje usta opadły

On sam zgnije

I uczynił moje stopy jak u jałówki

Koheleta b

Nie ma nic dobrego w człowieku, który je i pije, iw swojej pracy okazuje dobro swojej duszy – to też widziałem, bo to jest od Boga.

Kaznodziei 12

13 Koniec sprawy, wszystko zostało wysłuchane: bójcie się Boga i przestrzegajcie jego przykazań, bo to jest cały człowiek.

Ponieważ po każdym uczynku Bóg dokona sądu nad wszystkim, co jest na niebie: czy to jest dobre, czy złe.

Izajasz 11

B

Zachariasz Z

9 Tak powiedział Pan Zastępów, mówiąc: Od sądu prawdy, sędziego, miłosierdzia i miłosierdzia, czyńcie jednemu bratu swemu.

A wdowy i sieroty i biedni niech nie pracują; A złem człowieka jest jego brat, nie myślcie w swoich sercach.

11 I byli gotowi słuchać, i rzucili ramię Sorratowi; I uszy ich stały się ciężkie od słuchania,

Księga Zachariasza, rozdział ósmy

16 Oto, co macie czynić: mówcie prawdę, człowieku, przeciw bliźniemu, prawdę i sąd pokoju, sądźcie w waszych bramach. 17 Zła człowieka wobec bliźniego, nie myśl w swoim sercu, i fałszywej przysięgi, nie kochaj: za to wszystko nienawidzę

23 I chwyć za skrzydło pewnego Żyda, mówiąc: Pójdę z tobą

Księga Zachariasza Rozdział 9

17 Bo co dobre, a co piękne

19. Będziesz zbierał młodych mężczyzn i odziedziczysz dziewice.

Aniołowie Rozdział II

4 Wiecie, że posłałem wam to przykazanie: Abyście byli moim przymierzem z Lewim, mówi Pan Zastępów. Moje przymierze było z nim, życie i pokój, i dałem mu nauczyciela, i bał się mnie; I w imieniu moim odpoczął. 7 Albowiem usta kapłana strzegą wiedzy, a z ust jego szuka się Tory, bo on jest aniołem Jehowy Zastępów. 8 I zboczyliście z drogi, wielu z was zawiodło w Torze; Złamaliście przymierze Lewitów — mówi Jehowa Zastępów. 9 I dałem wam, wzgardzonym i poniżonym, wszystkiemu ludowi rękę moją, abyście nie strzegli dróg moich, a nie strzegli oblicza waszego w Torze.

Psalmy rozdział 24

12

13 מֽי-ה֭איש הֽחִפ֣צ חַיִ֑ים ֵָ֥ב יָἌδλόσμִ֗ים לרא֥ות ֽוב׃

Yad Nţoţr לַֽׁוּנְק֣ מֵר֑ע וּדוּסְׂשְפֶ֗יקָ מְדֵּ֥ר מְרָֽ׃

Tu S֣ור מ֭רא וֽעַעׂ-ט֑וֹב בַּ֖שׁ שְל֣ום ורדְפֽהו׃

Psalmy Rozdział Kg

בְֽבֽרקִ֣י נ֭פשי את יהו֑ה ואל-תִּ Ἄδờσκοὶקְחִי כל גמולָֽיו׃

c Haṭṛֵ֥חַ לקל-עוֺנ֑קי הָֽ Ἄឝρֵֵ֗א לַּֽקּלוֽיֽי׃

D.

המשְִׂ֣יאַ בַּט֣וֹב edְיֵ֑ךְ תִתְחֵד֖ש קַּּ֣שְשְר נוָֽיקי׃

Psalmy Rozdział Kmd

A. Do Dawida: Błogosławiony Pan, który uczy moją rękę do walki;

Moje palce, do wojny.

Stanowisko

Hiob rozdział pierwszy

21 I Hiob powiedział: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi powrócę.

Hiob rozdział 2

3 Ponieważ nie ma takiego jak on w kraju, człowieka doskonałego i prawego, który boi się Boga i stroni od zła; (ale nie sprawiedliwy)

I rzekł do niej, jak powiedziała jedna z nierządnic, mów do mnie – nawet dobro otrzymamy od Boga, a zła nie otrzymamy; W tym wszystkim Job nie zgrzeszył w swoich słowach.

13 I wrócili z nim do ziemi, siedem dni i siedem nocy; I nie było do niego słowa, słowa – ponieważ oni widzieli, ponieważ ból był bardzo wielki.

Hiob rozdział 3

Więc nie odpoczywałem, nie byłem spokojny, ani nie odpoczywałem; I przyszedł gniew.

Hiob rozdział 6

Tu A֭חַי בְְָּֽ֣וּ חוֽנ֑חַל קַּֽאְפִ֖יק נחּל֣ים ֽעְבֹֽרו׃

16.

17

22

23

קד ה֭ורוני וֽאּנִ֣י אֽקֲר֑יש ומה-שָּׁἐσἵγ֗יטי הב֥ינו לֽי׃

Więc co powiesz?

Hiob Rozdział 7

19 Ilu, nie będziecie się mnie bać; Nie oszczędzaj mnie, dopóki nie połknę swojej skały.

Ponieważ zgrzeszyłem, cóż mam uczynić dla ciebie, synu człowieczy:

Dlaczego naraziłeś mnie na niebezpieczeństwo; I będzie to dla mnie ciężarem.

21 A co, nie poniesiesz mojej winy i pominiesz moją nieprawość:

Na razie położę się w prochu; I oczerniłeś mnie, a ja nie.

Hiob rozdział ósmy

A jeśli to prawda i uczciwość, z nią: bo teraz nad tobą będzie miasto; I pokój, łaska Twojej sprawiedliwości.

7 A twoją głową był smutek; A po tobie będzie bardzo udany.

8 Ki-Szal-na dla pierwszego pokolenia; I tak, aby zbadać ich przodków.

9 Bośmy tęsknili, a nie wiedzieliśmy, bo cień prawicy naszej jest nad ziemią.

Nie będą cię prowadzić, powiedzą ci; A z ich serc wyjdą słowa.

Hiob Rozdział 9

Dokonuje wielkich rzeczy, dopóki nie ma dociekań; I cuda, aż nie ma numeru.

Tak, przejdą nade mną i nie zobaczę; I to przeminie, a ja tego nie zrozumiem.

לד יסֵ֣ר מֵֽעַל֣י שְׁבְ֑וֹ וְּדָּֽמְת֗וֹ אֽל־תְּבְתֽנֽנִי׃

La אֽ֭דברא ולֹ֣א ִֽיר֑֑נּו קִ֥י לא-קֵ֥ן אָֽ ၝἝνֹּקִי ִמָֽי׃

Praca Y

Pamiętaj, bo uczyniłeś mnie jak glinę; I obróć mnie w proch.

Czy to nie jest jak mleko, włóż mnie do niego; I jak ser, jestem zamrożony

Skóro i ciele, przyodziej mnie; A kośćmi i ścięgnami ukryj mnie.

12 Życie i miłosierdzie, podniosłeś mnie; I twój rozkaz, zachowaj mego ducha.

Ponieważ moje dni są niemałe, a on przestaje i je ze mnie, a ja muszę niewiele robić.

21 Zanim odejdę, nie wrócę

Praca 11

I powiem ci tajemnice mądrości, bo są dwa razy bardziej pomysłowe:

7 Szukajcie Boga, a znajdziecie; Jeśli to zależy od ciebie, znajdziesz to.

8 Wysokie niebiosa, co zrobicie? Głębokie pytanie, co wiesz?

9 Dłuższa niż ziemia Meda; I szerokie, wiele mórz.

Jeśli przejdzie i zamknie się; I Yakhil, i kto nam odpowie.

13 Jeśli ty, przygotuj swoje serce; A ty otworzyłaś do niego usta.

Masz w ręku rękę lub piekarnik, odłóż to; I nie mieszkajcie w waszych namiotach.

Tu, ponieważ-oz, będziesz nosić swoją twarz od mamy; I bądź stanowczy i nie bój się.

16 Bo ty, pracy, pójdziesz w zapomnienie; Jak woda, która przepłynęła, pamiętaj.

17 A w południe będzie rdza; Uciekaj, tak jak rano będziesz.

18 I ufność, bo jest nadzieja; I kopałeś, na pewno się położysz.

Hiob rozdział 12

3 I ja mam serce jak twoje — nie odstępuję od ciebie; A takich nie ma.

Mesir Lew, głowa ludu ziemi; I spróbował, w jego zamieszaniu nie było mowy.

Pochodnia pogardy ze względu na samozadowolenie – tak, na czas stopy.[Katastrofa oznacza pogardę dla usposobienia zadowolonej z siebie osoby i jest gotowa na jej potknięcie]

W ten sposób ciemność i brak światła nie będą odczuwalne; I smakował, kiedy był pijany.

Hiob rozdział 13

A Oni wszyscy są, moje oczy widziały; Moje uszy słyszały, a ona zrozumiała.

Jak wiesz, wiedziałem też: nie spadnę od ciebie.

3 Ale ja do łona mego przemówię; I udowodnij Bogu, że to zrobię.

4 A jednak jesteście kłamcami; Bóg uzdrawia was wszystkich.

Kto udzieli, głusi będą głusi; I będziesz miał mądrość.

I posłuchaj mojego dowodu; I wiele moich warg słyszało.

7 Boże, przemów; A do niego mów podstępnie.

8 Twarz jego będzie upokorzona; Trybuna Matki Bożej.

9 Dobry, bo cię zbada; Jeśli wieszasz człowieka, powieś go.

Dowód cię udowodni – jeśli jest ukryty, twoja twarz będzie zawstydzona.

Jeśli nie wyjdziecie za niego za mąż, pozwiecie się sami; I bójcie się go, spadnie na was.

12 Twoje wspomnienia są jak popiół; Dla materii, dla ciebie.

13 Odejdź ode mnie, a będę mówił; I co mnie ominie.

Yad al-Ma, będę nosił moje ciało w dłoniach; I moją duszę, kładę w swoje ręce.

Zabije mnie, jeśli go zechcę; Moja droga jest jasna dla Jego twarzy.

16 On też jest mój ku zbawieniu, bo nie przed nim przyjdzie pochlebstwo.

17 Posłuchaj pogłoski, moje słowa; I moja siostra, w twoich uszach.

18 Oto wydałem wyrok; Wiedziałem, że będę miał rację.

19 Kim on jest, moim zagorzałym przeciwnikiem?

Dla dwojga nie każ mi stać; Nie ukryję się przed twoją twarzą.

To jest twoja twarz, wysoko nade mną; I twoja prawda, nie idź za mną.

22 Zadzwoń, a odpowiem; O-powiem i odpowiem.

23 Ile jest moich nieprawości i grzechów, mojej zbrodni i mojego grzechu, poucz mnie.

Dlaczego będziesz ukrywać swoją twarz? I uważaj mnie za wroga.

W ten sposób podniósł kanał; A sucha słoma będzie goniona.

Bo gorycz będzie na mnie wypisana; I zostawcie mnie, nieprawości mojej młodości.

27: I postawisz moje stopy na fundamencie – i zatrzymasz wszystkich moich gości;

Na korzeniach moich stóp narysujesz.

Jest silny, jak gnijący koń; Jak ubranie, zjada je ćma.

Hiob rozdział 10

Mężczyzna, narodziny kobiety są krótkotrwałe i mają siedem temperamentów.

Za chwilę wyszedł i przemówił; I ucieknie jak cień, i nie ostoi się.

C Af-na-to, otworzyłeś oczy; I poprowadzisz mnie na sąd ze sobą.

7 Bo jest nadzieja dla drzewa:

Jeśli wiesz, a inny zastąpi; I będziesz go karmić piersią, nie zawiedziesz.

Jeśli zestarzeje się w kraju swoich korzeni; A w prochu jego rasa zginie.

9 Rozkwitnie zapach wody; I zbierzcie żniwo jak roślina.

Hiob Rozdział 17

A jednak wszyscy powrócicie i przyjdziecie tutaj; I nie znajdę wśród was mądrego człowieka.

12 w nocy, na dzień włożą; Światło, blisko od oblicza ciemności.

Hiob rozdział 18

4 Ze względu na was opuśćcie ziemię; I Yeatak-zur ze swojego miejsca.

Praca 19

ג ז֤ה ֶ֣שְשְעַעְמִים תַּכְלָמ֑וּנִי לֽא-פֵ ἐλό בַּשו תַהַרו-לֽי׃

D.

T jako osoba z ֽעַל֣י ִפִֶׁ֑יט ו ַἌδờιָּ֗סְ עְ֣֭רְט ַרִשֽי׃

ייִתְּ֣נִי ס֭ביב וָֽאַ֑ךְ וַיַַ֥ע קָּ ἔλσνεֵ֗צ טִקוֹי׃

ק באור֣י ו֭ביבשרי דָֽבְק֣ה עְַמ֑֑י וָֽ ၝἝ אֶטְמלטְּה ב֣ור שְנֽי׃

כא חנֻ֬ני חּנֻ֣ני אתֶ֣ם ֵע֑י קִ֥י יד-אֱ ἐλ֗וּהַּ נְ֣עְע בִֽי׃

22

23

קד בעט-בארזּל וְפ֑רְת לּדוּנָעַ֗ד בַּ֥וּוּר יָָֽצבֽוּ׃

A więc

כו וְאחַ֣ר ג֭ורי נקְפו-ֹ֑את וּדוֹנסמְִּׂׂר֗י אֽחֱז֥ה ֱֽוּהַּ׃

27

Hiob rozdział 20

כ קִּ֤י ׀ לֽא-ידַ֣ע שִל֣ו בְבְנ֑ו בַּֽἝἝςֲמוד֗֗ו ל֣א ימֵלְ׃

Hiob rozdział 23

D Wydam przed nim sąd; A moje usta są pełne dowodów.

Hiob rozdział 20

B. Co pomogłeś, bezsilny; Hoshat, ręka nie jest silna.

3 Co radzisz bez mądrości; I wiesz, w większości wiesz.

4 Kogo powiedziałeś? A jeśli oddychasz, wyjdzie z ciebie.

Hiob rozdział ósmy

b żelazo, wzięte z kurzu; I kamień, odlewana miedź.

A jeśli chodzi o mądrość, skąd ona się bierze? I ta wyspa, miejsce zrozumienia.

21 I zniknęła z oczu wszystkich żyjących; A lot nieba był ukryty.

I powiedział do Adama – jest strach, mój Panie, ona jest mądra; I sur od zła między nią.

Praca 27

3 Ponieważ wciąż we mnie tchnąłeś; A Duch Boży jest w moim sercu.

D. Jeśli moje usta przemówią, powstanę; I mój język, jeśli jest oszustwo.

Boże, pobłogosław mnie, jeśli cię usprawiedliwię:

Hiob rozdział dziewiętnasty

2 Kto da mnie jako zwiastuna; Chemiku, Boże chroń mnie.

c Bhilo Nero, na mojej głowie; Do jego światła, do ciemności.

4 Jakom był za dni mego miecza; W tajemnicy Boga, w moim namiocie.

Podczas gdy moja pierś stałam; Moje otoczenie to moja młodość.

Rozdział Hioba L

9 Bracie, dałbym; I Ra’, aby zbudować Yaana.

Dla mojej skóry, czarnej nade mną; A moja dusza jest zaciekła od mojego miecza.

Nie, i będzie żałoba, Knori; I moje organy, przy dźwiękach płaczu.

Rozdział pracy nr

א מ-הל֥קְתִּתִּי עִשָ֑וְא וַַ֖חַשׁ אל-מרמ֥ה רגלֽי׃

I zważ mnie na wadze

ז א֥מ תִּתֶ֣ה אַּׁרי֮ מִּ֪י ה֫דָּ֥רֽק

וְאחַ֣ר ֵ֭ייני הַ֣ךְ לִב֑י וּדּוֹסְבְקַפַ֗֗י דָּ֣בק מֽומ׃

H

טימ-נפְָּ֣ה ל֭בִּי אַלִשָּ֑ה וְאַלַפְ֖תָּ ִ֣י אַרָֽבִתִּי׃

11

Yad ומ֣ה אֶֽ֭אַשע קִֽי-יָק֣ום א֑֑ל וְקִֽי-יִ Ἄδờσπְק֗ד מ֣ה אשיבֽנו׃

Tu הֽלא-ב֭בטן אָּׂ֣ני עש֑֑הו ו ἔἐλός יְקֻנօנו בָּר֥ק׳ אַָֽד׃

Próżno włożyłem złoto do słoika; I odejdź, powiedziałem z przekonaniem.

Więc jeśli jestem szczęśliwy, ponieważ moja armia jest liczna; I choć jest wspaniały, moja ręka go znalazła.

Więc jeśli zobaczę światło, ponieważ ono będzie świecić; I księżyc, drogi wędrowcze.

Kto mi to da, posłuchaj mnie tutaj, moje piersi mnie zadowolą;

I księga została napisana, lichwiarz.

10 Jeśli jestem zadowolony z ręki ἔνἐσμαι

ל וְלֽא-נֹ֣תִתִי לֽקֲֹ֣א חִקִ֑י לַשְ֖ל בּ֣א נפַֽׁו׃

Jeśli nie na plecach, poślubię go; Będziemy nosić dla mnie korony.

Oto liczba moich kroków, powiemy; Jak to się mówi, poświęciliśmy się.

Praca ze złamanym sercem

i Bóg

ט֘עִ֤יר אנִ֣י ל֭יימים ואאתֶ֣מ ישיׁישיׁ֑ים

על-קֵ֖ן ָח֥֥לִתִּתִי וָֽאָיר֓א ׀ מֵֽחֵֺ֖ת דֵּעִ֣i אתֽחֽ׃

z

חו֭קֵקן ֽרוּחִָ֣י בֶֽאֱנ֑וֹש וְנִשְמ֖ת ַדַּ֣י תְּבינֽ׃

9 לֽא-רבִ֥ים יֶקְָּ֑מו וּדוֹנְַקֵנ֗ים יב֥ינו משפֽ׃

18

19 ἀνֵֽה-בְנִ֗י קְ֥יִין לֽא-יִפּ֑חָ קְּאֵ֥וֹת ἲ ἝἝσἵδῶςἱιμ יִ׃ֽֽע

ק אדברְ֥ה ויִֽרַֽח־לִ֑י אֶֽפַּ֖ח שְפַ֣י וְֽעֱנֽה׃

כא אל-נ֭ע אשָւ֣א פני-אִ֑יש ואל-א ἝἝ δ֗μ ל֣א אקּנֽה׃

22

Hiob rozdział 3

11 יָּׂ֣ם בַּ֣֣ד ַּ֣֣ד רְּּ֑י יִ Ἄṁṣṭṭṭṭor ἀλ-orhotḽi ׃it i wypróbowany w bólu na łożu swoim; A większość jego siły jest z tobą.23 Jeśli jest na nim, anioł – radzi jeden z moich wojowników: powiedz człowiekowi jego sprawiedliwość. Powróci do dni swego zniknięcia.

Modlił się więc do Boga, a oni mu się podobali, i ujrzał jego twarz pełną podziwu;

I wrócił do człowieka, jego sprawiedliwości.

Tak sprawiedliwy wobec ludzi, a on powiedział: Zgrzeszyłem i sprawiedliwie zgrzeszyłem; I nie obchodzi mnie to.

Hiob rozdział 4

D.

חִֽי-אָמ֣ר אִ֣וֹב צ֑֑קְִּי וְּדַּא֗ל ֶ֥יר מִשִפִֽי׃

Nie dlatego, że Bóg powiedział mojej żonie, że nie będę żałować.

Serce beze mnie, zatrzymam cię, mój synu, jeśli zrobiłem źle, nie zsumuję.

Niech pokój będzie z wami, ponieważ wy wybieracie — ponieważ wy wybieracie, a nie ja; I co wiedziałeś?

Praca dla niej

YA מ֭לפנו מבַּֽהֲמ֣וֹת א֑רֶט ומְֵוֹפ הַָּׁמ֣יִים יְחקְּֽנו׃ [Warto się uczyć patrząc na zwierzęta]

12

13 אךְ-שָׁ֭וְא לֽא-יַשְמ֥ע ׀ א֑ל וְפּוֹסָׁדַּ֗י ל֣א יְשורֽנָּ׃

יד א֣פ קִֽי-ט֭אמר ל֣א תשור֑נו דִ֥ין לְדּוֹלַפָּיו וְת֥וֲלֽל ֽו׃

Hiob dał mu rozdział

י וַיִִ֣gel ֭זענעם למוס֑ר ו ַᵝᵝσιֹּ֗אמר קֽי-ישוב֥ון מֽון׃

Ya ִֽמ-יִשְמִ֗וו וֽי֫עֹב֥דו יְכּ֣ו יְמִֶ֣ם בַּט֑וֹב ודוּסְנִיִ֗ם בַנ

18 20

11

כל תִּשִ֥פ הָּ֑ילא ֽעֲל֖וֹת עִּ֣ים תַּטָּֽ׃

כא ִ֭שָָׁמזר אל-פֵ֣֣פן אל-א֑ון קִֽי-על-זֶ Ἄδờσ֗ה בָּ֥רָּ מֽני׃

Hiob rozdział 9

ב מ֤י ז֨ה ׀ מחָש֖יך טָ֥ה במליּין בֽלי-דָֽעֹ׃

גאזזר-נ֣א קְ֣בר חֲלצֶ֑יקָ וְפּוּדָּשְֽׁלְק֗ וֽוְדִיִנֽני׃

D איפו֣ה ה֭ייית ביאסדי-א֑רצ ה- ἔἝ Ἄδός γֵּד ִמ-יד֥טָ בינָֽ׃

12 Dni Twoich przykazań

18 Spojrzałeś na szerokość ziemi; Hagadzie, gdybyś wszystko wiedział.

19 אי-זֶ֣ה ה֭דרקְ יִשָּן-א֑ור וְ ἝἝσω֗שֶךְ אַ֥֭ה מְקֽו׃

קִ֣י ת֭קָּקנו אל גְּבוּוֹ וְקִֽי-פּוּדוֹסבִין נטיב֥ות בֵּיְֽו׃

קא י֭דעְתָּ קִּי-ו֣ז תִּּלֵ֑ד ומִסְ֖֭ר ימֶ֣יקָ

Wiesz, prawa nieba; Jeśli ustanowisz jego panowanie na ziemi.

Niech żar gęstnieje wraz z twoim głosem; I pokryje cię powódź wody.

Niech pioruny zostaną wysłane do niej, a pójdą; I powiedzą ci, oto jesteśmy.

Hioba rozdział M – jeden z najważniejszych rozdziałów w Twojej Biblii

7 Proszę, jako Pan łona twego; Zapłacę i dam znać.

H Haaf, szew sądowy; Potęp mnie, abyś miał rację.

[Masz w tym tyle racji, jesteś silny i pewny siebie, że próba, którą prowadzę na świecie, nie jest słuszna, więc wyjdź ze swojego prywatnego świata i zmień świat.]

9 Świadectwo to geniusz i wzrost; I będziesz ubierać się skromnie i z wdziękiem.

O, rozprzestrzeniaj się przez twój nos; I ujrzał wszystkich dumnych, i poniżył go.

[Sprawiedliwość na świecie, nie jestem odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny za sprawiedliwość w sensie zrównoważonej i trwałej natury. Człowiek jest odpowiedzialny za sprawiedliwość w ludzkim ujęciu. A jeśli uważasz się za sprawiedliwego, to musisz pracować na rzecz sprawiedliwości na całym świecie, a nie tylko dla własnej osobistej sprawiedliwości]

12 Zobacz całą dumę, poddaj się; A droga bezbożnych zostanie zapieczętowana.

[W rozdziale 1, Bóg definiuje Hioba w rozmowie z szatanem w następujących słowach: 8 I Jehowa rzekł do szatana: Skieruj swoje serce ku sługom Hioba, bo nie ma drugiego takiego jak on na ziemi, doskonałego i sprawiedliwego człowiek, który boi się Boga i odwraca się od zła.

Kompletny, uczciwy, bój się Boga i unikaj zła. sprawiedliwy nie jest powiedziane. Okazuje się, że aby być prawym, potrzeba czegoś więcej niż bycia nienagannym, uczciwym, bogobojnym i wolnym od zła. Trzeba przewodzić i zmieniać środowisko, w którym żyje człowiek. Mądry komentarz Ofera Burina.]

13

ręka

Hiob rozdział 2 + Rodzaju 27

Muszę to zrobić.

I Bóg stworzył człowieka

[Zdania te należą do najważniejszych w całej Biblii. Werdykt jest taki, że Hiob ma rację, a jego towarzysze się mylą. Oznacza to, że słuszne jest stosowanie logiki i nie przyjmowanie wszystkiego za pewnik, a powodem, dla którego zostaliśmy stworzeni na obraz, słuszne jest podążanie za naszą prawdą.]

Daniel A

dobrze się bawię.

8 I położył Daniela na swoim sercu, aby nie został odkupiony w ustach króla, aw domu swego sługi prosił o pracę eunuchów, aby Bóg został odkupiony.

Dwanaście

Tu ומקצט֙ יָמ֣ים עשר֔ה נרו֤ה מראיהם֙ t ֔וב ובריא֖י בָּׂ֑ר ה הילדים האוק֣֣כּים א֖ת פּת-ב֥֥ח המֽלך׃

Szesnaście

יז וְהַיְלָדִ֤ים הָאֵ֨לֶּה֙ אַרְבַּעְתָּ֔ם נָתַ֨ן לָהֶ֧ם הָֽאֱלֹהִ֛ים מַדָּ֥ע וְהַשְׂכֵּ֖ל בְּכָל־סֵ֣פֶר וְחָכְמָ֑ה וְדָֽנִיֵּ֣אל הֵבִ֔ין בְּכָל־חָז֖וֹן וַֽחֲלֹמֽוֹת׃ יח wałoby

W sumie zrozumiał słowo mądrości, o które król ich poprosił – i znalazł ich dziesięć rąk na wszystkich rogach wilków, które w całym jego królestwie

Daniela 12

3 Inteligentny będzie czujny jak jasność nieba

1 Samuela 17

I rzekł Dawid: Do Filistyna, przybądźcie do mnie z mieczem, włócznią i oszczepem; I przychodzę do was w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, które zhańbiliście.

2 Samuela 17

9 A miód i masło, owce i języki bydlęce przynieśli Dawidowi i ludowi, który z nim był, aby jedli.

Księga Estery Rozdział 10

3 Ponieważ Żyd Mardocheusz, drugi po królu Aswerusie, wielki wśród Żydów i lubiany przez większość swoich braci, żądał dobra dla swego ludu i zapewniał pokój całemu swemu potomstwu.