frases da biblia

No deserto

Eu tenho que fazer isso.

Deuteronômio 8

יז ואמרתָּ֖ בִּלבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְ֣צעם ידִ֔י ע֥שָׂ ל֖י את-החַ֥יִל ה

Deuteronômio

Eu tenho que fazer isso.

13 Para guardar os mandamentos do Senhor e suas leis

Deuteronômio 11

Ya קִ֚י respo

יב לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֨יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יג וְלֹֽא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲבָר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יד כִּֽי־קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַֽעֲשֹׂתֽוֹ

coisas de mão

A. Vós, filhos, ao Senhor vosso Deus: não vos multiplicareis, e não poreis calva entre os vossos olhos – para morrer. 2 Porque és povo santo ao Senhor teu Deus; E Jeová escolheu você, para ser um povo virtuoso para ele, dentre todos os povos que há na face da terra.

Levítico 19

18 Não te levantarás e não castigarás os filhos do teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor

Amós H

E ele revelará como as águas o julgamento e a justiça como um riacho sólido

Assim os sacrifícios e ofertas que você me apresentou no deserto por quarenta anos, casa de Israel

1 Samuel capítulo 17

Então o homem de Israel disse: “Você viu este homem subindo?” E havia um homem a quem eles fariam o rei Osher grande, e sua casa seria dada a ele, e a casa de seu pai, ele procuraria em Israel

Eu tenho que fazer isso. 27 E o povo lhe disse, como esta palavra é para dizer: assim ele fará, ao homem a quem eles chamam.

E Davi disse: Ao filisteu, tu vens a mim com espada, e lança, e dardo; E eu venho a vocês, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,

lamento c

לט מה-anas

Icha d

19 Luz eram nossos perseguidores, anjos do céu; Nas montanhas nós iluminamos, no deserto eles nos esperam.

Icha e

Javé se lembra do que aconteceu conosco, ele olhou e viu nossa vergonha.

B. Nossa propriedade tornou-se estrangeira, demos nossa mão direita com nosso dinheiro, compramos pelo preço de uma importação.

7 Nossos pais não pecaram, e nós sofremos suas iniqüidades.

8 Escravos nos governaram, não há limite para sua dissolução.

12 Reis foram enforcados por suas mãos, os rostos dos velhos não foram embelezados.

13 Moços moídos casaram-se, e moços na madeira fracassaram.

16 A coroa da nossa cabeça caiu, ai de nós porque pecamos.

17 Nisto nossos corações se obscureceram; nisto nossos olhos se escureceram.

18 No monte Sião, que está desolado, raposas andavam por ele.

19 Tu, Jeová, te assentarás para sempre, teu trono de geração em geração.

Por que você vai nos esquecer para sempre, nos deixar por muito tempo.

11 O Senhor nos devolveu a vós e nós voltamos, renovando a nossa destra como antes.

22 Pois, se formos enganados, você estará sobre nós por muito tempo.

provérbios a

b Conhecer a sabedoria e a moralidade; Entenda, diga compreensão.

3 Lekhath, a moral do intelecto; Justiça e julgamento, e servos.

D. dar uma rasteira aos tolos; Para um menino, uma ideia e um enredo.

Um homem sábio ouvirá e acrescentará uma lição; E um homem sábio comprará truques.

E para entender uma parábola e uma recomendação; As palavras dos sábios e seus enigmas.

7 O temor de Jeová, o primeiro do conhecimento; Sabedoria e moralidade, tolos nisso.

13 Toda fortuna preciosa é encontrada; Enchemos nosso estômago com pilhagem.

A mão do seu destino, você cairá no meio dele; Um bolso, todos nós o teremos.

Meus filhos, não sigam seu caminho; Evite que seu pé saia do caminho deles.

16 Porque os seus pés correrão para o mal; E eles se apressaram para derramar sangue.

provérbios b

2 para ouvir a sabedoria com o ouvido; Incline seu coração para a sabedoria.

3 Porque se entenderes lerás; Por razão, dê sua voz.

D. Se você nos pedir dinheiro; E como tesouros você buscará.

H Oz – entenda, tema a Jeová; E o conhecimento de Deus será encontrado.

E porque Jeová dará sabedoria; De sua boca, conhecimento e sabedoria.

8 Ouve, meu filho, teu pai está livre; E não abandone a lei de sua mãe.

9 Pois, Leviatã eles são para a tua cabeça; E gigantes, pelo seu borbulhar.

Oz – compreensão, justiça e julgamento; E reto, todo redondo é bom.

Porque a sabedoria entrará em seu coração; E saiba, sua alma ficará satisfeita.

Você conspirador, cuide-se; Será necessária sabedoria.

12 Para te salvar do mau caminho; De uma pessoa, falando sobre transtornos.

13 Aqueles que partem, os convidados de Yashar – para andar, nos caminhos das trevas.

a mão dos felizes, para fazer o mal; Eles descobrirão, em momentos ruins.

Por esta razão – vá, no caminho do bem; E os hóspedes dos justos serão guardados.

21 Porque os justos habitarão na terra; E os inocentes desistirão.

provérbios c

Meu filho, não se esqueça da minha lei; E meu mandamento, deixe seu coração ser perturbado.

2 Porque longura de dias e anos de vida e paz vos serão acrescentados.

3 Misericórdia e verdade, nunca te abandonam:

Kashram em seus gargarejos; Escreva-os, na tábua do seu coração.

4 E encontre graça e sabedoria aos olhos de Deus e dos homens.

19

Yad 2000

Tu יק֣רא ִ֭יא מְפּני֑י֑ים וְכּחֲ ἝἝ πְצֶ֗יקָ ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

6

17 O caminho de Deus é o caminho de Deus

18 A árvore da vida é abençoada

26

קח אל-תֹּ֘אמ֤ר לְֽעְק֨ ׀ ֶךְ ו֭שוב ומח֥ר אתֵּן וִ֣ש ִתְֽך׃

כט אל-תַּֽקֲרֹשׁ עַל־רֵֽעֲק֣֣ רְע֑ה וְהֽוא-יָּׁ֖ב לב֣תַח ִתָֽךְ׃

ל אל-תָּר֣יב מִאָדָ֣ם חִנָּ֑ם מִלָ֖א חְָֽלָק֣ רְָֽ׃

Não Al-Tậkana בִ֣יש חמ֑ס ואל-תִּ ἝἝς בְחָָר בִ֣יש חָָָ׃

provérbios d

ה גְ֣ה ח֭קמא חְע֣ה בינ֑ה אל-תִּשַקַ֥ח וְאֵל-תֵּ Ἄδλόν֗τ מֽאמרי-פיֽי׃

E Deus vai deixar e guardar, eu vou amar e você vai precisar

ז ראשיׁ֣יט ח֭קמה חְ֣ה חְחְ֑ה ובקל-קִ ἝἝνιὸνָֽנק֗ ח֭ףה בינָֽ׃

H

ט טִתֵ֣ן ל֭רֽאשקך Leviat-ֵ֑ן עְט֖רְת טִּטֵ֣רְטִפְ֣רְת טְּחְנָָֽ׃

י שְמ֣ע ב֭וני וק֣ח אמר֑י וְיִרְב֥ו לְּדָּךָ֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

Sim, no caminho de seus pais

12 No teu caminho não falharás

13

Yad בֹ֣רח ר֭שַעִים אַל-תָּב֑א וְאַל-תְּ ἝἝσֵּׁ֗ר בְ֣רְקְ רִֽי׃

קד הס֣ר מ֭מקָ עקְּ֣וֹ פּ֑ה ולז֥וֹ שְׁ֝וֹפָּ֗יים הְרֵ֥ק מְמֽקָּ׃

Então deixe seus olhos se abrirem para Deus

כו פַ֭לֵּע מְַּ֣ל רְּל֑קָ וֽקֽל-דרְק֥יקָ יִקֹּֽנו׃

26

provérbios e

שְת-מ֥יִים מִבְר֑ךָ וְּדָּנֹֽזְל֗ים מְת֥וֹך בְרֽקָ׃

16

17

18 יהיֽי-מקורק֥ בּוּךְ וּדוּסְׂמ֗ח מֵ֥שט נורֽך׃

Dezenove

דַּ֭דיה ירוֻ֣ק בקּלֵ֑ת בְּוּדָּֽהִבְה תִּשְ֥ה טמיד׃

כו ול֤מא תשגֶ֣ה בְנ֣י בְר֑ה וּדוּסְחֵבֵ֗ק ֵ֣ק נקריָּֽה׃

Provérbios e

Para Deus

Z

H

9

י מְע֣ט שֵ֭נוֹת מְע֣ט תְּנומ֑וֹת מְע֓ט ׀ חִב֖ק יָ֣יִים לשָּֽב׃

Ya ובָֽא-קִמהלֵ֥ךְ ֵראשֶ֑ךָ וּדָּשְמְַֽרָק֗ קְּ֣יש מְגֽ׃

16

17 olhos de Deus

18 לֵב ְ֭רִש מְשְב֣וֹת ֑֑ון רְּ֥יִים מְּדָֽמֽהְרָוֹת לָּוֹץ לָֽרָֽהֽהֽהֽהֽהֽהֽהֽהֽהֽרָֽהֽ

19 יפִ֣יחש קְ֭זבִים ֵ֣ד שָׁ֑קר ומשׁלֵ֥חַ מְּדָנִ֗ים בֵּ֣ין אַיֽי׃

Provérbios 8 – Sabedoria

A הֲלֽא-חקמ֥ה תיקְר֑א וּדונסְתבונ֗ה תִתֵּ֥ן קולָֽה׃

na cabeça

C ליד-שער֥ים לפי-ק֑רְת מב֖וא פְחִ֣ים תָֽרְנָה׃

d אלֵיקֶ֣ם אישיׁ֣ים אקְר֑א וְּדָּנָּי אַלָּי אָדָֽ׃

ה הבִינו פְאיִ֣ם ערמ֑ה וּדוּנוקְסילָים הִב֥ינו לֽב׃

E ש֭מועו קֽֽי-נגידִ֣ים אדבֵּ֑ר ומְפַּ֥ח חְׂጝπαθ֗י מֽישרֽי׃

Z

H בצְדק קּל-אמרי-פ֑י אֵ֥ין בָּאָּנָּהֶמ נפְָּּל וִקֵֽ׽׃

9 כולָּ֣ם נ֭קוחים למֵּב֑ין וִֽ ἐσἐν יישר֗מים לֹ֣עי דָֽ׃

י חֽו-מוסר֥י וְאל-קָּ֑ספ וְ Ἄឝδַ֗עֹת מֽקֽר֥וֹץ נבָֽר׃

Sim

12

13 Senhor Deus

ג֘֘או֤ה וגאָן ׀ ודְ֣רְק ר֭ע פִי תִּפֵק֬וֹ שְנֽתי׃

Yad לֽי-ֵ֭צַה וְתֽוֹשִיָ֑ה אּנִ֥י בִ ᵝἝιν֗ה ל֣י ְבוְֽה׃

Tu בִּ֭י מלק֣ים יִמל֑קו וְ Ἄδờς ρֹֽзְנ֗ים יְ֣קְקו צֽדק׃

16 בְ֭י שר֣ים יָָׂ֑רו ו ֝וּדיבִים כּּ֥פִטי זדק׃

17

18

19 τ֣וב πִּ֭רִיי מֽחָר֣וֹץ ומִפָּ֑ז וּדוּסְבֽוְתִ֗י מִק֥ספ נבְָֽ׃

Como no hóspede da justiça

2

22 יהוה ק֭נאני ראשיׁ֣יט דַּכּ֑וֹ ק֖דעמ מְפעל֣יו ֽמֽ׃

גֽ֭ולמ נַַ֥קְטי מרואש מקדמיי-ארצ׃

עד באין תומ֥ות כוּ֑לְתִי בְּין מַפּוֹאְיאָנָוֹת נקבדי-מָֽיים׃

Tanto que estou doente

כו עד-לו֣א ע֭שָׂ א֣רז וְךוצ֑וֹ וְ Ἄδờσρֹ֗אשׁ עְפְוֹת תֵּֽל׃

27

poder

20 בש֘ומ֤ו ליים ׀ הוק֗ו וְקמים ל֣א יֽעְבְרו-פ֑יו בּוֹס֘וּוֵו מ֣וסדי מ֣וסדי .

ל ואַהְיֶ֥ה אזְל֗ו ו֫מ֥וּוֹ וֽ֫הִֶ֣ה ֽׁ֭עַשוִים י֤וּם ׀ י֑וּם משח֖קט לפנ֣ לפנ֣יוִ בקלאט׃ לפנ֣ לפנ֣ לפנ֣ ֽׁ֭עַש ֽׁ֭עַש ֽׁ֭עַש בקלאט׃ בקלאט׃ בקלאט׃ בקלאט׃ בקלאט׃ בקלאט׃ בקלאט׃

Você não joga na Bíblia.

לב ואאטָ֣֣ה ב֭ונים שׁמעו-ל֑י וְפּוּדָּשְרֵי דְּק֥י יִשְרוו׃

Lag שמע֖ו מוס֥ר וֽחֲק֗֗ו וֽפִּפִִֽוְ׃

לד linha

ל קִ֣י מֽ֭֭צִי מַ֣א חִִ֑ים וַיָּ֥פק רּדוּשֵוֹן מִֽהָֽ׃

ele é pecador

Provérbios 9

ו עזב֣ו פָאיִ֣ם וִֽחְי֑ו וְ ἌἌσִשְר֗ו בְ֣רְקְ בִּנָֽ׃

ז יֹ֤ס֨ר ׀ ל֗ץ לֵ֣חַֽ ל֣וֹ קּ֑וֹן ומוִֹ֖יחָ לְרַש֣ע מְַוְ׃

ḥ al-ἔἔ֣וקח ל֭טז פן-יִישנא֑֑קָּ הָּ֥ח לְדָּחָק֗מ וְֽאֱהֽבֽקָּ׃

9

י תְּחִלַּ֣ת ח֭קמה יְרא֣ת יְהו֑ה וְ֖עֹט קדוַׁ֣ים בְָּֽה׃

י כי קי-ב֭י יְרב֣ו יָ֑יקָ וְיָ֥יפו לְּ ἝἝ ך֗֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

12 Se você está morto, você está morto para Deus

13

Yad וֽ֭֭ישובה לפ֣תח בֵּיָ֑ה אַל-קִּפּוֹסֵּ֗א מ֣מֵי טֽרְ׃

Para ler para os hebreus

17

17

18 וֽלא-י֭דע קִֽי-רפִ֣ים שָׁ֑מ בְּמְזי שְא֣וֹל קְֽיה׃

Provérbios 11

D.

A justiça de Deus

12 Baz-Lerehu não tem coração; E um homem de entendimento discernirá.

13 A fofoca vai, revela um segredo; E um espírito fiel cobre uma coisa.

Uma mão sem truques, uma nação cairá; e salvação, na maioria dos conselheiros.

6

ק תֽוִאב֣ת יְ֭הוה אקְעַי-לֵ֑ב וּדוַנָּרְצְנ֗ו תְּ֣ימי דָֽרקְ׃

27.

O poder da Palavra de Deus

חץ חֵ֣ר בֵ֭֭יטו יִנחּלָר֑וּחַ וְ֥בד אֱ Ἄ蝌 וִ֗יל לֽחֲקחמ-לֽב׃

Para o fruto dos justos

Provérbios 12

א והֵ֣ב מ֭וֹסְר ֹ֣הֵֽב דָּ֑עַת וְשְנ֖א תוק֣חַת בָּֽעַ׃

d.

Os pensadores justos são enganosos

ז הפ֣וךְ רשָעִ֣ים וְאינ֑מ וְב֖יט צִּיקִ֣ים יֽעֲמֹֽד׃

י יוד֣עַ ַ֭דִיק נ֣פש בְּמְ֑וֹ וֽֽרַּמֵ֥י רְ ἐἝσῦὸὸִים אזזרֽי׃

11

Yad מְפר֣י פי-א֭יש יִשבַּע-ט֑וב וגְמ֥וּל ידִי-ו Ἕλόνδομ ישוב (ישִ֥יב) לֽוב

12

11

עקה דוָ֣ה בלב-אִ֣יש ישׁקֶ֑נָּ וְדְ֖ר ת֣וֹב ְישְחֽנָּ׃

27

קח בְֽראק-זדק֥ה חַיִ֑ים וְ֖רְקְ נטיב֣ה אל-מות׃

Provérbios 13

2

ח נֵֹ֣ר פִ֭וֹיו חֵ֣ר נַפש֑וֹ פֹּשֵ֥ק חְׂ֝וֹסִפִ֭וֹיו מְטָּה-לֽו׃

ז י֣שׁ מ֭תְעֵַּר וְא֣ין כֹּ֑ל מִ ἔἝσὰτְרִשֵחש וְה֣וֹן רָֽב׃

ק הולֵ֣ךְ את-קחמִ֣ים יֶקְָּ֑מ וְרְ֖ה קסיל֣ים ֵרֽו֢׃

feito à mão

י לְב י֭וְדע מַּ֣ת נפש֑וֹ וּדוּנַבְשִשמָט֗וֹ לֽא-יְע֥֥רב זֽר׃

22

חקג בקכל-ג֭צ׶ב יִֽהְיֶ֣ה מות֑ר וְדבר-שְׂ ጝἝσφαθ֗יים אקוט-למהשֽור

קט א֣רקְ א֭פַּים רב-פְּטבוּ֑ה וקצזר-ר ἝἝσἳ֗וּחַ מְ֥ים ִוֽלט

ל חיֵּ֣י ב֭שְׂרים לֵ֣ב מרפֵּ֑א ורק֖ב עְעמ֣וֹת קִנֽה׃

Não ἔ ֽֽ֣ק דָּּׁ כְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵֽקק דָּּל חְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵשְקבְּ֗ו חְ֥נ חְ֥נ אבְיֽוֹ׃

Provérbios 2

א מֽאנע-רַ֭ךְ ישיׁ֣יב חֵ֑ה וְדבר-עֶ ጝឝ֗צ׶ יֽעּלע-אֽפ׃

b

d.

ז שפְ֣י ח֭קמים יְ֣רו ֑֑עַת וְל֖ב קסיל֣ים לא-ְֽ׃

ח זֶ֣בח ר֭שַעִים תֽו֢עַב֣ת יְה֑ה וְפִלַּ֖ת יְשְ֣ים רצוְוֹ׃

T

י מוס֣ר ר֭ע לְזֵ֣ב ֹ֑רַח שְנ֖א תוק֣חֹת ימֽות׃

11

Tu כָּלְימֵ֣י עּנ֣י רִ֑ים וֽוֹב-לֵ ἵἐλόν֗ב מַשְּ֥ה תִמֽיד׃

16 Tov-מ֭עַט ביירא֣ת יְה֑ה מֵֽוֹּ֥ר רָἝἝσ֗ב ומה֥ומה בֽו׃

17

יח אִ֣יש ֵ֭מא יְְֶ֣ה מְד֑וֹן וְ֥רֽךָ א ἝἝ πַּ֗יִים יַשִ֥יט רֽיב׃

ק בֵ֣ן ח֭קָקח יְשַּמָ֑ב וקְ֥יל א ἝἝδωμ בְז֥ה ִמֽו׃

22

23 שימח֣ה ל֭איש בְמֽאנֵה-פ֑יו וְדב֖ר בִת֣וֹ מֽטֽוב׃

קד ֣ראח חְקִיִים למְ֣לא למשְׂקִּיל למ֥עּן ס Ἕἐσω֗וּוּר מְַׁא֥וּל מְַׁא֥וּל מְַׁא֥וּל מְַּל מָּל

כו תֽוִאב֣ת יְ֭הוה מהשְשב֣ות ר֑ע ו ἝἝστְְִ֗ים אמרי-נֽעע׃

26

Não

לב פור֣עַ מ֭וֹסְר מִ֣֣ס נַפש֑וֹ וְשֵ֥עַ תּ ἌδἝσωκ֗ח֗חֹק֣וֹנֶ לֵּֽבֽ

לג ירא֣ת יְ֭הוה מוַ֣ר חקְמ֑ה ולְפְנ֖י קָב֣וד ענוָֽה׃

Provérbios 16

A palavra de Deus

E em בֶ֣sed e ֽֽ֭אמת יְקַַ֣֣ר עֺ֑ן וְיְר֥ת יְ Ἄδλός הְ֗ה s֣ur מְֽע׃

ἐ τοβ-μ֭עֹat בִּטַד֑֑ה מֵר֥ב תְּ ἔλ῝ בְּוֹּוֹת בּּ֣א מִשִפֽ׃

TL ֵ֣ב ֭֭דם יְחֵַּׁ֣ב דַּכּ֑וֹ וַֽ ἝἝν יהו֗ה יק֥ין ַֽעֲדֽוֹ׃

YA POVOS ׀ וֽמֽזְנ֣י מ֭שְפּפָּת לֽיהו֑ה מֽ ἝἝσὴשֵׂ֗ה כל-אבני-קיס׃

16 גֽנה-חקמ֗ה מה-ט֥וב מֽחְר֑וֹץ וקְנ֥וֹת בִּפּוֹלָנָּה ניבְ֥ר מקָֽצ׃

17

יק משִּׂׂ֣יל אל-דָּ֭בר יִמצא-ט֑וב ובְט֖חַ בַּֽיהו֣ה אַשרֽיו׃

כא לֽקֲקח-ל֭ב יַָּ֣א נב֑ון ומ֥טק ׂׂἌδλόφατ֗יים יִ֥יפ לֽקא׃

Capítulo 22

חְ֭קמ ישקִּ֣יל פִ֑יהו וְאַלַׂ Ἄδλωσφοθ֗יו יָ֥יפ לֽקא׃

Um pote de néctar-d֭bash אמרי-נ֑עָעם מת֥וק para ἝἌσἐνֶ֗פפש e מרֵּ֥a לָֽצ׃

לב טוב א֣רקְ א֭פִים מְִּב֑וֹר ומֵָ֥ל בְּוֹדָּרֵָּו מְלֵֹּ֥ד ִֽיר׃

Provérbios 17

בֽבִד-משִִּיל יְ֭משִל בְ֣ן מֵ֑יש ובְ֥ו־ך א ἝἝσηχִים יֽחֲל֥֥ק נֽ׽חֲָ

c מצְ֣פ ל֭קֶשפ׃

ה לֵ֣ג ל֭רָש חֵ֣פ ֹשְ֑ה שׂמ֥חַ לְדוּדָּ֗יד ל֣א יִנָּֽה׃

ו עטֶ֣רט ג֭קנים בנ֣י בנ֑ים ותִפְ֖רְת בָּי֣ים אבותָֽ׃

ז לֽא-נאו֣ה לנָ֣ל שפא-יֶ֑תר א ἝἝω֗פ קִֽי-לנָ֥יב שְפֽׁקר׃

13 משיׁ֣יב ר֭עָה תַּ֣חֹת תוָ֑ה לֽא-תָמ֥וּשׁ רָἝἌσּ֗ה מֵֵּבִתֽוֹ׃

17 בקכל-ג֭ט אֵָ֣ב הֵ֑עַ וְ֥ח לְדָּשְר֗ה יוָּֽד׃

hebraico

זז הושָׂ֣ךְ א֭מאריו יוד֣עַ דָּ֑עַת יקאר-ר ἝἝσ֗֗וּחַ ִ֣יש תְבונָֽה׃

Poder

Provérbios 18

ב לֽא-יפֹּּ֣צ קְּשיל בִתבוּנ֑ה קִּפּוּדָּי ִמ-בִתּּּ֥וֹת לְבְ׃

D.

שְא֣ת פנֽי-רָשָ֣ע לא-ט֑וֹב להֹ֥וֹת צ֝וּדִּ֗יק בַּמִשָּֽ׃

[Ao fazer justiça injusta aos ímpios, também cria injustiça aos justos]

Capítulo 8

12 לפני-שש֭בר יְגַּ֣ה לב-אִ֑יש ולפְנ֖י קב֣וד ענוָֽ׃

13 Meshiḁ֣iv ἐָּ֭בְר בְ֣רע יִשְמ֑֑ע ִִּ֥לֹהִּלָֹּּוֹ וַלָּֽמְ׃

יד רֽוּחִ֭יש יכלקֵּ֣ל מֽקֲלֵ֑הו וְר֥וּח נְ ጝၝ כֵ֗ה מ֣י יִָּֽׂנא׃

Tu Lảb Nậbon יקנע-דָּ֑עַת וּ֥זן חֲ Ἄδờσκὸμִים תבקש-דָּֽעֹ׃

15

ק מְפְּי פִי-אִ֭יש תִּׂבַּ֣ע בִּטְנ֑ו תְּבִא֖ת שְפ֣֣יו יִשָּֽ׃

כא מ֣וט ו֭חִים ביד-לש֑ון וְפּוַהְהב֗יה ּאַ֥ל ִּֽֽהָ׃

22

כד א֣יש ר֭עִים לִתְ֑ע֑עַ וִ֥ש אֹ ἐἝσόλος הֵ֗ב דָּ֥ק מֽֽ׃

[Muitos amigos comem tempo]

Provérbios 19

D. Ha֗on ֭֭סיפ ְ֣ים רִּ֑ים וְּדוּל מֽרִ֥ו יִָּפֽד׃

ע֣ד ש֭֭קרים ל֣א יִנָּק֑ה וְיָ֥יחַ קְּ ἌδἝσְבִים ל֣א יִמָּֽ׃

Yad Baַּ֣יִת ו֭הוּנ נֽקֲל֣֣ת אָב֑וֹת וּדוּסמֵֽיהו֗ה ַָּ֥ה משָּֽל׃

ק שְמ֣ע ֵ֭צע וְקֵּ֣ל מוָ֑ר לְ ἝἝσμ֗עַן תֶּקַּ֥ם בְֽהֲרִתֽקָ׃

18º ano

[Educação vem da falta e assim aumentando o desejo de atingir a meta]

Provérbios ca

E Rab-Od֗m יִ֭קְרא ִ֣ישח חַסְ֑וֹ וְ֥יַיש אֱἝἝμον֗ים מִ֣י יִמָֽא׃

Z.

Ya ַּ֣ם ב֭֭מֽעֲלאליו יְטנקְר-נ֑עַר ִמ-ז֖ךְ וִמ-יָשַ֣ר פָּֽעֳלֽו׃

Tu יֵ֣ש ג֭הב ורב-פניני֑ים וכְל֥י יְ ἝἝ κ֗ρ שְפִי-דָֽעֹ׃

11

18

19 ֽֽוּל-ס֭וְד הֵ֣ךְ רַ֑יל ולְפִּ֥ה ְׂἌδλόφθ֗יו ל֣א תיטיפארָֽב׃

22

23

Um pote dos passos de Jeová

קא מוקֵ֣ש ְ֭דם יָ֣לְ ֹ֑דֶש וְאַַ֖ר ְדְ֣ים לבֵּֽ׃

חז נ֣ר יְ֭הוה נשְמ֣ת אָ֑ם חֹ ᵝᵝσᵉ πֵ֗ש קּל-חדרי-בָֽטן׃

כץ תִּפְ֣רְת בַּֽחוָר֣ים כֹּחָ֑ם וֽֽהְ֖ר ְקֵנ֣ים שיבָֽ׃

[A vantagem dos jovens é a sua força, e a sabedoria é a vantagem dos velhos]

ל חבור֣וֹת פ֭׭צע תַמר֣וק בְ֑ע וּדוּנַמַק֗וֹת חְדרי-בְטן׃

Provérbios 21

3 A ação, a justiça e o juízo são escolhidos como um altar para o Senhor.

[As ações e o espírito humano de bondade, justiça, modéstia, integridade são as coisas importantes e não os símbolos dos mandamentos]

E ἐּ֣֣אַל ְֽ֭צַרוֹת בִּֽ֭֭וֹן שָ֑קר ה֥בּל נִּדָּפָּפָּפָּפָּפָּפָָָ

9 É bom sentar-se no canto do telhado de uma mulher midianita e na casa de um amigo.

13 Tapa o ouvido, ao clamor do pobre, também clama, e não responde.

Uma mão dando em segredo, um pássaro se curvará; E um suborno na lei, calor intenso.

16 Odomm ת֭ואֶע מדְ֣רךְ הֵַּׂׂ֑ל בִּק֖ל רְפִ֣ים יְוֹח׃

17 O homem necessitado ama a alegria; Um amante de vinho e gordura não ficará rico.

19 Bem, você está em um país deserto dos midianitas e com raiva.

Como perseguidor, a justiça e a misericórdia encontrarão vida, justiça e honra.

23 Guardou a sua boca, e a sua língua guardou-se das angústias da sua alma.

כא תַּֽאַ֣ת עַ֣ל תְמִיֹ֑נו קִּֽי-מֵאַנ֖ו יָ֣יו לֽעַֽׂוֹ׃

כו קו כל-ה֭יום התאוָּּ֣ה תֽאֲו֑ה וְצִ֥יק יִ ἝἝ תֵּ֗ן וְל֣א יהַֽׂךְ׃

nem um cavalo pronto, para o dia da guerra; E para Jeová, salvação.

Provérbios 22

Um nome é escolhido, de muitas coisas: de prata e ouro, boa graça.

4 Seguido pela humildade, o temor de Jeová; Riqueza, honra e vida.

E instrui o jovem segundo o seu caminho, mesmo quando envelhecer não se desviará dele.

Quem semeia o mal, colherá o mal; E uma tribo perecerá por causa disso.

Um amante puro de seu coração, doce de seus lábios, seu pastor é um rei.

ט תֽוב-עַ֭יִין ה֣וא יְבְ֑ךְ קִֽי-נְת֖ן מַלַהְמ֣ו לָּֽל׃

13 disse Etzl, estou fora; Nas ruas, eu vou matar.

11

18

19 לֽהְי֣וֹת בַּֽ֭יהוה מבְחֶ֑ךָ הֽוְדִּ֖יקָ הֽ֣וֹמ אפ-וֽתָּ׃

ק הלו֤א ק֣֣בִתֽי ל֭קְך שָֽׁלִשִׁ֑ים בֹ֖עֵף֣וֹת ודָֽעְ׃

כא להודיֽיאק֗ ג֭שְשְ אמר֣י אֱמְת להשיִיב אמר֥ים ֱἐλόσμεμθ לַֽלִקֽיך

[Se palavras de sabedoria estiverem na sua cabeça, diga-as aos outros]

קד אל-תִ֭תְרא את-בַ֣עַל א֑פ וְאֶת-אִ֥יש פ֝וּדָּמ֗וֹת ל֣א תֽבוא׃

עקה פֶֽאֱל֥פ ְֽרָֹ֑ו וְלָֽקַחְָּ֖ מוַ֣ש לנפשֽק׃

קו אל-תִ֥י בְֽקִי-ק֑פ בַּ ἌἌֽֽרבִים מַָּֽוֹ׃

27 אִמ-אֽין-לק֥ לַׁלֵ֑ם ל֥מ יִקַ֥ח מִּדָּשָּֽבְק֗ מתַּתֽיק׃

O poder de Deus

Provérbios 23

D. Não tente ficar rico; Pelo seu entendimento, acabou.

[Evite ficar cada vez mais rico, lide com coisas grandes]

E não lute – com pão, mau-olhado; E não seja tentado, pelo bem dele.

Não recue, fronteira do mundo; E nos braços dos órfãos, não venha.

12 Traga à moral do seu coração; E seus ouvidos, às palavras de opinião.

13 Não evite um jovem estrangeiro: porque você mora em uma tribo, você não morrerá.

Mão você, na tribo você vai preparar; E sua alma, você o salvará.

Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu também será feliz.

18 porque, se houver outro; E sua esperança, você não saberá.

19 Ouça – você é meu filho e sábio; E aprove no caminho do seu coração.

2 Não esteja em Sobai-yin entre aqueles que comem carne para ele.

21 porque é comilão e comilão, herda; E rasgado, veste Numa.

22 Ouça seu pai, este é seu filho; E não seja desrespeitado, porque sua mãe é velha.

23 A verdade é comprar, e não vender; Sabedoria, moralidade e compreensão.

9 Para quem, ai, para quem, ai, para quem, Midiã, para quem, busca, para quem, as feridas são livres;

Para quem, sabedoria dos olhos.

Para quem se atrasa no vinho para quem chega, para investigar a máscara.

Ld e tu foste, quando te deitaste no coração do mar; E quando ele se deitou, na ponta de uma corda.

Eu estava preparando para ela na minha rodela de limão, sem saber:

Mati Okits; Osif, vamos pedir mais.

Provérbios Kd

Não tenha ciúmes de pessoas más; E não tenha medo, para estar com você.

3 Com sabedoria edificará uma casa; E com sabedoria, será preparado.

4 E no conhecimento, os quartos serão preenchidos com toda fortuna preciosa e agradável.

E porque com truques, a guerra será feita para você; e salvação, na maioria dos conselheiros.

Oh a sombra, aqueles que morrem; E morrendo de vontade de matar, se você se esconder.

12 Porque eles disseram, nós não sabíamos disso:

Aquele que não prepara corações, ele entenderá, e o criador de sua alma, ele saberá; E volte ao homem de acordo com sua ação.

[Bem, você tem que ser ativo e não se esconder atrás de eu não sabia]

13 Eu como mel porque é bom; E uma uva doce, no seu paladar.

17 Quando o teu inimigo cair, não te alegres; E em seu fracasso, não revele seu coração

16 Por sete, o justo cairá e se levantará; E ímpios, eles falharão no mal.

Portanto, preparem-se lá fora, seus anjos – e agora está no campo para vocês; Mais tarde, e você construiu sua casa.

19 Não digas: como ele me fez, assim farei a ele; Vou colocar uma pessoa de volta ao seu trabalho.

Atraso de alguns anos, poucos cochilos; Um pouco, abrace as mãos para deitar.

eu estou dizendo isso

Para a glória de Deus, esconda uma coisa; E a honra dos reis, investigue uma coisa.

E não fique na minha frente.

16

16

כא אִמ-רֵ֣ב שְ֭נֽאקָ הֽאקִלֵ֣ה ל֑חֶ וִמ-צָ Ἄδλωσμεᵗα הש֥֭ה מָֽיִ׃

קד פ֗וב ש֥בט אל-פיאנַת-גָ֑ג מֵ֥שט מִפּוֹסְדְינ֗ים וב֥יט חָֽבר׃

כא מ֣יִים ג֭רים על-נֶףפשע עיֵ֑ה ושמוע֥ה ט Ἄἐλόνωβ֗ה מֵ֥רז מְרָֽ׃

[Na verdade, um banho frio estimula mais do que 3 xícaras de café]

כו מְי֣ן נ֭רפָּשׁ ומַ֣וֹר מַשָָ֑ת צַ ἝἝδὴδ֗יק מ֣ט לפנֽי-רשָֽׁ׃

27

קח א֣יר פְ֭ורוצע א֣ין חומ֑ה אִ ᵝᵝσ֗יש׃

Provérbios, etc.

4 Não responda como um fraco, como é: você também o comparará a ele.

Ele respondeu como Tolo, como o seu próprio: Pen-ele será sábio aos seus olhos.

Provérbios 27

R. Não se gabe do dia seguinte: porque você não saberá o que nascerá naquele dia.

Um estranho te louvará e não da tua boca; Eu sou um estranho, e não em seus lábios.

D. A crueldade é quente e um pássaro lava; E quem vai resistir, diante da inveja.

O bem, argumento revelado de um amor oculto.

e fiel, as feridas de um amante; E ainda, beijos odiosos.

Sete almas, a derrota de Nepheth; E uma alma faminta, todo amargo é doce.

י ר֥עק֨ וְ֪ע OBִיק אלֽתַּעֶ֗ב וב֥יט אִַקִיק אָּ֭בוא בי֣ומ איד֑ך

13 Tira-lhe a roupa, porque o árabe é estrangeiro; E pela mineração, eles o machucaram.

Yad מב֘רֵךְ רְהו ׀ בְּוֹל ְֱ֭דוּל בַּ֣֣קְר הַשֵּ֑ים כְּדָּלָּּה תֵּ׽֑ים כְּדָּלָּּה תֵּ׽֑ח֥

17 Ferro com ferro junto; E o homem, uma face de seu mal.

[O poder da consulta de dois amigos acrescenta muita sabedoria, corrigindo-se mutuamente]

18 Nascerá uma figueira, seu fruto se comerá; E a guarda de seu mestre será respeitada.

19 Como a água, face a face, sim o coração do homem, ao homem.

Como ela está perdida e perdida, ela não ficará satisfeita; E os olhos do homem não ficarão satisfeitos.

כא מצְ֣פ ל֭קשפשפ וק֣ור לַָּ֑ב וְ ἝἝσαִ֗יש לִ֣י מֽהֲלֽלֽוֹ׃

Como você sabe, sabe, o rosto de suas ovelhas; Entregue seu coração aos rebanhos.

Portanto, nenhum mundo é resiliente; E if-nezer, para geração e geração.

Assim o feno foi descoberto e a grama foi vista; E sejam colhidas, ervas da montanha.

Como ovelhas para a sua roupa; e o preço de um campo, etudim.

27 e bastante leite de cabra para o teu pão, para o pão da tua casa; E a vida, para suas meninas.

פ֥וב שקֵ֥ן חָּוֹב ר֗וֹב מֵ֥ח רָֽו׃

Provérbios [boa governança eleva o bem e vice-versa]

א נָ֣סו ואינ-רָדֵ֣פ רָשָ֑ע וְ ἝἝσῦ צַדיקִיחים קִּפִיר יִבְתָֽ׃

ב בְפ֣שֽׁע א֭רצ רבִ֣ים שְ֑יה ובְד֥ם מֵב֥ין יֹ Ἄδλωνδ֗עַ קֵּ֣ן ֽאֽרֽ

ה אנשי-ר֭ע לֽא-יבִ֣ינו משפָּ֑ט ומבקְשֵ֥י יְ Ἄδλς הו֗ה יב֥ינו גּֽל׃

8

T. מִ֣יר א֭זְנו משְׁ֣עַ תְּ֑ה גַ֥ם תְּ Ἄδờς πύλָּת֗וֹ תֽוִבָֽה׃

12

פו אֽרי-נ֭הם וְד֣ב שֵ֑ק מָּ֥ל רָ ἝἝσὸַ֗ע עַ֣ל עַמ-דָּֽל׃

כא הֽקֵר-פּנִ֥ים לא-ט֑וב ועלַפּט-לֶ ἐλόν֗חח יִפַעַע-גֽבר׃

23 מ֘וקִ֤יח אָ֣ם אֽ֭קֲרי הֵ֣ן יִמְצ֑א מֽמֲַּל֥יק לַֽׁ׃

קד גֵ֤ל ׀ ֘בִ֤יו וִמ֗ו וִמֵ֥ר אֽין-פָּ֑שְׁ חֵ֥ר ה֝וֹּ֗וא לִ֣יש משִי

קח בק֣ום ר֭שַעִים יַָּ֣ר אָ֑מ וּדוּסבְבְד֗מ ירב֥ו צדיקיֽים׃

Provérbios 9

Na multidão dos justos, o povo se alegrará; E em uma parábola perversa, Jonas descansará com um povo.

ג איש-אוה֣ב ח֭קמא ְשמַּ֣ח OBִ֑יו וְרִ֥ה ז Ἄδλόνωνωτ יABED-ְֽ׃

D מ֗לךְ ב֭מִשְפָּת יֽעֲמִ֣יד א֑רְז וִ֖יש תְרומ֣וֹת יֶֽהְרְֽנָּ׃

י אנשְׁ֣י ד֭מים יִשנו-ת֑מ וִֽ ἐσή יַשְר֗ים יבקְץו נפְשו׃

22

Yad יֵַ֣֣ר בִּ֭נְך וִֽינייק֑ךָ וְיִתֵּ֖ן מֽעֵדִּ֣ים לנפשֽק׃

18 Não havendo visão, o povo se revoltará; E aquele que guarda a Torá é abençoado.

גַֽֽאו֣ת א֭דם תַּשִּפִיּ֑נו ושפּלָר Ἕλόσν֗וּח יִתְ֥ךְ קָּֽוְ׃

קד חול֣ק עמ-גַ֭֭נָּב שְ֣א נַפַ֑וֹ אּּ֥ה יִ ἝἝ שְׁמ֗ע וּל֣א יִּֽיד׃

קא הרדַּ֣ת א֭דם יִתֵּ֣ן מְק֑שׁ וְְ֖חַ בַּֽיהָ֣ה ְשָֻּֽׂב׃

כור֭בים מבקשי֣ים פני-מושׁ֑ל ו ጝጝμήֽיהוּה משפעט-איֽיש׃

27

provérbios para

ז linha

ח ש֤וְא כ וֽדבר-קָ֡ב הר֬ק ממִני ר֣אש ו֭שְשְר ל-טֽטטן-ל֑י

ἔἔἝτριφε֗νι לֶ֣חח ִּֽ֭י׃ [Mentiras e falsidade longe de mim, não me dê riqueza e pobreza, alimente-me com comida que me convém]

י ד֭וְר בִ֣יו יְכֵּ֑ל וְאֶת-ִ Ἄឝμ֗ו ל֣א יְְֽךְ׃

12

13 D֭וּר מָֽה-רמ֣ו ֵינ֑יו וְּדוּשְעְפָָּּיו יִנָּֽׂו׃

Yad Dor

22

o meu não é

H. Abra sua boca para Deus.

9 פתח-פִ֥יק שְפ-׶֑דק וְּדִי֗ין אנִ֥י וְבֽיְ׃

י אֽשַת-חַ֭ייל מִ֣י יִמָ֑א וְרָ֖ק מִפּניִ֣ים מְְֽהָ׃

Sim

22

Mão de Deus

Tu e Ṣṭḥṭṭṭṭ က Ṭṭṭṭṭṭa Ṣṭṭṭṭṭṭṭṭh

קַּ֭פָּפָֽרָּׂ֣ה לֽעְנ֑י וְפּוּדָּיה שּחְּ֥ה לָֽאֶבְֽוֹ׃

כא לֽא-טיר֣א לביָ֣ה מִשָ֑לֶ קִ֥י קִּ֥י כּבֵּ Ἕּדוֹיָ֗ה לבֻ֥ש שְנֽי

Tão forte e eloquente

כו פ֭יה פָֽצְח֣ה בְחְח֑ה ות֥וראת ὶ ἝἝσῦ ἗σεδ אל-לשונהָ׃

O poder de Deus e Deus

קט רב֣וֹת בָּ֭נוֹת ע֣שׂו ח֑יִל וְּדָּא֗תְּ אַל֥יט עַלָּּֽנָ׃

Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor,

Não dê Deus longe de Deus

Oséias b

2 E os filhos de Judá e os filhos de Israel foram reunidos, unidos, e uma cabeça foi dada a eles, e eles subiram da terra:

21 E deixar-te-ei comigo, para sempre; E deixe-me com justiça e julgamento, graça e misericórdia.22 E eu te confiarei a mim, com fé; E você sabe, Senhor.

Habacuque c

16 Eu ouvi e meu estômago revirou

Ao som meus lábios afundaram

Ele vai apodrecer sozinho

E ele fez meus pés como os de uma novilha

Eclesiastes b

Não há bem no homem que come e bebe e mostra bem a sua alma no seu trabalho – isso também eu vi porque é de Deus.

Eclesiastes 12

13 Enfim, tudo já foi ouvido: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é tudo para o homem.

Porque, depois de cada ação, Deus trará julgamento sobre tudo o que está no céu: se é bom ou se é mau.

Isaías 11

b

Zacarias Z

9 Assim disse o Senhor dos Exércitos, dizendo: Do juízo da verdade, do juízo, e da misericórdia e da compaixão, faça um a seu irmão.

E a viúva, e o órfão, e o pobre, não trabalham; E o mal de um homem é seu irmão, não pense em seus corações.

11 E eles estavam prontos para ouvir, e deram um ombro para Sorrat; E seus ouvidos ficaram pesados de ouvir,

Zacarias capítulo oito

16 Estas são as coisas que você deve fazer: fale a verdade, homem contra o seu próximo, verdade e julgamento de paz, julgue em seus portões. 17 Não penses no mal do homem para com o teu próximo, e no juramento falso, não ames; porque tudo isso eu odeio

23 E pega um judeu pela asa, dizendo: Eu irei contigo

Zacarias capítulo 9

17 Porque o que é bom e o que é belo

19. Você colherá jovens e herdará virgens.

Anjos Capítulo II

4 Vocês sabem que lhes enviei este mandamento: Para ser minha aliança com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Minha aliança era com ele, vida e paz, e dei-lhe um professor, e ele me temeu; E em nome do meu nome, ele descansou. 7 Porque os lábios do sacerdote preservarão o conhecimento, e da sua boca se buscará a Torá, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. 8 E vocês se desviaram do caminho, muitos de vocês falharam na Torá; Você quebrou a aliança levítica, diz Jeová dos exércitos. 9 E também vos dei, desprezados e humildes, a todo o povo: minha mão, para que não guardeis os meus caminhos, e guardeis as vossas faces, na Torá.

Salmos capítulo 24

12

13 מֽי-ה֭איש הֽחִפ֣צ חַיִ֑ים ֵָ֥ב יָἌδλόσμִ֗ים לרא֥ות ֽוב׃

Yad Nţoţr לַֽׁוּנְק֣ מֵר֑ע וּדוּסְׂשְפֶ֗יקָ מְדֵּ֥ר מְרָֽ׃

Tu S֣ור מ֭רא וֽעַעׂ-ט֑וֹב בַּ֖שׁ שְל֣ום ורדְפֽהו׃

Salmos Capítulo Kg

בְֽבֽרקִ֣י נ֭פשי את יהו֑ה ואל-תִּ Ἄδờσκοὶקְחִי כל גמולָֽיו׃

c Haṭṛֵ֥חַ לקל-עוֺנ֑קי הָֽ Ἄឝρֵֵ֗א לַּֽקּלוֽיֽי׃

D.

המשְִׂ֣יאַ בַּט֣וֹב edְיֵ֑ךְ תִתְחֵד֖ש קַּּ֣שְשְר נוָֽיקי׃

Salmos Capítulo Kmd

A. A Davi: Bendito seja o Senhor, aquele que ensina minha mão para a batalha;

Meus dedos, para a guerra.

Trabalho

Trabalho capítulo um

21 E Jó disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei.

Trabalho capítulo 2

3 Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal; (mas não justo)

E ele disse a ela, como disse uma das prostitutas, fale comigo – até o bem receberemos de Deus, e o mal não receberemos; Em tudo isso, Jó não pecou, em suas palavras.

13 E voltaram com ele para a terra, sete dias e sete noites; E não houve palavra para ele, palavra – porque eles viram, porque a dor era muito grande.

Trabalho capítulo 3

Por isso não descansei, nem sosseguei, nem descansei; E a raiva veio.

Trabalho capítulo 6

Tu A֭חַי בְְָּֽ֣וּ חוֽנ֑חַל קַּֽאְפִ֖יק נחּל֣ים ֽעְבֹֽרו׃

16.

17

22

23 ומלט֥וני מיַד-ג֑ר ומִַּ֖ד עָֽריצֽ֣ים תִּפֽוֽני׃

קד ה֭ורוני וֽאּנִ֣י אֽקֲר֑יש ומה-שָּׁἐσἵγ֗יטי הב֥ינו לֽי׃

Então o que você diz?

Trabalho Capítulo 7

19 Quantos, não terão medo de mim; Não me poupe, até que eu engula minha pedra.

Como pequei, o que devo fazer por você, filho do homem:

Por que você me colocou em perigo para você; E será um fardo para mim.

21 E o que, você não vai levar o meu crime e passar por cima da minha iniqüidade:

Por enquanto, vou me deitar no pó; E você me enegreceu e eu não sou.

Jó capítulo oito

E se for verdadeiro e honesto, com ela: porque agora, haverá uma cidade em você; E a paz, a graça da tua justiça.

7 E a tua cabeça estava triste; E depois de você, terá muito sucesso.

8 Ki-shal-na, para a primeira geração; E sim, para investigar seus ancestrais.

9 Pois temos desejado, e não sabemos; porque a sombra da nossa mão direita está sobre a terra.

Eles não vão te guiar, eles vão te dizer; E de seus corações sairão palavras.

Trabalho Capítulo 9

Ele faz grandes coisas, até que não haja investigação; E maravilhas, até que não haja mais número.

Sim, passarão por cima de mim, e eu não verei; E passará, e não o compreenderei.

לד יסֵ֣ר מֵֽעַל֣י שְׁבְ֑וֹ וְּדָּֽמְת֗וֹ אֽל־תְּבְתֽנֽנִי׃

La אֽ֭דברא ולֹ֣א ִֽיר֑֑נּו קִ֥י לא-קֵ֥ן אָֽ ၝἝνֹּקִי ִמָֽי׃

Trabalho Y

Lembre-se, porque você me fez como barro; E ao pó me devolva.

Não é como leite, coloque-me nele; E como queijo, estou congelado

Ó pele e carne, veste-me; E com ossos e tendões, esconda-me.

12 Vida e misericórdia, tu me fizeste ficar de pé; E seu comando, mantenha meu espírito.

Como meus dias não são poucos, ele para e come de mim, e sou obrigado a fazer pouco.

21 Antes de ir, não voltarei

Trabalho 11

E eu direi a você, os mistérios da sabedoria, pois eles são duas vezes mais engenhosos:

7 Busque a Deus e você encontrará; Se depender de você, você o encontrará.

8 Céus, o que você vai fazer? Uma pergunta profunda, o que você sabe.

9 É mais comprida do que a terra de Meda; E largos, muitos mares.

Se passa e fecha; E Yakhil, e quem nos responderá.

13 Se tu, prepara o teu coração; E você abriu a boca para ele.

Uma mão ou um forno está em sua mão, guarde-o; E não habiteis nas vossas tendas.

Tu porque-oz, você suportará seu rosto de mamãe; E seja firme, e não tenha medo.

16 Por causa de ti, o trabalho será esquecido; Como a água que passou, lembre-se.

17 E ao meio-dia haverá ferrugem; Voe, como pela manhã você estará.

18 E confia, porque há esperança; E você cavou, com certeza vai se deitar.

Trabalho capítulo 12

3 Eu também tenho um coração como o seu – não me afastarei de você; E não há nada como estes.

Mesir Lev, o chefe do povo da terra; E ele provou, em sua confusão não teve jeito.

A tocha do escárnio, por causa da complacência – sim, pelos tempos de pé.[Desastre nomeia desprezo pelo temperamento de uma pessoa complacente e está pronto para tropeçar]

Assim, a escuridão e nenhuma luz serão sentidas; E ele provou, quando estava bêbado.

Jó capítulo 13

R São todos, meus olhos viram; Meus ouvidos ouviram e ela entendeu.

Como você sabe, eu também sabia: não vou cair de você.

3 Mas eu, ao meu seio falarei; E provar a Deus que eu vou.

4 E, no entanto, vocês são mentirosos; Deus cura todos vocês.

Aquele que concederá, o surdo será surdo; E você terá sabedoria.

E ouça minha prova; E muitos dos meus lábios ouviram.

7 Deus, fala; E para ele, fale enganosamente.

8 Sua face será humilhada; Mãe de Deus Tribuna.

9 O bom, porque ele te examinará; Se você enforcar um homem, enforque-o.

A prova o provará – se estiver oculto, seu rosto ficará envergonhado.

Se você não se casar com ele, você vai processar a si mesmo; E tema-o, ele cairá sobre você.

12 Suas memórias são como cinzas; Para a matéria, para você.

13 Apartai-vos de mim, e eu falarei; E o que vai passar por cima de mim.

Yad al-Ma, carregarei minha carne em minhas mãos; E minha alma, eu coloquei em minhas mãos.

Ele vai me matar, se eu desejar por ele; Meu caminho está claro para Sua face.

16 Ele também é meu para a salvação: porque antes dele não chegará a lisonja.

17 Ouve um boato, minhas palavras; E minha irmã, em seus ouvidos.

18 Eis que fiz um julgamento; Eu sabia que estaria certo.

19 Quem é ele, meu ferrenho adversário?

Para dois, não me faça ficar de pé; Do seu rosto, não vou me esconder.

Este é o seu rosto, muito acima de mim; E a sua verdade, não me siga.

22 E chama, e eu responderei; O-eu vou falar, e me responda.

23 Quantas são minhas iniquidades e pecados – meu crime e meu pecado, informa-me.

Por que você vai esconder seu rosto? E me considere seu inimigo.

Assim ele levantou um canal; E a palha seca será perseguida.

Porque a amargura estará escrita em mim; E deixe-me, as iniquidades da minha juventude.

27: E porás os meus pés sobre um fundamento – e guardarás todos os meus convidados;

Nas raízes dos meus pés, você vai traçar.

Ele é forte, como um cavalo podre; Como uma roupa, uma traça a come.

Trabalho capítulo 10

Um homem, o nascimento de uma mulher é de curta duração e de sete temperamentos.

Em um momento ele saiu e falou; E ele fugirá como a sombra, e não subsistirá.

C Af-on-this, você abriu seus olhos; E você vai me trazer em julgamento com você.

7 Pois há esperança para a árvore:

Se você souber, e outro substituirá; E você vai amamentá-lo, você não vai falhar.

Se ele envelhecer na terra de suas raízes; E na poeira, sua raça morrerá.

9 O cheiro da água florescerá; E faça uma colheita como uma planta.

Trabalho Capítulo 17

E ainda – todos vocês retornarão e virão aqui; E eu não vou encontrar um homem sábio entre vocês.

12 noite, para o dia o porão; Luz, perto da face da escuridão.

Jó capítulo 18

4 Por amor de ti, deixa a terra; E Yeatak-zur, de seu lugar.

Trabalho 19

ג ז֤ה ֶ֣שְשְעַעְמִים תַּכְלָמ֑וּנִי לֽא-פֵ ἐλό בַּשו תַהַרו-לֽי׃

D.

T como uma pessoa de ֽעַל֣י ִפִֶׁ֑יט ו ַἌδờιָּ֗סְ עְ֣֭רְט ַרִשֽי׃

י יִתְּ֣נִי ס֭ביב וָֽאַ֑ךְ וַיַַ֥ע קָּ ἔλσνεֵ֗צ טִקוֹי׃

ק באור֣י ו֭ביבשרי דָֽבְק֣ה עְַמ֑֑י וָֽ ၝἝ אֶטְמלטְּה ב֣ור שְנֽי׃

כא חנֻ֬ני חּנֻ֣ני אתֶ֣ם ֵע֑י קִ֥י יד-אֱ ἐλ֗וּהַּ נְ֣עְע בִֽי׃

22 ל֭מָּי תְרְפֻ֣ני קמו-א֑֑ל וּדוּנסמִּבְּשְרִי ל֣א תָּֽעו׃

23

קד בעט-בארזּל וְפ֑רְת לּדוּנָעַ֗ד בַּ֥וּוּר יָָֽצבֽוּ׃

Então וֽאְנִ֣י י֭דִתִי ֹּ֣אלי ח֑י וְפּוּדַֽחְר֗וֹן על-עפ֥ר יֽךום׃

כו וְאחַ֣ר ג֭ורי נקְפו-ֹ֑את וּדוֹנסמְִּׂׂר֗י אֽחֱז֥ה ֱֽוּהַּ׃

27

Trabalho capítulo 20

כ קִּ֤י ׀ לֽא-ידַ֣ע שִל֣ו בְבְנ֑ו בַּֽἝἝςֲמוד֗֗ו ל֣א ימֵלְ׃

Jó capítulo 23

D Farei um julgamento perante ele; E minha boca está cheia de provas.

Trabalho capítulo 20

B O que você ajudou, impotente; Hoshat, braço não forte.

3 O que você aconselha, sem sabedoria; E você sabe, na maior parte você sabe.

4 Quem você disse? E se você respirar, isso sairá de você.

Jó capítulo oito

b ferro, tirado do pó; E pedra, cobre fundido.

Quanto à sabedoria, de onde ela vem? E esta ilha, um lugar de compreensão.

21 E ela desapareceu, dos olhos de todos os viventes; E o vôo do céu estava escondido.

E ele disse, para Adam – há medo, meu Senhor, ela é sábia; E surja do mal entre ela.

Trabalho 27

3 Porque ainda respiraste em mim; E o Espírito de Deus está em meu coração.

D. Se meus lábios falarem, eu me levantarei; E a minha língua, se houver engano.

Deus me abençoe, se eu te justifico:

Jó capítulo dezenove

2 Quem me concederá como precursor; Químico, Deus me salve.

c Bhilo Nero, na minha cabeça; À sua luz, à escuridão.

4 Como eu fui, nos dias da minha espada; No segredo de Deus, na minha tenda.

Enquanto meu peito, eu permaneci; Meu entorno é minha juventude.

Trabalho Capítulo L

9 Irmão, eu teria dado; E Ra’, para construir Yaana.

Pela minha pele, preta acima de mim; E minha alma é feroz, de minha espada.

Não, e haverá luto, Knori; E meu órgão, ao som de choro.

Capítulo do trabalho nº

א מ-הל֥קְתִּתִּי עִשָ֑וְא וַַ֖חַשׁ אל-מרמ֥ה רגלֽי׃

E me pese na balança

ז א֥מ תִּתֶ֣ה אַּׁרי֮ מִּ֪י ה֫דָּ֥רֽק

וְאחַ֣ר ֵ֭ייני הַ֣ךְ לִב֑י וּדּוֹסְבְקַפַ֗֗י דָּ֣בק מֽומ׃

H

ט ימ-נפְָּ֣ה ל֭בִּי אַלִשָּ֑ה וְאַלַפְ֖תָּ ִ֣י אַרָֽבִתִּי׃

11

Yad ומ֣ה אֶֽ֭אַשע קִֽי-יָק֣ום א֑֑ל וְקִֽי-יִ Ἄδờσπְק֗ד מ֣ה אשיבֽנו׃

Tu הֽלא-ב֭בטן אָּׂ֣ני עש֑֑הו ו ἔἐλός יְקֻנօנו בָּר֥ק׳ אַָֽד׃

Em uma jarra coloquei ouro em vão; E vá embora, eu disse confiante.

Então, se estou feliz, porque meu exército é grande; E por melhor que seja, minha mão o encontrou.

Então, se eu vejo uma luz, porque ela vai brilhar; E a lua, querido caminhante.

Quem me dará, ouça-me aqui, meus seios me saciarão;

E um livro foi escrito, um usurário.

10 Se estou satisfeito com a mão do ἔνἐσμαι

ל וְלֽא-נֹ֣תִתִי לֽקֲֹ֣א חִקִ֑י לַשְ֖ל בּ֣א נפַֽׁו׃

Se não estiver nas minhas costas, me casarei com ele; Usaremos coroas por mim.

Aqui está o número dos meus passos, diremos; Como um ditado, nós sacrificamos.

Job com o coração partido

e Deus

ט֘עִ֤יר אנִ֣י ל֭יימים ואאתֶ֣מ ישיׁישיׁ֑ים

על-קֵ֖ן ָח֥֥לִתִּתִי וָֽאָיר֓א ׀ מֵֽחֵֺ֖ת דֵּעִ֣i אתֽחֽ׃

z

ח ו֭קֵקן ֽרוּחִָ֣י בֶֽאֱנ֑וֹש וְנִשְמ֖ת ַדַּ֣י תְּבינֽ׃

9 לֽא-רבִ֥ים יֶקְָּ֑מו וּדוֹנְַקֵנ֗ים יב֥ינו משפֽ׃

18

19 ἀνֵֽה-בְנִ֗י קְ֥יִין לֽא-יִפּ֑חָ קְּאֵ֥וֹת ἲ ἝἝσἵδῶςἱιμ יִבֽֽע׃

ק אדברְ֥ה ויִֽרַֽח־לִ֑י אֶֽפַּ֖ח שְפַ֣י וְֽעֱנֽה׃

כא אל-נ֭ע אשָւ֣א פני-אִ֑יש ואל-א ἝἝ δ֗μ ל֣א אקּנֽה׃

22

Trabalho capítulo 3

11 יָּׂ֣ם בַּ֣֣ד ַּ֣֣ד רְּּ֑י יִ Ἄṁṣṭṭṭṭor ἀλ-orhotḽi ׃it e provou em dor, em sua cama; E a maior parte de sua força está com você.23 Se houver sobre ele, um anjo – aconselha, um dos meus guerreiros: para dizer a um homem sua justiça. Ele voltará, aos dias de seu desaparecimento.

Então ele orou a Deus, e eles o agradaram, e ele viu seu rosto, com medo;

E ele voltou para o homem, sua justiça.

Tão justo, sobre os homens, e ele disse: Pequei e com justiça pequei; E eu não me importo.

Trabalho capítulo 4

D.

חִֽי-אָמ֣ר אִ֣וֹב צ֑֑קְִּי וְּדַּא֗ל ֶ֥יר מִשִפִֽי׃

Não porque Deus, disse minha esposa, não vou me arrepender.

Um coração sem mim, eu vou te segurar, meu filho, se eu errei, não vou somar.

Que a paz esteja com você, porque você escolhe – porque você vai escolher e não eu; E o que você sabia?

Trabalho para ela

YA מ֭לפנו מבַּֽהֲמ֣וֹת א֑רֶט ומְֵוֹפ הַָּׁמ֣יִים יְחקְּֽנו׃ [Vale a pena aprender olhando os animais]

12

13 אךְ-שָׁ֭וְא לֽא-יַשְמ֥ע ׀ א֑ל וְפּוֹסָׁדַּ֗י ל֣א יְשורֽנָּ׃ [Precisamos lutar contra as ações dos outros]

יד א֣פ קִֽי-ט֭אמר ל֣א תשור֑נו דִ֥ין לְדוּנָּיו וְת֥וֹלֽל ֽו׃

Jó deu a ele um capítulo

י וַיִִ֣gel ֭זענעם למוס֑ר ו ַᵝᵝσιֹּ֗אמר קֽי-ישוב֥ון מֽון׃

Sim

18 20

11

כל תִּשִ֥פ הָּ֑ילא ֽעֲל֖וֹת עִּ֣ים תַּטָּֽ׃

כא ִ֭שָָׁמזר אל-פֵ֣֣פן אל-א֑ון קִֽי-על-זֶ Ἄδờσ֗ה בָּ֥רָּ מֽני׃

Trabalho capítulo 9

ב מ֤י ז֨ה ׀ מחָש֖יך טָ֥ה במליּין בֽלי-דָֽעֹ׃

גאזזר-נ֣א קְ֣בר חֲלצֶ֑יקָ וְפּוּדָּשְֽׁלְק֗ וֽוְדִיִנֽני׃

D איפו֣ה ה֭ייית ביאסדי-א֑רצ ה- ἔἝ Ἄδός γֵּד ִמ-יד֥טָ בינָֽ׃

12 Os dias dos teus mandamentos

18 Olhaste até à largura da terra; Hagad, se você soubesse tudo.

19 אי-זֶ֣ה ה֭דרקְ יִשָּן-א֑ור וְ ἝἝσω֗שֶךְ אַ֥֭ה מְקֽו׃

קִ֣י ת֭קָּקנו אל גְּבוּוֹ וְקִֽי-פּוּדוֹסבִין נטיב֥ות בֵּיְֽו׃

קא י֭דעְתָּ קִּי-ו֣ז תִּּלֵ֑ד ומִסְ֖֭ר ימֶ֣יקָ

Você sabe, as leis do céu; Se você estabelecer seu governo na terra.

Deixe o calor aumentar com sua voz; E uma inundação de água irá cobrir você.

Que os relâmpagos sejam enviados a ela e eles irão; E eles dirão a você, aqui estamos nós.

Jó capítulo M – um dos capítulos mais importantes da sua Bíblia

7 Por favor, como o Senhor de seus seios; Eu vou te pagar, e me avise.

H Haaf, uma costura judicial; Condene-me, para que você tenha razão.

[Você está tão certo, forte e confiante nisso, que o julgamento que estou fazendo no mundo não está certo, então saia do seu mundo particular e mude o mundo.]

9 O testemunho é gênio e altura; E você deve se vestir modestamente e graciosamente.

O espalhar, através de seu nariz; E ele viu todos os soberbos e os humilhou.

[Justiça no mundo eu não sou responsável. Sou responsável pela justiça no sentido de uma natureza equilibrada e sustentável. O homem é responsável pela justiça na visão humana. E se você se considera justo, então você deve trabalhar pela justiça em todo o mundo e não apenas por sua própria justiça pessoal]

12 Veja todo orgulho, renda-se; E o caminho dos ímpios será selado.

[No capítulo 1, Deus define Jó, em sua conversa com Satanás, nas seguintes palavras: 8 E Jeová disse a Satanás: Põe o teu coração nos servos de Jó, porque ninguém há semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto homem que teme a Deus e se desvia do mal.

Completo, honesto, teme a Deus e evita o mal. justo não é dito. Acontece que para ser justo você precisa mais do que ser inocente, honesto, temente a Deus e livre do mal. É necessário liderar e mudar o ambiente em que o homem vive. Um comentário sábio de Ofer Burin.]

13

mão

Jó capítulo 2 + Gênesis 27

Eu tenho que fazer isso.

E Deus criou o homem

[As frases estão entre as mais importantes de toda a Bíblia. O veredicto é que Jó está certo e seus companheiros errados. Ou seja, é correto usar a lógica e não tomar tudo como certo e a razão pela qual fomos criados à imagem, é correto ir com a nossa verdade.]

Daniel A

Eu me divirto.

8 E ele pôs Daniel em seu coração, que ele não seria resgatado na boca do rei, e na casa de seu servo, ele pediria a obra dos eunucos, para que Deus fosse resgatado.

Doze

Tu ומקצט֙ יָמ֣ים עשר֔ה נרו֤ה מראיהם֙ t ֔וב ובריא֖י בָּׂ֑ר מ֨ןכל respo

Dezesseis

יז וְ respo.

Ao todo, uma palavra de sabedoria ele entendeu, que o rei pediu a eles – e ele os encontrou dez mãos, em todos os chifres dos lobos, que, em todo o seu reino

Daniel 12

3 E os inteligentes estarão alertas como o brilho do céu

1 Samuel 17

E Davi disse: Ao filisteu, tu vens a mim com espada, e lança, e dardo; E eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desonrado.

2 Samuel 17

19 E mel e manteiga, e ovelhas e línguas de gado, trouxeram a Davi e ao povo que estava com ele, para comer:

O Livro de Ester Capítulo 10

3 Porque Mardoqueu, o judeu, segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela maioria de seus irmãos, exigiu o bem de seu povo e falou de paz a toda a sua descendência.