Sätze aus der Bibel

In der Wüste

Ich muss es tun.

Deuteronomium 8

יז ואמרתָּ֖ בִּלבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְ֣צעם ידִ֔י ע֥שָׂ ל֖י את-החַ֥יִ֜ הזִּל

Deuteronomium

Ich muss es tun.

13 die Gebote des HERRN und seine Gesetze zu halten

Deuteronomium 11

Ya קִ֚י icebr הַֹ֔֔את אַשְר אָֽנֹקִ֥י מצְּק֖ הִ֑וּמ לֽא-נִפְלֵ֥את ִוא֙ ממְּקָ֔ ְל֥א רָקָ רָקָה ֽוְ׃

יב לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֨יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יג וְלֹֽא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲבָר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יד כִּֽי־קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַֽעֲשֹׂתֽוֹ

Dinge in die Hand nehmen

A. Ihr Kinder, zu Jehova, eurem Gott: ihr sollt euch nicht mehren, und ihr sollt keine Kahlheit zwischen eure Augen bringen – um zu sterben. 2 Denn ihr seid ein heiliges Volk dem HERRN, eurem Gott; Und Jehova erwählte dich aus allen Völkern, die auf der Erde sind, damit du ihm ein tugendhaftes Volk bist.

Levitikus 19

18 Du wirst nicht aufstehen und die Kinder deines Volkes nicht strafen, und du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr

Amos H

Und er wird offenbaren wie Wasser Gericht und Gerechtigkeit wie einen festen Strom

Also die Opfer und Gaben, die ihr mir vierzig Jahre lang in der Wüste dargebracht habt, Haus Israel

1 Samuel Kapitel 17

Da sagte der Mann von Israel: „Hast du diesen Mann heraufkommen sehen?“ Und da war ein Mann, den wollten sie zum König Osher groß machen, und sein Haus würde man ihm geben, und seines Vaters Haus würde er in Israel durchsuchen

Ich muss es tun. 27 Und das Volk sagte zu ihm, wie dieses Wort sagen soll: So wird er tun mit dem Mann, den sie rufen.

Und David sprach: Zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß; Und ich komme zu euch im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Heere Israels,

Klage c

Icha d

19 Licht waren unsere Verfolger, Engel des Himmels; Auf den Bergen leuchteten wir, in der Wüste lauerten sie auf uns.

Icha e

Jahwe erinnert sich, was mit uns passiert ist, er hat geschaut und unsere Schande gesehen.

B. Unser Gut ist fremd geworden, wir haben es mit unserem Geld aus unserer rechten Hand verschenkt, wir haben es um den Preis eines Imports gekauft.

7 Unsere Väter haben nicht gesündigt, und wir haben ihre Missetaten erlitten.

8 Sklaven haben uns regiert, ihre Auflösung kennt keine Grenzen.

12 Könige wurden an ihrer Hand gehängt, die Gesichter der alten Männer wurden nicht verschönert.

13 Gemahlene junge Männer heirateten, und junge Männer im Holz scheiterten.

16 Die Krone unseres Hauptes ist gefallen, wehe uns, weil wir gesündigt haben!

17 Darüber war unser Herz stumpf, darüber waren unsere Augen verfinstert.

18 Auf dem öden Berg Zion gingen Füchse herum.

19 Du, Jehova, wirst für immer sitzen, dein Thron für Generation und Generation.

Warum wirst du uns für immer vergessen, uns für eine lange Zeit verlassen.

11 Der HERR hat uns zu dir zurückgebracht, und wir sind zurückgekehrt und haben unsere rechte Hand erneuert wie zuvor.

22 Denn wenn wir getäuscht werden, wirst du uns lange Zeit begleiten.

Sprichwörter u

b Weisheit und Moral kennen; Um zu verstehen, sagen Sie verstehen.

3 Lekhath, die Moral des Intellekts; Gerechtigkeit und Urteil und Diener.

d) den Narren einen Streich zu spielen; Für einen Jungen eine Idee und eine Handlung.

Ein weiser Mann wird zuhören und eine Lektion hinzufügen; Und ein weiser Mann wird Tricks kaufen.

Und um ein Gleichnis und eine Empfehlung zu verstehen; Die Worte der Weisen und ihre Rätsel.

7 Die Furcht Jehovas, der erste der Erkenntnis; Weisheit und Moral, Narren darin.

13 Jedes kostbare Vermögen wird gefunden; Wir füllten unseren Magen mit Beute.

Die Hand deines Schicksals, du wirst mittendrin fallen; Eine Tasche, wir werden sie alle haben.

Meine Kinder, geht nicht euren Weg; Halten Sie Ihren Fuß von ihrem Weg ab.

16 Denn ihre Füße laufen zum Bösen; Und sie eilten, um Blut zu vergießen.

Sprichwörter b

2 der Weisheit mit deinem Ohr zu lauschen; Neige dein Herz der Weisheit zu.

3 Denn wenn du verstehst, wirst du lesen; Geben Sie aus Gründen Ihre Stimme ab.

D. Wenn Sie uns um Geld bitten; Und als Schätze wirst du suchen.

H Oz – verstehe, fürchte Jehova; Und die Erkenntnis Gottes wird gefunden werden.

Und weil Jehova Weisheit geben wird; Aus seinem Mund Wissen und Weisheit.

8 Höre, mein Sohn, dein Vater ist befreit; Und verlasse nicht das Gesetz deiner Mutter.

9 Denn Leviathan, sie sind für dein Haupt; Und Riesen für dein Gurgeln.

Oz – Verständnis, Gerechtigkeit und Urteilsvermögen; Und gerade, rundum ist gut.

Denn Weisheit wird in dein Herz kommen; Und wissen Sie, Ihre Seele wird sich freuen.

Du Intrigant, pass auf dich auf; Weisheit wird gebraucht.

12 Um dich zu retten von einem bösen Weg; Von einer Person, die über Umbrüche spricht.

13 Diejenigen, die gehen, die Gäste von Yashar, um auf den Wegen der Dunkelheit zu wandeln.

die Hand der Glücklichen, um Böses zu tun; Sie werden es herausfinden, in schlechten Wendungen.

Aus diesem Grund – geht auf dem Weg des Guten; Und die Gäste der Gerechten sollen gehalten werden.

21 Denn die Gerechten werden im Land wohnen; Und der Unschuldige wird es aufgeben.

Sprichwörter c

Mein Sohn, vergiss mein Gesetz nicht; Und mein Gebot, lass dein Herz beunruhigt sein.

2 Denn die Länge der Tage und Jahre des Lebens und des Friedens werden dir hinzugefügt werden.

3 Barmherzigkeit und Wahrheit, verlass dich nie:

Kashram auf dein Gurgeln; Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens.

4 Und finde Gnade und Weisheit in den Augen Gottes und der Menschen.

19

Yad 2000

Tu יק֣רא ִ֭יא מְפּני֑י֑ים וְכּחֲ ἝἝ πְצֶ֗יקָ ל֣א יִֽשוו-בָֽהָ׃

6

17 Der Weg Gottes ist der Weg Gottes

18 Der Baum des Lebens ist gesegnet

26

קח אל-תֹּ֘אמ֤ר לְֽעְק֨ ׀ ֶךְ ו֭שוב ומח֥ר אתֵּן וִ֣ש ִתְֽך׃

כט אל-תַּֽקֲרֹשׁ עַל־רֵֽעֲק֣֣ רְע֑ה וְהֽוא-יָּׁ֖ב לב֣תַח ִתָֽךְ׃

ל אל-תָּר֣יב מִאָדָ֣ם חִנָּ֑ם מִלָ֖א חְָֽלָק֣ רְָֽ׃

Nicht Al-Tậkana

Sprichwörter d

ה גְ֣ה ח֭קמא חְע֣ה בינ֑ה אל-תִּשַקַ֥ח וְאֵל-תֵּ Ἄδλόν֗τ מֽאמרי-פיֽי׃

Und Gott wird es verlassen und behalten, ich werde es lieben und du wirst es brauchen

ז ראשיׁ֣יט ח֭קמה חְ֣ה חְחְ֑ה ובקל-קִ ἝἝνιὸνָֽנק֗ ח֭ףה בינָֽ׃

H

ט טִתֵ֣ן ל֭רֽאשקך

י שְמ֣ע ב֭וני וק֣ח אמר֑י וְיִרְב֥ו לְּדָּךָ֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

Ja, im Sinne deiner Eltern

12 Auf deinem Weg wirst du nicht scheitern

13

Yad בֹ֣רח ר֭שַעִים אַל-תָּבARY

קד הס֣ר מ֭מקָ עקְּ֣וֹ פּ֑ה ולז֥וֹ שְׁARY.

Also lass deine Augen offen sein für Gott

כו פַ֭לֵּע מְַּ֣ל רְּל֑קָ וֽקֽל-דרְק֥יקָ יִקֹּARY

26

Sprichwörter E

שְת-מ֥יִים מִבְרCHARK

16

17

18. יהיֽי-מקורק֥

Neunzehn

דַּ֭דיה ירוֻ֣ק בקּלֵ֑ת בְּוּדָּֽהִבְה תִּשְ֥ה טמיד׃

כו ול֤מא תשגֶ֣ה בְנ֣י בְר֑ה וּדוּסְחֵבֵ֗ק ֵ֣ק נקריָּֽה׃

Sprichwörter u

Zu Gott

Z

H

9

י מְע֣ט שֵ֭נוֹת מְע֣ט תְּנומ֑וֹת מְע֓ט ׀ חִב֖ק יָ֣יִים לשָּֽב׃

Ya

16

17 Augen Gottes

18

19 יפִ֣יחש קְ֭זבִים ֵ֣ד שָׁARYL

Sprüche 8 – Weisheit

A

im Kopf

C ליד-שער֥ים לפי-ק֑רARY

d אלֵיקֶ֣ם אישיׁ֣ים אקְרARY

ה הבִינו פְאיִ֣ם ערמ֑ה וּדוּנוקְסילָים הִב֥ינו לֽב׃

Und ש֭מועו קֽֽי-נגידִ֣ים אדבֵּ֑ר ומְפַּ֥ח חְׂጝπαθ֗י מֽישרֽי׃

Z

H בצְדק קּל-אמרי-פ֑י אֵ֥ין בָּאָּנָARY

9 כולָּ֣ם נ֭קוחים למֵּבARY

י חֽו-מוסר֥י וְאל-קָּ֑ספ וְ Ἄឝδַ֗עֹת מֽקֽר֥וֹץ נבָֽר׃

Ya

12

13 Jahwe Gott

ג֘֘או֤ה וגאָן ׀ ודְ֣רְק ר֭ע פִי תִּפֵק֬וֹ שְנֽתי׃

yad

Tu.

16 בְ֭י שר֣ים יָָׂARYL

17

18

19

Wie im Gast der Gerechtigkeit

2

22 יהוה ק֭נאני ראשיׁ֣יט דַARY

גֽ֭ולמ נַַ֥קְטי מרואש מקדמיי-ארצ׃

עד באין תומ֥ות כוּ֑לְתִי בְּין מַפּוֹאְיאָנָוֹת נקבדי-מָֽיים׃

So sehr, dass mir schlecht wird

כו עד-לו֣א ע֭שָׂ א֣רז וְךוצ֑וֹ וְ Ἄδờσρֹ֗אשׁ עְפְוֹת תֵּֽל׃

27

Leistung

20 בש֘ומ֤ו ליים ׀ הוק֛

ל ואַהְיֶ֥ה אזְל֗ו֫מ֥וּוֹ וֽ֫הִֶ֣ה ֽׁ֭עַשוִים י֤וּם ׀ י֑וּם משח֖קט לפנ֣יו בקלאט׃

Du spielst nicht in der Bibel.

לב ואאטָ֣֣ה ב֭ונים שׁמעו-ל֑י וְפARY

Verzögerung

לד.

ל קִ֣י מֽ֭֭צִי מַ֣א חִִ֑ים וַיָּ֥פק רּדוּשֵוֹן מִֽהָֽ׃

Er ist sündig

Sprüche 9

ו עזב֣ו פָאיִ֣ם וִֽחְי֑ו וְ ἌἌσִשְר֗ו בְ֣רְקְ בִּנָֽ׃

ז יֹ֤ס֨ר ׀ ל֗ץ לֵ֣חַֽ ל֣וֹ קּ֑וֹן ומוִֹ֖יחָ לְרַש֣ע מְַוְ׃

ḥ al-ἔἔ֣וקח ל֭טז פן-יִישנא֑֑קָּ הָּ֥ח לְדָּח erreicht

9

י תְּחִלַּ֣ת ח֭קמה יְרא֣ת יְהוCHARL

י כי קי-ב֭י יְרב֣ו יָ֑יקָ וְיָ֥יפו לְּ ἝἝ ך֗֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

12 Wenn du tot bist, bist du für Gott gestorben

13

Yad וֽ֭֭ישובה לפ֣תח בֵּיָ֑ה אַל-קִּפּוֹסֵּ֗א מ֣מֵי טֽרְ׃

Zum Lesen für die Hebräer

17

17

18. וֽלא-י֭דע קִֽי-רפִ֣ים

Sprüche 11

D.

Die Gerechtigkeit Gottes

12 Baz-Lerehu ist herzlos; Und ein verständiger Mann wird erkennen.

13 Klatsch geht, enthüllt ein Geheimnis; Und ein treuer Geist bedeckt eine Sache.

Eine Hand ohne Tricks, eine Nation wird fallen; und Erlösung, in der Mehrheit der Berater.

6

ק תֽוִאב֣ת יְ֭הוה אקְעַי-לֵ֑ב וּדוַנָּרְצְנ֗ו תְּ֣ימי דָֽרקְ׃

27.

Die Kraft des Wortes Gottes

חץ חֵ֣ר בֵ֭֭יטו יִנחּלָר֑וּחַ וְ֥בד אֱ Ἄ蝌 וִ֗יל לֽחARY

Für die Frucht der Gerechten

Sprüche 12

א והֵ֣ב מ֭וֹסְר ֹ֣הֵֽב דָּ֑עַת וְשְנ֖א תוק֣חַת בָּֽעַ׃

D.

Die aufrichtigen Denker sind betrügerisch

ז הפ֣וךְ רשָעִ֣ים וְאינ֑מ וְב֖יט צִּיקִ֣ים יֽעֲמֹֽד׃

יוד֣עַ ַ֭דִיק נ֣פש בְּמְ֑וֹ וֽֽרַּמֵ֥י רְ ἐἝσῦὸὸִים אזזרֽי׃

11

Yad מְפר֣י פי-א֭יש יִשבַּע-ט֑וב וגְמ֥וּל ידִי-ו Ἕλόνδομ ישוב (ישִ֥יב) לֽ

12

11

עקה דוָ֣ה בלב-אִ֣יש ישׁקֶ֑נָּ וְדְ֖ר ת֣וֹב ְישְחֽנָּ׃

27

קח בְֽראק-זדק֥ה חַיִ֑ים וְ֖רְקְ נטיב֣ה אל-מות׃

Sprüche 13

2

ח נֵֹ֣ר פִ֭וֹיו חֵ֣ר נַפש֑וֹ פֹּשֵ֥ק חְׂ֝וֹסִפִ֭וֹיו מְטָּה-לֽו׃

ז י֣שׁ מ֭תְעֵַּר וְא֣ין כֹּ֑ל מִ ἔἝσὰτְרִשֵחש וְה֣וֹן רָֽב׃

ק הולֵ֣ךְ את-קחמִ֣ים יֶקְָּ֑מ וְרְ֖ה קסיל֣ים ֵרֽו֢׃

handgefertigt

י לְב י֭וְדע מַּ֣ת נפש֑וֹ וּדוּנַבְשִשמָט֗וֹ לֽא-יְע֥֥רב זֽר׃

22

חקג בקכל-ג֭צ׶ב יִֽהְיֶ֣ה מות֑ר וְדבר-שְׂ ጝἝσφαθ֗יים אקוט-למהשֽור

קט א֣רקְ א֭פַּים רב-פְּטבוּ֑ה וקצזר-ר ἝἝσἳ֗וּחַ מְ֥ים ִוֽלט

ל חיֵּ֣י ב֭שְׂרים לֵ֣ב מרפֵּ֑א ורק֖ב עְעמ֣וֹת קִנֽה׃

Nein ἔ ֽֽ֣ק דָּּׁ כְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵֽקק דָּּל חְ֣פ ֹּׂ֑הו וֹּסֵשְקבְּ֗ו חְ֥נ אבְיֽוֹ׃

Sprüche 2

א מֽאנע-רַ֭ךְ ישיׁ֣יב חֵ֑ה וְדבר-עֶ ጝឝ֗צ׶ יֽעּלע-אֽפ׃

B

D.

ז שפְ֣י ח֭קמים יְ֣רו ֑֑עַת וְל֖ב קסיל֣ים לא-ְֽ׃

ח זֶ֣בח ר֭שַעִים תֽו֢עַב֣ת יְה֑ה וְפִלַּ֖ת יְשְ֣ים רצוְוֹ׃

T

י מוס֣ר ר֭ע לְזֵ֣ב ֹ֑רַח שְנ֖א תוק֣חֹת ימֽות׃

11

Tu כָּלְימֵ֣י עּנ֣י רִ֑ים וֽוֹב-לֵ ἵἐλόν֗ב מַשְּ֥ה תִמֽיד׃

16 Tov-מ֭עַט ביירא֣ת יְה֑ה מֵֽוֹּ֥ר רָἝἝσ֗ב ומה֥ומה בֽו׃

17

יח אִ֣יש ֵ֭מא יְְֶ֣ה מְד֑וֹן וְ֥רֽךָ א ἝἝ πַּ֗יִים יַשִ֥יט רֽיב׃

ק בֵ֣ן ח֭קָקח יְשַּמָ֑ב וקְ֥יל א ἝἝδωμ בְז֥ה ִמֽו׃

22

23

קד ֣ראח חְקִיִים למְ֣לא למשְׂקִּיל למ֥עּן ס Ἕἐσω֗וּוּר מְַׁא֥וּל

כו תֽוִאב֣ת יְ֭הוה מהשְשב֣ות ר֑ע ו ἝἝστְְִ֗ים אמרי-נֽעע׃

26

Nein

לב פור֣עַ מ֭וֹסְר מִ֣֣ס נַפש֑וֹ ἌδἝσωκ֗ח֗חֹק֣וֹנּ

לג ירא֣ת יְ֭הוה מוַ֣ר חקְמ֑ה ולְפְנ֖י קָב֣וד ענוָֽה׃

Sprüche 16

Das Wort Gottes

Und in בֶ֣sed und ֽֽ֭אמת יְקַַ֣֣ר עֺ֑ן וְיְר֥ת יְ Ἄδλός הְ֗ה s֣ur מְֽע׃

ἐ τοβ-μ֭עֹat בִּטַד֑֑ה מֵר֥ב תְּ ἔλ῝ בְּוֹּוֹת בARY

TL ֵ֣ב ֭֭דם יְחֵַּׁ֣ב דַּכּ֑וֹ וַֽ ἝἝν יהו֗ה יק֥ין ַֽעֲדֽוֹ׃

YA LEUTE ׀ וֽמֽזְנ֣י מ֭שְפּפָּת לֽיהו֑ה מֽ ἝἝσὴשֵׂ֗ה כל-אבני-קיס׃

16. גֽנה-חקמ֗ה

17

יק משִּׂׂ֣יל אל-דָּ֭בר יִמצא-ט֑וב ובְט֖חַ בַּֽיהו֣ה אַשרֽיו׃

כא לֽקֲקח-ל֭ב יַָּ֣א נב֑ון ומ֥טק ׂׂἌδλόφατ֗יים יִ֥יפ לֽקא׃

Kapitel 22

חְ֭קמ ישקִּ֣יל פִ֑יהו Ἄδλωσφοθ֗יו יָ֥יפ לֽקא׃

Ein Glas Nektar-d֭bash אמרי-נ֑עָעם מת֥וק für ἝἌσἐνֶ֗פפש und מרֵּ֥a לָֽצ׃

לב טוב א֣רקְ א֭פִים מְִּב֑וֹר ומֵָ֥ל בְּוֹדָּרֵָּו מְלֵֹּARY

Sprüche 17

בֽבִד – משִִּיל

c מצְ֣פ ל֭קֶשפ׃

ה לֵ֣ג ל֭רָש חֵ֣פ ֹשְ֑ה שׂמ֥חַ לְדוּדָּ֗יד ל֣א יִנָּֽה׃

ו עטֶ֣רט ג֭קנים בנ֣י בנ֑ים ותִפְ֖רְת בָּי֣ים אבותָֽ׃

ז לֽא-נאו֣ה לנָ֣ל שפא-י֑תר א ἝἝσω֗פ קִֽי-לנָ֥יב שְפֽׁקר׃

13

17

hebräisch

זז הושָׂ֣ךְ א֭מאריו יוד֣עַ דָּ֑עַת יקאר-ר ἝἝσ֗֗וּחַ ִ֣יש תְבונָֽה׃

Leistung

Sprüche 18

ב לֽא-יפֹּּ֣צ קְּזיל בִתבוּ֑ה קִּפּוּדָּי ִמ-בִתּּּּ֥וֹת לְבְ׃

D.

שְא֣ת פנֽי-רָשָ֣ע לא-ט֑וֹב להֹ֥וֹת צ֝וּדִּ֗יק בַּמִשָּֽ׃

[Wenn man den Bösen ungerechte Gerechtigkeit widerfährt, erschafft es auch den Gerechten Unrecht]

Kapitel 8

12. לפני-שש֭בר יְגּ֣ה

13 Meshiḁ֣iv ἐָּ֭בְר בְ֣רע יִשְמ֑֑ע ִִּ֥לֹהִּלָֹּּוֹ וַלָּֽמְ׃

יד רֽוּחִ֭יש יקלקֵּ֣ל מֽקֲלֵ֑הו וְר֥וּח נְ ἐλός κֵֵ֗ה מ֣י יִָּֽׂנא׃

Tu Lảb Nậbon יקנע-דָּ֑עַת וּ֥זן חֲ Ἄδờσκὸμִים תבקש-דָּֽעֹ׃

15

ק מפרי֣י פי-אִ֭יש תִּׂבַּ֣ע בִּטְנ֑ו תְּבִ֢ת שְפ֣֣יו יִשָּֽ׃

כא מ֣וט ו֭חִים ביד-לש֑ון וְפּוַהְהב֗יה ּאַ֥ל ִּֽֽהָ׃

22

כד א֣יש ר֭עִים לִתְ֑ע֑עַ וִ֥ש אֹ ἐἝσόλος הֵ֗ב דָּ֥ק מֽֽ׃

[Zu viele Freunde fressen Zeit]

Sprüche 19

D. Ha֗on יִָּפֽד׃

ע֣ד ש֭֭קרים ל֣א יִנָּק֑ה ἌδἝσְבִים ל֣א יִמָּֽ׃

Yad Baַּ֣יִת ו֭הוּנ נֽקֲל֣֣ת אָב֑וֹת וּדוּסמֵֽיהו֗ה ַָּ֥ה משָּֽל׃

ק שְמ֣ע ֵ֭צע וְקֵּ֣ל מוָ֑ר לְ ἝἝσμ֗עַן תֶּקַּ֥ם בְֽהֲרִתֽקָ׃

18. Jahr

[Bildung kommt aus Mangel und steigert damit den Wunsch, das Ziel zu erreichen]

Sprichwörter ca

Und Rab-Od֗m יִ֭קְרא ִ֣ישח חַסְ֑וֹ וְ֥יַיש אֱἝἝμον֗ים מִ֣י יִמָֽא׃

Z.

Ya ַּ֣ם ב֭֭מֽעֲלאליו יְטנקְר-נ֑עַר ִמ-ז֖ךְ וִמ-יָשַ֣ר פָּֽעֳלֽו׃

Tu.

11

18

19 הֵ֣ךְ רִ֑יל ולְפִּ֥ה ְׂၝἝπְּת֗יו ל֣א תיטיפארָֽב׃

22

23

Ein Topf mit den Spuren Jehovas

קא מוקֵ֣ש ְ֭דם יָ֣לְ ֹ֑דֶש וְאַַ֖ר ְדְ֣ים לבֵּֽ׃

טן׃

כץ תִּפְ֣רְת בַּֽחוָר֣ים כֹּחָ֑ם וֽֽהְ֖ר ְקֵנ֣ים שיבָֽ׃

[Der Vorteil der Jungen ist ihre Stärke, und Weisheit ist der Vorteil der Alten]

ל חבור֣וֹת פ֭׭צע תַמר֣וק בְ֑ע וּדוּנַמַק֗וֹת חדרי-בְטן׃

Sprüche 21

3 Tat, Gerechtigkeit und Gericht sind dem HERRN zum Altar erwählt.

[Die Taten und der menschliche Geist der Güte, Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Integrität sind die wichtigen Dinge und nicht die Symbole der Gebote]

Und ἐּ֣֣אַל ְֽ֭צַרוֹת בִּֽ֭֭וֹן שָ֑קר ה֥בּל נִּדָּפָּפָּפָּפָּפָּ

9 Es ist gut, auf der Dachecke einer Midianiterin und des Hauses eines Freundes zu sitzen.

13 Er verstopft sein Ohr vor dem Schreien der Armen, er wird auch rufen und nicht antworten.

Eine heimliche Hand, ein Vogel wird sich beugen; Und eine Bestechung im Gesetz, intensive Hitze.

16 Odomm

17 Ein Mangelmensch liebt die Freude; Ein Liebhaber von Wein und Fett wird nicht reich.

19 Nun, du bist in einem Wüstenland von den Midianitern und wütend.

Als Verfolger finden Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Leben, Gerechtigkeit und Ehre.

23 Er behüte seinen Mund und seine Zunge vor den Sorgen seiner Seele.

כא תַּֽאַ֣ת עַ֣ל תְמִיֹ֑נו קִּֽי-מֵאַנ֖ו יָ֣יו לֽעַARY

כו קו כל-ה֭יום התאוָּ֣ה תֽאֲו֑ה וְצִ֥יק יִ ἝἝ תֵּ֗ן וְל֣א יהַֽׂךְ׃

kein Pferd – bereit für den Tag des Krieges; Und Jehova, Rettung.

Sprüche 22

Ein Name wird aus vielen Dingen gewählt: aus Silber und Gold, gute Gnade.

4 gefolgt von Demut, der Furcht Jehovas; Reichtum und Ehre und Leben.

Und lehre den Jüngling nach seinem Weg, auch wenn er alt wird, wird er nicht davon abweichen.

Wer Böses sät, wird Böses ernten; Und ein Stamm wird deswegen zugrunde gehen.

Ein reiner Liebhaber seines Herzens, süß von seinen Lippen, sein Hirte ist ein König.

ט תֽוב-עַ֭יִין ה֣וא יְבְ֑ךְ קִֽי-נְת֖ן מַלַהְמ֣ג

13 sagte Etzl, ich bin draußen; Auf den Straßen werde ich töten.

11

18

19

קהלו֤א ק֣֣בִתֽי ל֭קְך שָֽׁלִשִׁ֑ים

כא להודיֽיאק֗ ג֭שְשְ אמר֣י אֱמְת להשיִיב אמר֥ים ֱἐλόσμεμθ לַֽלִקֽיךקֽ

[Wenn Worte der Weisheit in deinem Kopf sitzen, sprich sie zu anderen]

קד אל-תִ֭תְרא את-בַ֣עַל א֑פ וְאֶת-אִ֥יש פ֝וּדָּמ֗וֹת ל֣א תֽבוא׃

עקה פֶֽאֱל֥פ ְֽרָֹ֑ו וְלָֽקַחְָּ֖ מוַ֣ש לנפשֽק׃

קו אל-תִ֥י בְֽקִי-ק֑פ בַּ ἌἌֽֽרבִים מַָּֽוֹ׃

27. אִמ-אֽין-לק֥

Die Macht Gottes

Sprüche 23

D. Versuchen Sie nicht, reich zu werden; Nach Ihrem Verständnis ist es weg.

[Vermeide es, reicher und reicher zu werden, kümmere dich um große Dinge]

Und kämpfe nicht – mit Brot, böser Blick; Und lass dich um seinetwillen nicht in Versuchung führen.

Schrecke nicht zurück, Weltgrenze; Und in die Arme der Waisen, komm nicht.

12 Bringen Sie die Moral Ihres Herzens; Und Ihre Ohren, zu den Meinungsäußerungen.

13 Vermeide nicht einen jungen Mann, der ein Fremder ist; weil du in einem Stamm lebst, wirst du nicht sterben.

Reich dir, im Stamm wirst du bereiten; Und seine Seele, du wirst ihn retten.

Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, wird auch meins glücklich sein.

18 weil, wenn es einen anderen gibt; Und deine Hoffnung, du wirst es nicht wissen.

19 Hör zu, du bist mein Sohn und weise; Und genehmige den Weg deines Herzens.

2 Sei nicht in Sobai-yin unter denen, die Fleisch für ihn essen.

21 weil er ein Vielfraß und ein Vielfraß ist, erbt er; Und zerrissen, trage Numa.

22 Hör auf deinen Vater, das ist dein Kind; Und sei nicht respektlos, denn deine Mutter ist alt.

23 Die Wahrheit ist zu kaufen und nicht zu verkaufen; Weisheit und Moral und Verständnis.

9 Für wen, wehe, für wen, wehe, für wen, Midian, für wen, suche, für wen, Wunden sind frei;

Für wen, Weisheit der Augen.

Für diejenigen, die zu spät zum Wein kommen, um die Maske zu untersuchen.

Ld und du waren es, als du im Herzen des Meeres lagst; Und als er sich hinlegte, an der Spitze eines Seils.

Ich bereitete ihr in meiner Zitronenscheibe vor, ohne es zu wissen:

Mati Okits; Osif, wir werden mehr verlangen.

Sprichwörter Kd

Sei nicht eifersüchtig auf böse Menschen; Und fürchte dich nicht, bei dir zu sein.

3 Mit Weisheit baut er ein Haus; Und mit Weisheit wird es zubereitet.

4 Und im Wissen werden Räume mit jedem kostbaren und angenehmen Vermögen gefüllt.

Und weil mit Tricks Krieg für dich gemacht wird; und Erlösung, in der Mehrheit der Berater.

Oh der Schatten, diejenigen, die sterben; Und sterben, um zu töten, wenn du dich versteckst.

12 Weil sie sagten, das wussten wir nicht:

Wer keine Herzen bereitet, der wird verstehen, und der Schöpfer deiner Seele, der wird es wissen; Und kehre zum Menschen zurück gemäß seiner Tat.

[Nun, du musst aktiv sein und dich nicht hinter mir verstecken, ich wusste es nicht]

13 Ich esse Honig, weil er gut ist; Und eine süße Traube am Gaumen.

17 Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht; Und in seinem Versagen, offenbare dein Herz nicht

16 Für sieben werden die Gerechten fallen und aufstehen; Und böse, sie werden im Bösen scheitern.

Bereitet euch also draußen vor, eure Engel – und jetzt ist es für euch im Feld; Später, und du hast dein Haus gebaut.

19 Sag nicht: Wie er mir getan hat, so werde ich ihm tun; Ich werde eine Person wieder ihrer Arbeit zuführen.

Verzögerung einige Jahre, wenige Nickerchen; Ein wenig, umarmen Sie die Hände, um sich hinzulegen.

Das sage ich

Verberge zur Ehre Gottes etwas; Und die Ehre der Könige, untersuchen Sie eine Sache.

Und steh nicht vor mir.

16

16

כא אִמ-רֵ֣ב שְ֭נֽאקָ הֽאקִלֵ֣ה ל֑חֶ וִמ-צָ Ἄδλωσμεᵗα הש֥֭ה מָֽיִ׃

קד פ֗וב ש֥בט אל-פיאנַת-גָ֑ג מֵ֥שט מִפּוֹסְדְינ֗ים וב֥יט חָֽבר׃

כא מ֣יִים ג֭רים על-נֶףפשע עיֵ֑ה ושמוע֥ה ט Ἄἐλόνωβ֗ה מֵ֥רז מְרָֽ׃

[In der Tat stimuliert eine kalte Dusche mehr als 3 Tassen Kaffee]

כו מְי֣ן נ֭רפָּשׁ ומַ֣וֹר מַשָָ֑ת צַ ἝἝδὴδ֗יק מ֣ט לפנֽי-רשָֽׁ׃

27

קח א֣יר פְ֭ורוצע א֣ין חומ֑ה אִ ᵝᵝσ֗יש׃

Sprichwörter usw

4 Antworte nicht wie ein Schwächling, du wirst es auch mit ihm vergleichen.

Er antwortete so albern wie sein eigener: Stift – in seinen Augen wird er weise sein.

Sprüche 27

A. Prahle nicht mit dem nächsten Tag: denn du wirst nicht wissen, was an diesem Tag geboren wird.

Ein Fremder wird dich preisen und nicht aus deinem Mund; Ich bin ein Fremder und nicht auf deinen Lippen.

D. Grausamkeit ist heiß und ein Vogel wäscht sich; Und wer wird angesichts des Neids bestehen.

Das Gute, ein offenkundiges Argument einer verborgenen Liebe.

und treu, die Wunden eines Liebhabers; Und immer noch hasserfüllte Küsse.

Sieben Seelen, die Niederlage von Nepheth; Und eine hungrige Seele, alles Bittere ist süß.

י ר֥עק֨ וְ֪ע OBִיק אלֽתַּעֶ֗ב וב֥יט אִַקִיק אָּ֭בוא בי֣ומ איד֑ך

13 Nimm seine Kleider, denn der Araber ist ein Fremder; Und indem sie ihn abbauen, verletzen sie ihn.

Yad מב֘רֵךְ רְהו ׀ בְּוֹל ְֱ֭דוּל בַּ֣֣קְר הַשֵּ֑ים כְּדָּלָּּה תֵּח

17 Eisen mit Eisen zusammen; Und der Mensch, ein Gesicht seines Bösen.

[Die Kraft von zwei Freunden, die sich beraten, fügt viel Weisheit hinzu, indem sie sich gegenseitig korrigieren]

18 Ein Feigenbaum wird geboren, seine Frucht wird gegessen; Und die Wache seines Herrn wird respektiert.

19 Wie Wasser, von Angesicht zu Angesicht, ja das Herz des Menschen, zum Menschen.

Da sie verloren und verloren ist, wird sie nicht zufrieden sein; Und die Augen der Menschen werden nicht zufrieden sein.

כא מצְ֣פ ל֭קשפשפ וק֣ור לַָּ֑ב וְ ἝἝσαִ֗יש לִ֣י מֽהֲלֽלֽוֹ׃

Wie Sie wissen, wissen Sie, das Gesicht Ihrer Schafe; Schenke den Herden dein Herz.

Daher ist keine Welt widerstandsfähig; Und wenn-nezer, für Generation und Generation.

So wurde das Heu entdeckt und das Gras gesehen; Und gesammelt werden, Bergkräuter.

Wie Schafe für deine Kleidung; und der Preis eines Ackers, etudim.

27 und genug Ziegenmilch für dein Brot, für das Brot deines Hauses; Und das Leben für deine Mädchen.

פ֥וב שקֵ֥ן חָּוֹב ר֗וֹב מֵ֥ח רָֽו׃

Sprichwörter [gute Regierungsführung erhöht das Gute und umgekehrt]

א נָ֣סו ואינ-רָדֵ֣פ רָשָ֑ע וְ ἝἝσῦ צַדיקִיחים קִּפִיר יִבְתָֽ׃

ב בְפ֣שֽׁע א֭רצ רבִ֣ים שְ֑יה ובְד֥ם מֵב֥ין יֹ Ἄδλωνδ֗עַ קֵּ֣ן ֽאֽװֽֽאֽװֽ

ה אנשי-ר֭ע לֽא-יבִ֣ינו משפָּ֑ט ומבקְשֵ֥י יְ Ἄδλς הו֗ה יב֥ינו גּֽל׃

8

T.

12

פו אֽרי-נ֭הם וְד֣ב שֵ֑ק מָּ֥ל רָ ἝἝσὸַ֗ע עַ֣ל עַמ-דָּֽל׃

כא הֽקֵר-פּנִ֥ים לא-ט֑וב ועלַפּט-לֶ ἐλόν֗חח יִפַעַע-גֽבר׃

23 מ֘וקִ֤יח אָARYL

קד גֵ֤ל ׀ ֘בִ֤יו וִמ֗ו וִמֵ֥ר אֽין-פָּ֑שְׁ חֵ֥ר ה֝וֹּARY

קח בק֣ום ר֭שַעִים יַָּ֣ר אָ֑מ וּדוּסבְבְד֗מ ירב֥ו צדיקיֽים׃

Sprüche 9

In der Menge der Gerechten wird sich das Volk freuen; Und in einem bösen Gleichnis wird Jona bei einem Volk ruhen.

ג איש-אוה֣ב ח֭קמא ְשמַּ֣ח OBִ֑יו וְרִ֥ה ז Ἄδλόνωνωτ יABED-ְֽ׃

A

י אנשְׁ֣י ד֭מים יִשנו-ת֑מ וִֽ ἐσή יַשְר֗ים יבקְץו נפְשו׃

22

Yad יֵַ֣֣ר בִּ֭נְך וִֽינייק֑ךָ וְיִתֵּ֖ן מֽעֵדִּ֣ים לנפשֽק׃

18 Wenn es keine Vision gibt, wird ein Volk randalieren; Und wer die Tora hält, ist gesegnet.

Ἕλόσν֗וּח יִתְ֥ךְ קָּֽוְ׃

קד חול֣ק עמ-גַ֭֭נָּב שְ֣א נַפַ֑וֹ אּּ֥ה יִ ἝἝ שְׁמ֗ע וּל֣א יִּֽיד׃

קא הרדַּ֣ת א֭דם יִתֵּ֣ן מְק֑שׁ וְ֖חַ בַּֽיהָ֣ה ְשָֻּֽׂב׃

כור֭בים מבקשי֣ים פני-מושׁ֑ל ו ጝጝμήֽיהוּה משפעט-איֽיש׃

27

Sprichwörter zu

ז שְ֭תַּים שָא֣לְתִי מֽאִתָּ֑ךְ אִַתָּ֑ךְ אִַתִמִנ֥ע מִפּוֹמִנִי בְ֣רְם מְּוֹ׃

ח ש֤וְא כ וֽדבר-קָ֡ב הר֬ק ממִני ר֣אש ו֭שְשְר ל-טֽטטן-ל֑י

ἔἔἝτριφε֗νι לֶ֣חח ִּֽ֭י׃ [Lüge und Falschheit fern von mir, gib mir keinen Reichtum und keine Armut, füttere mich mit Essen, das mir passt]

י ד֭וְר בִ֣יו יְכֵּ֑ל Ἄឝμ֗ו ל֣א יְְֽךְ׃

12

13 D֭וּר מָֽה-רמ֣ו ֵינ֑יו וְּדוּשְעְפָּּיו יִנָּֽׂו׃

Jad Dor

22

Meine ist es nicht

H. Öffne Gott deinen Mund.

9. פתח-פִ֥יק שְפ-׶֑דק

י אֽשַת-חַ֭ייל מִ֣י יִמָ֑א וְרָ֖ק מִפּניִ֣ים מְְֽהָ׃

Ya

22

Hand Gottes

Tu und Ṣṭḥṭṭṭṭ က Ṭṭṭṭṭṭa Ṣṭṭṭṭṭṭṭṭh

קַּ֭פָּּפָֽרָּׂ֣ה לֽעְנ֑י וְפּוּדָּיה שּחְּ֥ה לָֽאֶבְֽוֹ׃

כא לֽא-טיר֣א לביָ֣ה מִשָ֑לֶ קִ֥י קִּ֥י כּבֵּ Ἕּדוֹיָ֗ה לבֻ֥ש שְנֽי׃

So stark und eloquent

כו פ֭יה פָֽצְח֣ה בְחְח֑ה ות֥וראת ὶ ἝἝσῦ ἗σεδ אל-לשונהָ׃

Die Macht Gottes und Gottes

קט רב֣וֹת בָּ֭נוֹת ע֣שׂו ח֑יִל וְּדָּא֗תְֿ

An den Herrn, den Herrn, den Herrn, den Herrn, den Herrn, den Herrn, den Herrn,

Gib Gott nicht von Gott weg

Hosea b

2 Und die Kinder Juda und die Kinder Israel wurden versammelt und vereint, und ihnen wurde ein Haupt gegeben, und sie zogen aus dem Land herauf.

21 Und ich werde dich für immer mir überlassen; Und lass mich mit Gerechtigkeit und Gericht und Gnade und Barmherzigkeit zurück.22 Und ich werde euch mir im Glauben anvertrauen; Und du weißt, Jahwe.

Habakuk c

16 Ich hörte und mein Magen war verärgert

Bei dem Geräusch senkten sich meine Lippen

Er wird von mir aus verrotten

Und er machte meine Füße wie die einer Färse

Prediger b

Es gibt nichts Gutes in einem Menschen, der isst und trinkt und seine Seele gut zeigt in seiner Arbeit – auch das sah ich, weil es von Gott ist.

Prediger 12

13 Ende der Sache, alles ist erhört: Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch.

Denn nach jeder Tat wird Gott über alles urteilen, was im Himmel ist: ob es gut oder schlecht ist.

Jesaja 11

B

Sacharja Z

9 So spricht der Herr der Heerscharen, indem er spricht: Vom Gericht der Wahrheit, Richter, Barmherzigkeit und Barmherzigkeit, tue eins mit seinem Bruder.

Und die Witwe und die Waisen und die Armen arbeiten nicht; Und das Böse eines Mannes ist sein Bruder, denkt nicht in euren Herzen.

11 Und sie waren bereit zuzuhören, und sie gaben Sorrat die Schulter; Und ihre Ohren wurden schwer vom Hören,

Sacharja achtes Kapitel

16 Das ist es, was du tun sollst: Sprich die Wahrheit, Mensch gegen seinen Nächsten, Wahrheit und Friedensgericht, richte in deinen Toren. 17 Eines Mannes Böses gegen seinen Nächsten, denke nicht in deinem Herzen, und ein falscher Eid, liebe nicht; denn all diese hasse ich

23 Und fasse einen Juden am Flügel und sage: Ich werde mit dir gehen

Sacharja Kapitel 9

17 Denn was ist gut und was ist schön

19. Ihr werdet junge Männer ernten und Jungfrauen erben.

Engel Kapitel II

4 Ihr wisst, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe: Mein Bund mit Levi zu sein, spricht Jehova der Heerscharen. Mein Bund war mit ihm, Leben und Frieden, und ich gab ihm einen Lehrer, und er fürchtete mich; Und im Namen meines Namens ruhte er. 7 Denn die Lippen eines Priesters werden Wissen bewahren, und die Tora wird aus seinem Mund gesucht werden; denn er ist der Engel des HERRN der Heerscharen. 8 Und ihr seid vom Weg abgekommen, viele von euch haben in der Tora versagt; Du hast den levitischen Bund gebrochen, spricht Jehova der Heerscharen. 9 Und ich habe auch dich, den Verachteten und Niedrigen, dem ganzen Volk gegeben: meine Hand, dass du meine Wege nicht befolgst und dein Gesicht nicht in der Tora bewahrst.

Psalmen Kapitel 24

12

13

Yad Nţoţr לַֽׁוּנְק֣ מֵר֑ע וּדוּסָ

Tu S֣ור מ֭רא וֽעַעׂ-ט֑וֹב בַּ֖שׁ שְל֣ום ורדְפֽהו׃

Psalmen Kapitel Kg

בְֽבֽרקִ֣י נ֭פשי את יהו֑ה ואל-תִּ Ἄδờσκοὶקְחִי כל גמולָֽיו׃

c Haṭṛֵ֥חַ לקל-עוֺנARYL

D.

המשְִׂ֣יאַ בַּט֣וֹב edְיֵ֑ךְ תִתְח erreicht

Psalmen Kapitel Kmd

A. An David: Gesegnet sei der Herr, der Eine, der meine Hand für den Kampf lehrt;

Meine Finger, in den Krieg.

Arbeit

Job Kapitel eins

21 Und Hiob sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, und nackt werde ich zurückkehren.

Job Kapitel 2

3 Denn seinesgleichen gibt es im Land keinen, einen vollkommenen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet; (aber nicht gerecht)

Und er sagte zu ihr, wie eine der Huren sagte, sprich zu mir – sogar das Gute werden wir von Gott empfangen, und das Schlechte werden wir nicht empfangen; In all dem hat Hiob nach seinen Worten nicht gesündigt.

13 Und sie kehrten mit ihm in das Land zurück, sieben Tage und sieben Nächte; Und es gab kein Wort zu ihm, kein Wort – denn sie sahen, weil der Schmerz sehr groß war.

Job Kapitel 3

Also ruhte ich nicht, noch war ich still, noch ruhte ich; Und Wut kam.

Job Kapitel 6

Tu A֭חַי בְָּֽ֣וּ חוֽנ֑חַל קַּֽאְפִ֖יק נחּל֣ים ֽעְבֹֽרו׃

16.

17

22

23. ומלט֥וני מיַד-ג֑ר

קד ה֭ורוני וֽאּנִ֣י אֽקֲר֑יש ומה-שָּׁἐσἵγ֗יטי הב֥ינו לֽי׃

Also, was sagst du?

Job Kapitel 7

19 Wie viele, ihr werdet keine Angst vor mir haben; Schone mich nicht, bis ich meinen Stein schlucke.

Da ich gesündigt habe, was soll ich für dich tun, Menschensohn:

Warum hast du mich in Gefahr gebracht? Und es wird mir zur Last fallen.

21 Und was, du wirst mein Verbrechen nicht tragen und meine Schuld nicht übergehen:

Für jetzt werde ich mich in den Staub legen; Und du hast mich geschwärzt und ich bin es nicht.

Job Kapitel acht

Und wenn es wahr und ehrlich ist, mit ihr: denn jetzt wird es eine Stadt auf dir geben; Und Friede, die Gnade deiner Gerechtigkeit.

7 Und dein Haupt war Kummer; Und nach Ihnen wird es sehr erfolgreich sein.

8 Ki-shal-na, für die erste Generation; Und ja, um ihre Vorfahren zu erforschen.

9 Denn wir haben uns gesehnt und es nicht gewusst; denn der Schatten unserer Rechten liegt auf der Erde.

Sie werden dich nicht führen, sie werden es dir sagen; Und aus ihren Herzen werden Worte kommen.

Job Kapitel 9

Er tut große Dinge, bis es keine Nachforschungen mehr gibt; Und wundert sich, bis es keine Zahl mehr gibt.

Ja, sie werden an mir vorbeigehen, und ich werde es nicht sehen; Und es wird vergehen, und ich werde es nicht verstehen.

לד יסֵ֣ר מֵֽעַל֣י שְׁבְ֑וֹ וְּדָּֽמְת֗וֹ אֽל־תְּבְתֽנֽנִי׃

La אֽ֭דברא ולֹ֣א ִֽיר֑ARYa

Arbeit Y

Denk daran, weil du mich wie Ton gemacht hast; Und zum Staub bring mich zurück.

Ist es nicht wie Milch, steck mich hinein; Und wie Käse bin ich gefroren

O Haut und Fleisch, bekleide mich; Und mit Knochen und Sehnen versteck mich.

12 Leben und Barmherzigkeit, du hast mich aufgerichtet; Und dein Befehl, bewahre meinen Geist.

Da meine Tage nicht wenige sind und er aufhört und von mir isst, und ich gezwungen bin, wenig zu tun.

21 Bevor ich gehe, werde ich nicht zurückkehren

Arbeit 11

Und ich werde es dir sagen, die Geheimnisse der Weisheit, denn sie sind doppelt so einfallsreich:

7 Suche Gott und du wirst finden; Wenn es nach dir geht, wirst du es finden.

8 Himmel, was wirst du tun? Eine tiefe Frage, was weißt du.

9 Es ist länger als das Land Meda; Und weit, viele Meere.

Wenn es passiert und schließt; Und Yakhil, und wer wird uns antworten.

13 Wenn Sie, bereiten Sie Ihr Herz vor; Und du hast ihm deinen Mund geöffnet.

Eine Hand oder ein Ofen ist in deiner Hand, leg sie weg; Und wohnt nicht in euren Zelten.

Tu weil-oz, du wirst dein Gesicht von Mama tragen; Und sei fest und fürchte dich nicht.

16 Wegen dir wird die Arbeit vergessen sein; Denken Sie daran, wie Wasser, das vergangen ist.

17 Und am Mittag wird es Rost geben; Flug, wie du morgens sein wirst.

18 und vertraue, denn es gibt Hoffnung; Und du hast gegraben, sicher wirst du dich hinlegen.

Job Kapitel 12

3 Auch ich habe ein Herz wie deins – ich werde nicht von dir abfallen; Und so etwas gibt es nicht.

Mesir Lev, das Oberhaupt der Menschen des Landes; Und er schmeckte, in seiner Verwirrung gab es keinen Weg.

Die Fackel der Verachtung, um der Selbstgefälligkeit willen – ja, für die Zeiten des Fußes.[Katastrophe nennt Verachtung für das Temperament einer selbstzufriedenen Person und ist bereit für sein Stolpern]

So wird Dunkelheit und kein Licht empfunden; Und er schmeckte, wenn er betrunken war.

Job Kapitel 13

A Sie sind alle, meine Augen haben es gesehen; Meine Ohren hörten, und sie verstand.

Wie du weißt, wusste ich auch: Ich werde nicht von dir fallen.

3 Ich aber, zu meinem Busen will ich reden; Und beweise Gott, dass ich es will.

4 Und doch seid ihr Lügner; Gott heilt euch alle.

Wer gewährt, der Taube wird taub sein; Und du wirst Weisheit haben.

Und höre auf meinen Beweis; Und viele meiner Lippen haben gehört.

7 Gott, sprich! Und rede hinterlistig mit ihm.

8 Sein Angesicht wird demütig sein; Tribüne der Gottesmutter.

9 Der Gute, weil er dich prüfen wird; Wenn Sie einen Mann hängen, hängen Sie ihn.

Der Beweis wird dich beweisen – wenn er verborgen ist, wird sich dein Gesicht schämen.

Wenn Sie ihn nicht heiraten, werden Sie sich verklagen; Und fürchte ihn, er wird über dich herfallen.

12 Deine Erinnerungen sind wie Asche; Für die Materie, für Sie.

13 Weicht von mir, und ich werde reden; Und was wird über mich gehen.

Yad al-Ma, ich werde mein Fleisch in meinen Händen tragen; Und meine Seele lege ich in meine Hände.

Er wird mich töten, wenn ich es für ihn wünsche; Mein Weg ist klar vor seinem Angesicht.

16 Er ist auch mein Heil, denn nicht vor ihm kommt Schmeichelei.

17 Hört ein Gerücht, meine Worte; Und meine Schwester, in deinen Ohren.

18 Siehe, ich habe ein Gericht gehalten; Ich wusste, dass ich Recht haben würde.

19 Wer ist er, mein treuer Gegner?

Für zwei, zwing mich nicht aufzustehen; Vor deinem Angesicht werde ich mich nicht verstecken.

Dies ist dein Gesicht, weit über mir; Und deine Wahrheit, folge mir nicht.

22 Und rufe, und ich werde antworten; O-ich werde sprechen und mir antworten.

23 Wie viele sind meine Missetaten und Sünden, mein Verbrechen und meine Sünde, sage es mir!

Warum versteckst du dein Gesicht? Und betrachte mich als deinen Feind.

So baute er einen Kanal auf; Und das trockene Stroh wird gejagt.

Denn Bitterkeit wird auf mich geschrieben; Und lass mich, die Ungerechtigkeiten meiner Jugend.

27: Und du sollst meine Füße auf ein Fundament stellen und alle meine Gäste behüten;

An den Wurzeln meiner Füße wirst du nachzeichnen.

Er ist stark wie ein verrottendes Pferd; Als Kleidungsstück frisst es eine Motte.

Job Kapitel 10

Ein Mann, die Geburt einer Frau ist kurzlebig und temperamentvoll.

Gleich darauf ging er hinaus und sprach; Und er wird wie ein Schatten fliehen und nicht bestehen.

C Af-hier hast du deine Augen geöffnet; Und du wirst mich mit dir zum Gericht bringen.

7 Denn es gibt Hoffnung für den Baum:

Wenn Sie wissen, und ein anderer ersetzen wird; Und du wirst ihn säugen, du wirst nicht versagen.

Wenn er im Land seiner Wurzeln alt wird; Und im Staub wird sein Geschlecht sterben.

9 Der Geruch von Wasser wird erblühen; Und mache eine Ernte wie eine Pflanze.

Hiob Kapitel 17

Und doch – ihr alle werdet zurückkehren und hierher kommen; Und ich werde keinen Weisen unter euch finden.

12 Nacht, für den Tag, an dem sie es setzen werden; Licht, nah vor dem Angesicht der Dunkelheit.

Job Kapitel 18

4 Verlassen Sie um Ihretwillen das Land; Und Yeatak-zur, von seinem Platz.

Arbeit 19

ג ז֤ה ֶ֣שְשְעַעְמִים תַּכְלָמ֑וּנִי ἐλό בַּשו תַהַרו

D.

T als Person aus ֽעַל֣י ִפִֶׁ֑יט ו ַἌδờιָּ֗סְ עְ֣֭רְט ַרִשֽי׃

י יִתְּ֣נִי ס֭ביב וָֽאַ֑ךְ וַיַַ֥ע קָּ ἔλσνεֵ֗צ טִקוֹי׃

ק באור֣י ו֭ביבשרי דָֽבְק֣ה עְַמ֑֑י וָֽ ၝἝ אֶטְמלטְּה ב֣ור שְנֽי׃

כא חנֻ֬ני חּנֻ֣ני אתֶ֣ם ֵע֑י קִ֥י יד-אֱ ἐλ֗וּהַּ נְ֣עְע בִֽי׃

22

23

קד בעט-בארזּל וְפ֑רְת לּדוּנָעַ֗ד בַּ֥וּוּר יָָֽצבֽוּ׃

Also

כו וְאחַ֣ר ג֭ורי נקְפו-ֹ֑את וּדוֹנסמְִּׂׂר֗י אֽחֱז֥ה ֱֽוּהַּ׃

27

Job Kapitel 20

כ קִּ֤י ׀ לֽא-ידַ֣ע שִל֣ו בְבְנ֑ו בַּֽἝἝςֲמוד֗֗ו ל֣א ימֵלְ׃

Job Kapitel 23

D Ich werde vor ihm ein Urteil fällen; Und mein Mund ist voll von Beweisen.

Job Kapitel 20

B Was hast du geholfen, machtlos; Hoshat, Arm nicht stark.

3 Was rätst du ohne Weisheit? Und Sie wissen, zum größten Teil wissen Sie es.

4 Wen hast du gesagt? Und wenn du atmest, wird es aus dir herauskommen.

Job Kapitel acht

b Eisen, aus Staub gewonnen; Und Stein, gegossenes Kupfer.

Wo kommt die Weisheit her? Und diese Insel, ein Ort der Verständigung.

21 Und sie verschwand vor den Augen aller Lebenden; Und der Flug des Himmels war verborgen.

Und er sagte zu Adam – da ist Furcht, mein Herr, sie ist weise; Und sur vor dem Bösen zwischen ihr.

Arbeit 27

3 Weil du noch in mir geatmet hast; Und der Geist Gottes ist in meinem Herzen.

D. Wenn meine Lippen sprechen, werde ich aufstehen; Und meine Zunge, wenn es Betrug gibt.

Gott segne mich, wenn ich dich rechtfertige:

Job Kapitel neunzehn

2 Wer gibt mir einen Vorläufer? Chemiker, Gott schütze mich.

c Bhilo Nero, auf meinem Kopf; Zu seinem Licht, zur Dunkelheit.

4 Wie ich war in den Tagen meines Schwertes; Im Geheimnis Gottes, auf meinem Zelt.

Während meine Brust, ich stand; Meine Umgebung ist meine Jugend.

Arbeitskapitel L

9 Bruder, ich hätte gegeben; Und Ra‘, um Yaana zu bauen.

Für meine Haut, schwarz über mir; Und meine Seele ist wild, von meinem Schwert.

Nein, und es wird Trauer geben, Knori; Und meine Orgel, zum Klang des Weinens.

Berufskapitel Nr

א מ-הל֥קְתִּתִּי עִשָ֑וְא וַַ֖חַשׁ אל-מרמ֥ה רגלֽי׃

Und wiege mich auf der Waage

ז א֥מ תִּתֶ֣ה אַּׁרי֮ מִּ֪י ה֫דָּ֥רֽק

וְאחַ֣ר ֵ֭ייני הַ֣ךְ לִב֑י וּדּוֹסְבְקַפַ֗֗י דָּ֣בק מֽומ׃

H

ט ימ-נפְָּ֣ה ל֭בִּי אַלִשָּ֑ה וְאַלַפְ֖תָּ ִ֣י אַרָֽבִתARY

11

Yad ומ֣ה אֶֽ֭אַשע קִֽי-יָק֣ום א֑֑ל וְקִֽי-יִ Ἄδờσπְק֗ד מ֣ה אשיבֽנו׃

Tu.

In einen Krug habe ich umsonst Gold getan; Und geh weg, sagte ich zuversichtlich.

Wenn ich also glücklich bin, weil meine Armee viele ist; Und so großartig es auch ist, meine Hand hat es gefunden.

Wenn ich also ein Licht sehe, weil es leuchten wird; Und der Mond, lieber Wanderer.

Wer wird es mir geben, hör mir hier zu, meine Brüste werden mich befriedigen;

Und ein Buch wurde geschrieben, ein Wucherer.

10 Wenn mir die Hand des ἔνἐσμαι gefällt

ל וְלֽא-נֹ֣תִתִי לֽקֲֹ֣א חִקִ֑י לַשְ֖ל בּ֣א נפַֽׁו׃

Wenn nicht auf meinem Rücken, werde ich ihn heiraten; Wir werden Kronen für mich tragen.

Hier ist die Zahl meiner Schritte, werden wir sagen; Wie gesagt, wir haben geopfert.

Job mit gebrochenem Herzen

Und Gott

ט֘עִ֤יר אנִ֣י ל֭יימים ואאתֶ֣מ ישיׁישיׁ֑ים

על-קֵ֖ן ָח֥֥לִתִּתִי וָֽאָיר֓א ׀ מֵֽחֵֺ֖ת דֵּעִ֣i אתֽחֽ׃

z

ח ו֭קֵקן ֽרוּחִָ֣י בֶֽאֱנ֑וֹש וְנִשְמ֖ת ַדַּ֣י תְARY

9 לֽא-רבִ֥ים יֶקְָּARY

18

19. ἀνֵֽה-בְנִ֗י קְ֥יִין

ק אדברְ֥ה ויִֽרַֽח־לִ֑י אֶֽפַּ֖ח שְפַ֣י וְֽעֱנֽה׃

כא אל-נ֭ע אשָւ֣א פני-אִ֑יש ואל-א ἝἝ δ֗μ ל֣א אקּנֽה׃

22

Job Kapitel 3

11 יָּׂ֣ם בַּ֣֣ד ַּ֣֣ד רְּּ֑י יִ Ἄṁṣṭṭṭṭor ἀλ-orhotḽi ׃it und unter Schmerzen bewiesen, auf seinem Bett; Und der größte Teil seiner Kraft ist bei dir. 23 Wenn ein Engel auf ihm ist, rät einer meiner Krieger: einem Mann seine Gerechtigkeit zu sagen. Er wird in die Tage seines Verschwindens zurückkehren.

Also betete er zu Gott, und sie gefielen ihm, und er sah sein Gesicht voller Ehrfurcht;

Und er kehrte zum Menschen zurück, zu seiner Gerechtigkeit.

So gerecht über die Menschen, und er sagte: Ich habe gesündigt, und ich habe rechtschaffen gesündigt; Und es ist mir egal.

Job Kapitel 4

D.

חִֽי-אָמ֣ר אִ֣וֹב צ֑֑קְִARY

Nicht wegen Gott, sagte meine Frau, ich werde es nicht bereuen.

Ein Herz ohne mich, ich werde dich halten, mein Sohn, wenn ich falsch gehandelt habe, werde ich nicht rechnen.

Friede sei mit dir, denn du wählst – weil du wählen wirst und nicht ich; Und was wussten Sie?

Job zu ihr

YA מ֭לפנו מבַּֽהֲמ֣וֹת א֑רֶט ומְֵוֹפ הַָּׁמ֣יִים יְחקְּֽנו׃ [Es lohnt sich, vom Betrachten der Tiere zu lernen]

12

13 אךְ-שָׁ֭וְא לֽא-יַשְמ֥ע ׀ א֑ל וְפּוֹסָׁדַּ֗י ל֣א יְשורֽנָּ׃ [Wir müssen uns gegen die Handlungen anderer wehren]

יד א֣פ קִֽי-ט֭אמר ל֣א תשור֑נו דִ֥ין לְדוּנָּיו וְת֥וֹלֽל ֽו׃

Hiob gab ihm ein Kapitel

י וַיִִ֣gel ֭זענעם למוס֑ר ו ַᵝᵝσιֹּ֗אמר קֽי-ישוב֥ון מֽון׃

Ya ִֽמ-יִשְמִ֗וו וֽי֫עָב֥דו יְכּ֣ו יְמִֶ֣ם בַּט֑וֵ וּדוּסְנ״יִ֗ם בִּם

18 20

11

כל תִּשִ֥פ הָּ֑ילא ֽעֲל֖וֹת עִּ֣ים תַּטָּֽ׃

כא ִ֭שָָׁמזר אל-פֵ֣֣פן אל-א֑ון קִֽי-על-זֶ Ἄδờσ֗ה בָּ֥רָּ מֽני׃

Jobkapitel 9

ב מ֤י ז֨ה ׀ מחָש֖יך טָ֥ה במליּין בֽלי-דָֽעֹ׃

גאזזר-נ֣א קְ֣בר חֲלצֶ֑יקARY

D איפו֣ה ה֭ייית ביאסדי-א֑רצ ה- ἔἝ Ἄδός γֵּד ִמ-יד֥טָ בינָֽ׃

12 Die Tage deiner Gebote

18 Bis zur Weite der Erde hast du geschaut; Hagad, wenn Sie das alles wüssten.

19

קִ֣י ת֭קָּקנו אל גְּבוּוֹ וְקִֽי-פּוּדוֹסבִין נטיב֥ות בֵ erreicht

קא י֭דעְתָּ קִּי-ו֣ז תִּּלֵ֑ד ומִסְ֖֭ר ימֶ֣יקָ

Wissen Sie, die Gesetze des Himmels; Wenn du seine Herrschaft im Land errichtest.

Lass die Hitze mit deiner Stimme dick werden; Und eine Wasserflut wird dich bedecken.

Lassen Sie die Blitze zu ihr senden, und sie werden gehen; Und sie werden dir sagen, hier sind wir.

Hiob Kapitel M – eines der wichtigsten Kapitel in Ihrer Bibel

7 Bitte, wie der Herr deiner Busen; Ich werde dich bezahlen, und lass es mich wissen.

H Haaf, eine Gerichtsnaht; Verurteile mich, damit du recht hast.

[Du hast so recht und stark und zuversichtlich, dass die Prüfung, die ich in der Welt durchführe, nicht richtig ist, also verlasse deine private Welt und verändere die Welt.]

9 Zeugnis ist Genialität und Höhe; Und du sollst dich anständig und anmutig kleiden.

O verbreitet, durch deine Nase; Und er sah all die Stolzen und demütigte ihn.

[Gerechtigkeit in der Welt bin ich nicht verantwortlich. Ich bin verantwortlich für Gerechtigkeit im Sinne einer ausgewogenen und nachhaltigen Natur. Der Mensch ist aus menschlicher Sicht für die Gerechtigkeit verantwortlich. Und wenn du dich selbst als rechtschaffen ansiehst, dann musst du auf der ganzen Welt für Gerechtigkeit arbeiten und nicht nur für deine eigene persönliche Gerechtigkeit]

12 Sehen Sie allen Stolz, ergeben Sie sich; Und der Weg der Gottlosen wird versiegelt sein.

[In Kapitel 1 definiert Gott Hiob in seinem Gespräch mit Satan mit den folgenden Worten: 8 Und Jehova sprach zu Satan: Richte dein Herz auf die Diener Hiobs; denn es gibt keinen wie ihn im Land, a vollkommen und rechtschaffen Mann, der Gott fürchtet und sich vom Bösen abwendet.

Vollständig, ehrlich, fürchte Gott und vermeide das Böse. gerecht wird nicht gesagt. Es stellt sich heraus, dass man mehr braucht, um gerecht zu sein, als untadelig, ehrlich, gottesfürchtig und frei von Bösem zu sein. Es ist notwendig, die Umwelt, in der der Mensch lebt, zu führen und zu verändern. Ein weiser Kommentar von Ofer Burin.]

13

Hand

Hiob Kapitel 2 + Genesis 27

Ich muss es tun.

Und Gott schuf den Menschen

[Die Sätze gehören zu den wichtigsten in der ganzen Bibel. Das Urteil ist, dass Hiob Recht hat und seine Gefährten Unrecht haben. Das heißt, es ist richtig, Logik zu verwenden und nicht alles für selbstverständlich zu halten, und der Grund, warum wir nach dem Bild geschaffen wurden, ist es richtig, mit unserer Wahrheit zu gehen.]

DanielA

Ich habe eine tolle Zeit.

8 Und er legte Daniel auf sein Herz, dass er nicht durch den Mund des Königs erlöst würde, und im Haus seines Dieners würde er um das Werk der Kämmerer bitten, dass Gott erlöst würde.

Zwölf

Tu ומקצט֙ יָמ֣ים עשר֔ה נרו֤ה מראיהם֙ t ֔וב ובריא֖י בָּׂ֑ר ה הילדים האוק֣֣כּים א֖ת פּת-ב֥֥ח המֽלך׃

Sechzehn

יז וְהַיְלָדִ֤ים הָאֵ֨לֶּה֙ אַרְבַּעְתָּ֔ם לָ לָהֶ֧ם הָֽאֱלֹהִ֛ים מַדָּ֥ע ְ ְanten בְּכָל־סֵ֣פֶר וְחָכְמָ֑ה וְדָֽנִיֵּ֣אל הֵבִ֔ין בְּכָל־חָז֖וֹן וַֽחֲלֹמֽוֹת׃ יח ּלְמִקְצָת֙ הַיָּמִ֔ אֲשֶׁר־אָמַ֥ר לַֽarfֲבִ ַ & ַ & ח;

Alles in allem ein Wort der Weisheit, das er verstand, das der König von ihnen verlangte – und er fand sie zehn Hände, an allen Hörnern der Wölfe, die in seinem ganzen Reich

Daniel 12

3 Und die Intelligenten werden wachsam sein wie die Helligkeit des Himmels

1 Samuel 17

Und David sprach: Zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß; Und ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Heere Israels, den du beschämt hast.

2 Samuel 17

19 Und Honig und Butter und Schafe und Rinderzungen brachten sie David und dem Volk, das bei ihm war, zu essen.

Das Buch Esther Kapitel 10

3 Weil Mordechai, der Jude, Mischna des Königs Ahasveros und groß bei den Juden und beliebt bei den meisten seiner Brüder, Gutes für sein Volk forderte und Frieden zu all seinen Nachkommen sprach.