frases de la biblia

En el desierto

Tengo que hacerlo.

Deuteronomio 8

יז ואמרתָּ֖ בִּלבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְ֣צעם ידִ֔י ע֥שָׂ ל֖י את-החַ֥יִל הֽ

Deuteronomio

Tengo que hacerlo.

13 Para guardar los mandamientos de Yahweh y sus leyes

Deuteronomio 11

Ya קִ֚י erior. Oficַֹ֔֔את אַשְר אָֽנֹקִ֥י מצְּק֖ erior.

יב לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֨יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יג וְלֹֽא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַֽעֲבָר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַֽעֲשֶֽׂנָּה׃ יד כִּֽי־קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַֽעֲשֹׂתֽוֹ

cosas de la mano

A. Hijitos, a Jehová vuestro Dios: no os multiplicaréis, ni pondréis calva entre vuestros ojos, para morir. 2 Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios; Y Jehová os escogió a vosotros, para que seáis un pueblo virtuoso para él, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.

Levítico 19

18 No te levantarás y no castigarás a los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Yo soy el Señor

Amós H.

Y él revelará como las aguas el juicio y la justicia como un torrente impetuoso

Así los sacrificios y ofrendas que me presentasteis en el desierto durante cuarenta años, casa de Israel

1 Samuel capítulo 17

Entonces el hombre de Israel dijo: «¿Viste venir a este hombre?» Y había un hombre a quien engrandecerían al rey Osher, y le darían su casa, y la casa de su padre, buscaría en Israel

Tengo que hacerlo. 27 Y el pueblo le dijo, como esta palabra es para decir: así hará, al varón a quien llamaren.

Y dijo David: Al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; Y vengo a vosotros, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,

lamento c

לט מر compañíaunt

Icha d

19 Luz fueron nuestros perseguidores, ángeles del cielo; En las montañas nos encendimos, en el desierto nos acechaban.

Icha e

Yahweh se acuerda de lo que nos pasó, miró y vio nuestra vergüenza.

B. Nuestra hacienda ha sido entregada a extranjeros, hemos regalado nuestra mano derecha con dinero que hemos bebido, nuestra tierra ha sido traída a precio.

7 Nuestros padres no pecaron, y nosotros hemos sufrido sus iniquidades.

8 Los esclavos nos gobernaron, no hay límite para su disolución.

12 Los reyes fueron colgados de su mano, los rostros de los ancianos no fueron embellecidos.

13 Los jóvenes molido se casaron, y los jóvenes de madera fracasaron.

16 La coronilla de nuestra cabeza se ha caído, ¡ay de nosotros porque hemos pecado!

17 Sobre esto se entumeció nuestro corazón, sobre esto se oscurecieron nuestros ojos.

18 En el monte Sión, que está desolado, las zorras andaban por él.

19 Tú, Jehová, te sentarás para siempre, tu trono por generación y generación.

Por qué nos olvidarás para siempre, déjanos por mucho tiempo.

11 Yahweh nos ha vuelto a ti y nosotros nos hemos vuelto, renovando nuestra diestra como antes.

22 Porque si somos engañados, estarás sobre nosotros por largo tiempo.

Proverbios un

b Conocer la sabiduría y la moralidad; Comprender, decir comprensión.

3 Lekhath, la moral del intelecto; Justicia y juicio, y siervos.

D. para dar a los tontos un truco; Para un niño, una idea y una trama.

Un hombre sabio escuchará y añadirá una lección; Y un hombre sabio comprará trucos.

Y para entender una parábola, y una recomendación; Las palabras de los sabios, y sus enigmas.

7 El temor de Jehová, la primicia del conocimiento; Sabiduría y moralidad, tontos en esto.

13 Toda fortuna preciosa se encuentra; Nos llenamos el estómago de botín.

La mano de tu destino, caerás en medio de ella; Un bolsillo, lo tendremos todos.

Hijos míos, no sigáis vuestro camino; Evita que tu pie se aparte de su camino.

16 Porque sus pies correrán al mal; Y se apresuraron a derramar sangre.

Proverbios b

2 para escuchar la sabiduría con tu oído; Inclina tu corazón a la sabiduría.

3 Porque si entiendes, leerás; Por razon, da tu voz.

D. Si nos pide dinero; Y como tesoros buscarás.

H Oz—entiende, teme a Jehová; Y se hallará el conocimiento de Dios.

y porque Jehová dará sabiduría; De su boca, conocimiento y sabiduría.

8 Oye, hijo mío, tu padre ha dado a luz; Y no abandones la ley de tu madre.

9 Porque Leviatán son para tu cabeza; Y gigantes, por tu gorgoteo.

Oz—comprensión, justicia y juicio; Y recto, todo redondo es bueno.

Porque la sabiduría entrará en tu corazón; Y sabe, tu alma estará complacida.

Conspirador, cuídate; Se necesitará sabiduría.

12 Para salvaros del mal camino; De una persona, hablando de trastornos.

13 Los que se van, los invitados de Yashar, para andar, por caminos de oscuridad.

la mano de los felices, para hacer el mal; Lo descubrirán, en malas vueltas.

Por eso, ve por el camino del bien; Y los invitados de los justos serán guardados.

21 Porque los justos habitarán en la tierra; Y los inocentes, lo abandonarán.

Proverbios c

Hijo mío, no te olvides de mi ley; Y mi mandamiento, deja que tu corazón se turbe.

2 Porque largura de días y años de vida y de paz te serán añadidos.

3 Misericordia y verdad, nunca os desampararé:

Kashram en tus gárgaras; Escríbelas, en la tabla de tu corazón.

4 Y hallen gracia y sabiduría a los ojos de Dios y de los hombres.

19

Yad 2000

tu

6

17 El camino de Dios es el camino de Dios

18 El árbol de la vida es bendito

26

קח אל-תֹּ֘אמ֤ר לְֽעְק֨ ׀ ֶךְ ו֭שוב ומח֥ר אתֵּן וִ֣ש ִתְֽך׃

כט אל-תַּֽקֲרֹשׁ עַל־רֵֽעֲק֣֣ רְע֑ה וְהֽוא-יָּׁ֖ב לב֣תַח ִתָֽךְ׃

ל אל-תָּר֣יב מִאָדָ֣ם חִנָּ֑ם מִלָ֖א חְָֽלָק֣ רְָֽ׃

No Al-Tậkana בִ֣יש חמ֑ס ואל-תִּ ἝἝς בְחָָר בִ֣יש חָָָ׃

Proverbios d

ה גְ֣ה ח֭קמא חְע֣ה בינ֑ה אל-תִּשַקַ֥ח וְאֵל-תֵּ Ἄδλόν֗τ מֽאמרי-פיֽי׃

Y Dios lo dejará y lo guardará, lo amaré y lo necesitarás.

ז ראשיׁ֣יט ח֭קמה חְ֣ה חְחְ֑ה ובקל-קִ ἝἝνιὸνָֽנק֗ ח֭ףה בינָֽ׃

H

ט טִתֵ֣ן ל֭רֽאשקך Leviat-ֵ֑ן עְט֖רְת טִּטֵ֣רְטִפְ֣רְת טְּחְנָָֽ׃

י שְמ֣ע ב֭וני וק֣ח אמר֑י וְיִרְב֥ו לְּדָּךָ֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

Sí, en el camino de tus padres.

12 En tu camino no fallarás

13

yad

קד הס֣ר מ֭מקָ עקְּ֣וֹ פּ֑ה ולז֥וֹ שְׁ֝וֹפָּ֗יים הְרֵ֥ק מְמֽקָּ׃

Así que deja que tus ojos estén abiertos a Dios

כו פַ֭לֵּע מְַּ֣ל רְּל֑קָ וֽקֽל-דרְק֥יקָ יִקֹּֽנו׃

26

Proverbios y

שְת-מ֥יִים מִבְר֑ךָ וְּדָּנֹֽזְל֗ים מְת֥וֹך בְרֽקָ׃

dieciséis

17

18 יהיֽי-מקורק֥ בּוּךְ וּדוּסְׂמ֗ח מֵ֥שט נורֽך׃

Diecinueve

דַּ֭דיה ירוֻ֣ק בקּלֵ֑ת בְּוּדָּֽהִבְה תִּשְ֥ה טמיד׃

כו ול֤מא תשגֶ֣ה בְנ֣י בְר֑ה וּדוּסְחֵבֵ֗ק ֵ֣ק נקריָּֽה׃

Proverbios y

A Dios

Z

H

9

י מְע֣ט שֵ֭נוֹת מְע֣ט תְּנומ֑וֹת מְע֓ט ׀ חִב֖ק יָ֣יִים לשָּֽב׃

ya

dieciséis

17 ojos de Dios

18.

18

Proverbios 8 – Sabiduría

Un

en la cabeza

c

d

ה בִינו פְאיִ֣ם ערמ֑ה וּדוּנוקְסילָים הִב֥ינו לֽב׃

Y ש֭מועו קֽֽי-נגידִ֣ים אדבֵּ֑ר ומְפַּ֥ח חְׂጝπαθ֗י מֽישרֽי׃

Z

h

10

י חֽו-מוסר֥י וְאל-קָּ֑ספ וְ Ἄឝδַ֗עֹת מֽקֽר֥וֹץ נבָֽר׃

Ya

12

13 Jehová Dios

ג֘֘או֤ה וגאָן ׀ ודְ֣רְק ר֭ע פִי תִּפֵק֬וֹ שְנֽתי׃

yad

tu

16 בְ֭י שר֣ים יָָׂ֑רו ו ֝וּדיבִים כּּ֥פִטי זדק׃

17

18

19.

Como en el huésped de la justicia

2

22 יהוה ק֭נאני ראשיׁ֣יט דַּכּ֑וֹ ק֖דעמ מְפעל֣יו ֽמֽ׃

גֽ֭ולמ נַַ֥קְטי מרואש מקדמיי-ארצ׃

עד באין תומ֥ות כוּ֑לְתִי בְּין מַפּוֹאְיאָנָוֹת נקבדי-מָֽיים׃

tanto que estoy enfermo

כו עד-לו֣א ע֭שָׂ א֣רז וְךוצ֑וֹ וְ Ἄδờσρֹ֗אשׁ עְפְוֹת תֵּֽל׃

27

fuerza

20 בש֘ומ֤ו ליים ׀ הוק֗ו וְקמים ל֣א יֽעְבְרו-פ֑יו בּוֹס֘וּוֵו ר֣וסדי ר֣וסדי

ל ″ אַeccְיֶ֥ر אזְל֗ech echaz. Igh. Empֽ֫idar.

No juegas en la Biblia.

לב ואאטָ֣֣ה ב֭ונים שׁמעו-ל֑י וְפּוּדָּשְרֵי דְּק֥י יִשְרוו׃

Retraso

לד אְֽׁ֥רִ אָדמ֮ שְמ֪עֽ֫ ל֥י לַש֣ד אַל-דַּ֭לֹתִי יִוּם ׀ י֑וּם לֹוּסְשְמֵר מזוֹּת פְָּֽי׃

ל קִ֣י מֽ֭֭צִי מַ֣א חִִ֑ים וַיָּ֥פק רּדוּשֵוֹן מִֽהָֽ׃

el es pecador

Proverbios 9

???

ז יֹ֤ס֨ר ׀ ל֗ץ לֵ֣חַֽ ל֣וֹ קּ֑וֹן ומוִֹ֖יחָ לְרַש֣ע מְַוְ׃

ḥ al-ἔἔ֣וקח ל֭טז פן-יִישנא֑֑קָּ הָּ֥ח לְדָּחָק֗מ וְֽאֱהֽבֽקָּ׃

9

י תְּחִלַּ֣ת ח֭קמה יְרא֣ת יְהו֑ה וְ֖עֹט קדוַׁ֣ים בְָּֽה׃

י כי קי-ב֭י יְרב֣ו יָ֑יקָ וְיָ֥יפו לְּ ἝἝ ך֗֗ שְנ֣וֹת חִִֽים׃

12 Si estás muerto, estás muerto para Dios

13

yad

Para leer para los hebreos

17

17

18 וֽלא-י֭דע קִֽי-רפִ֣ים שָׁ֑מ בְּמְזי שְא֣וֹל קְֽיה׃

Proverbios 11

D.

la justicia de Dios

12 Baz-Lerehu no tiene corazón; Y un hombre de entendimiento discernirá.

13 El chisme va, revela un secreto; Y un espíritu fiel, cubre una cosa.

Una mano sin trucos, una nación caerá; y salvación, en la mayoría de los consejeros.

6

ק תֽוִאב֣ת יְ֭הוה אקְעַי-לֵ֑ב וּדוַנָּרְצְנ֗ו תְּ֣ימי דָֽרקְ׃

27

El poder de la Palabra de Dios

חץ חֵ֣ר בֵ֭֭יטו יִנחּלָר֑וּחַ וְ֥בד אֱ Ἄ蝌 וִ֗יל לֽחֲקחמ-לֽב׃

Por el fruto de los justos

Proverbios 12

א והֵ֣ב מ֭וֹסְר ֹ֣הֵֽב דָּ֑עַת וְשְנ֖א תוק֣חַת בָּֽעַ׃

d.

Los pensadores rectos son engañosos

ז הפ֣וךְ רשָעִ֣ים וְאינ֑מ וְב֖יט צִּיקִ֣ים יֽעֲמֹֽד׃

י יוד֣עַ ַ֭דִיק נ֣פש בְּמְ֑וֹ וֽֽרַּמֵ֥י רְ ἐἝσῦὸὸִים אזזרֽי׃

11

yad

12

11

עקה דוָ֣ה בלב-אִ֣יש ישׁקֶ֑נָּ וְדְ֖ר ת֣וֹב ְישְחֽנָּ׃

27

קח בְֽראק-זדק֥ה חַיִ֑ים וְ֖רְקְ נטיב֣ה אל-מות׃

Proverbios 13

2

ח נֵֹ֣ר פִ֭וֹיו חֵ֣ר נַפש֑וֹ פֹּשֵ֥ק חְׂ֝וֹסִפִ֭וֹיו מְטָּה-לֽו׃

ז י֣שׁ מ֭תְעֵַּר וְא֣ין כֹּ֑ל מִ ἔἝσὰτְרִשֵחש וְה֣וֹן רָֽב׃

ק הולֵ֣ךְ את-קחמ֣ים יֶקְָּ֑מ וְרְ֖ה קסיל֣ים ֵרֽו֢׃

hecho a mano

י לְב י֭וְדע מַּ֣ת נפש֑וֹ וּדוּנַבְשִשמָט֗וֹ לֽא-יְע֥֥רב זֽר׃

22

חקג בקכל-ג֭צ׶ב יִֽהְיֶ֣ה מות֑ר וְדבר-שְׂ ጝἝσφαθ֗יים אקוט-למהשֽור

קט א֣רקְ א֭פַּים רב-פְּטבוּ֑ה וקצזר-ר ἝἝσἳ֗וּחַ מְ֥ים ִוֽלט

ל חיֵּ֣י ב֭שְׂרים לֵ֣ב מרפֵּ֑א ורק֖ב עְעמ֣וֹת קִנֽה׃

No ἔ ֽֽ֣ק דָּּׁ כְ֣פ ֹּׂ֑ riesgo ech דָּּל חְ֣פ ֹּׂ֑ riesgo ech. חְ֥נ gres.

Proverbios 2

א מֽאנע-רַ֭ךְ ישיׁ֣יב חֵ֑ה וְדבר-עֶ ጝឝ֗צ׶ יֽעּלע-אֽפ׃

b

d.

ז שפְ֣י ח֭קמים יְ֣רו ֑֑עַת וְל֖ב קסיל֣ים לא-ְֽ׃

ח זֶ֣בח ר֭שַעִים תֽו֢עַב֣ת יְה֑ה וְפִלַּ֖ת יְשְ֣ים רצוְוֹ׃

T

י מוס֣ר ר֭ע לְזֵ֣ב ֹ֑רַח שְנ֖א תוק֣חֹת ימֽות׃

11

tu

16 Tov-מ֭עַט ביירא֣ת יְה֑ה מֵֽוֹּ֥ר רָἝἝσ֗ב ומה֥ומה בֽו׃

17

יח אִ֣יש ֵ֭מא יְְֶ֣ה מְד֑וֹן וְ֥רֽךָ א ἝἝ πַּ֗יִים יַשִ֥יט רֽיב׃

ק בֵ֣ן ח֭קָקח יְשַּמָ֑ב וקְ֥יל א ἝἝδωμ בְז֥ה ִמֽו׃

22

23 שימח֣ה ל֭איש בְמֽאנֵה-פ֑יו וְדב֖ר בִת֣וֹ מֽטֽוב׃

קד ֣ראח חְקִיִים למְ֣לא למשְׂקִּיל למ֥עּן ס Ἕἐσω֗וּוּר מְַׁא֥וּל מֽ

כו תֽוִאב֣ת יְ֭הוה מהשְשב֣ות ר֑ע ו ἝἝστְִ֗ים אמרי-נֽעע׃

26

No

לב פור֣עַ מ֭וֹסְר מִ֣֣ס נַפש֑וֹ וְשֵ֥עַ תּ ἌδἝσωκ֗ח֗חֹק֣וֹנֶ לנּֽ

לג ירא֣ת יְ֭הוה מוַ֣ר חקְמ֑ה ולְפְנ֖י קָב֣וד ענוָֽה׃

Proverbios 16

La palabra de Dios

Y en בֶ֣sed y ֽֽ֭אמת יְקַַ֣֣ר עֺ֑ן וְיְר֥ת יְ Ἄδλός הְ֗ה s֣ur מְֽע׃

ἐ τοβ-μ֭עֹat בִּטַד֑֑ה מֵר֥ב תְּ ἔλ῝ בְּוֹּוֹת בּּ֣א מִשִפֽ׃

TL ֵ֣ב ֭֭דם יְחֵַּׁ֣ב דַּכּ֑וֹ וַֽ ἝἝν יהו֗ה יק֥ין ַֽעֲדֽוֹ׃

PUEBLOS YA ׀ וֽמֽזְנ֣י מ֭שְפּפָּת לֽיהו֑ה מֽ ἝἝσὴשֵׂ֗ה כל-אבני-קיס׃

16.

17

יק משִּׂׂ֣יל אל-דָּ֭בר יִמצא-ט֑וב ובְט֖חַ בַּֽיהו֣ה אַשרֽיו׃

כא לֽקֲקח-ל֭ב יַָּ֣א נב֑ון ומ֥טק ׂׂἌδλόφατ֗יים יִ֥יפ לֽקא׃

capitulo 22

חְ֭קמ ישקִּ֣יל פִ֑יהו וְאַלַׂ Ἄδλωσφοθ֗יו יָ֥יפ לֽקא׃

Un frasco de néctar-d֭bash אמרי-נ֑עָעם מת֥וק para ἝἌσἐνֶ֗פפש y מרֵּ֥a לָֽצ׃

לב טוב א֣רקְ א֭פִים מְִּב֑וֹר ומֵָ֥ל בְּוֹדָּרֵָּו מְלֵֹּ֥ד ִֽיר׃

Proverbios 17

בֽבִד-משִִּיל יְ֭משִל בְ֣ן מֵ֑יש ובְ֥ו־ך א ἝἝσηχִים יֽחֲל֥֥ק נֽחֲָָֽ

c מצְ֣פ ל֭קֶשפ׃

ה לֵ֣ג ל֭רָש חֵ֣פ ֹשְ֑ה שׂמ֥חַ לְדוּדָּ֗יד ל֣א יִנָּֽה׃

???

ז לֽא-נאו֣ה לנָ֣ל שפא-יֶ֑תר א ἝἝω֗פ קִֽי-לנָ֥יב שְפֽׁקר׃

13 משיׁ֣יב ר֭עָה תַּ֣חֹת תוָ֑ה לֽא-תָמ֥וּשׁ רָἝἌσּ֗ה מֵֵּבִתֽוֹ׃

17 בקכל-ג֭ט אֵָ֣ב הֵ֑עַ וְ֥ח לְדָּשְר֗ה יוָּֽד׃

hebreo

זז הושָׂ֣ךְ א֭מאריו יוד֣עַ דָּ֑עַת יקאר-ר ἝἝσ֗֗וּחַ ִ֣יש תְבונָֽה׃

Fuerza

Proverbios 18

ב לֽא-יפֹּּ֣צ קְּשיל בִתבוּנ֑ה קִּפּוּדָּי ִמ-בִתּּ֥וֹת לְבְ׃

D.

שְא֣ת פנֽי-רָשָ֣ע לא-ט֑וֹב להֹ֥וֹת צ֝וּדִּ֗יק בַּמִשָּֽ׃

[Al hacer justicia injusta a los malvados, también crea injusticia a los justos]

Capítulo 8

12 לפני-שש֭בר יְגַּ֣ה לב-אִ֑יש ולפְנ֖י קב֣וד ענוָֽ׃

13 Meshiḁ֣iv ἐָּ֭בְר בְ֣רע יִשְמ֑֑ע ִִּ֥לֹהִּלָֹּּוֹ וַלָּֽמְ׃

יד רֽוּחִ֭יש יכלקֵּ֣ל מֽקֲלֵ֑הו וְר֥וּח נְ ጝၝ כֵ֗ה מ֣י יִָּֽׂנא׃

Tu Lảb Nậbon יקנע-דָּ֑עַת וּ֥זן חֲ Ἄδờσκὸμִים תבקש-דָּֽעֹ׃

15

ק מְפְּי פִי-אִ֭יש תִּׂבַּ֣ע בִּטְנ֑ו תְּבִא֖ת שְפ֣֣יו יִשָּֽ׃

כא מ֣וט ו֭חִים ביד-לש֑ון וְפּוַהְהב֗יה ּאַ֥ל ִּֽֽהָ׃

22

כד א֣יש ר֭עִים לִתְ֑ע֑עַ וִ֥ש אֹ ἐἝσόλος הֵ֗ב דָּ֥ק מֽֽ׃

[Demasiados amigos se comen el tiempo]

Proverbios 19

D. Haon ֭֭סיפ ְ֣ים רִּ֑ים וְּדוּל מֽרִ֥ו יִָּפֽד׃

ע֣ד ש֭֭קרים ל֣א יִנָּק֑ה וְיָ֥יחַ קְּ ἌδἝσְבִים ל֣א יִמָּֽ׃

Yad Ba.

ק שְמ֣ע ֵ֭צע וְקֵּ֣ל מוָ֑ר לְ ἝἝσμ֗עַן תֶּקַּ֥ם בְֽהֲרִתֽקָ׃

18 años

[La educación viene de la carencia y por lo tanto aumenta el deseo de llegar a la meta]

Proverbios ca

Y Rab-Od֗m יִ֭קְרא ִ֣ישח חַסְ֑וֹ וְ֥יַיש אֱἝἝμον֗ים מִ֣י יִמָֽא׃

z

ya

tu

11

18

18

22

23

Una olla de los pasos de Jehová

קא מוקֵ֣ש ְ֭דם יָ֣לְ ֹ֑דֶש וְאַַ֖ר ְדְ֣ים לבֵּֽ׃

חז נ֣ר יְ֭הוה נשְמ֣ת אָ֑ם חֹ ᵝᵝσᵉ πֵ֗ש קּל-חדרי-בָֽטן׃

כץ תִּפְ֣רְת בַּֽחוָר֣ים כֹּחָ֑ם וֽֽהְ֖ר ְקֵנ֣ים שיבָֽ׃

[La ventaja de los jóvenes es su fuerza, y la sabiduría es la ventaja de los viejos]

ל חבור֣וֹת פ֭׭צע תַמר֣וק בְ֑ע וּדוּנַמַק֗וֹת חְדרי-בְטן׃

Proverbios 21

3 La obra, la justicia y el juicio son escogidos como altar a Yahweh.

[Las acciones y el espíritu humano de bondad, justicia, modestia, integridad son las cosas importantes y no los símbolos de los mandamientos]

Y ἐּ֣֣אַל ְֽ֭צַרוֹת בִּֽ֭֭וֹן שָ֑קר ה֥בּל נִּדָּפָּפָּפָּפָּפָּפָָָָּּּ

9 Bueno es sentarse en la esquina del terrado de una madianita, y en casa de un amigo.

13 Se tapa el oído, Del clamor de los pobres, También llamará, y no responderá.

Una mano que da en secreto, un pájaro se inclinará; Y un soborno en la ley, calor intenso.

16 Odomm ת֭ואֶע מדְ֣רךְ הֵַּׂׂ֑ל בִּק֖ל רְפִ֣ים יְוֹח׃

17 El hombre necesitado ama la alegría; Un amante del vino y la grasa no se hará rico.

19 Bueno, estás en un país desértico de los madianitas y enojado.

Como perseguidor, la justicia y la misericordia encontrarán vida, justicia y honra.

23 Guardó su boca, y guardó su lengua de las angustias de su alma.

כא תַּֽאַ֣ת עַ֣ל תְמִיֹ֑נו קִּֽי-מֵאַנ֖ו יָ֣יו לֽעַֽׂוֹ׃

כו קו כל-ה֭יום התאוָּ֣ה תֽאֲו֑ה וְצִ֥יק יִ ἝἝ תֵּ֗ן וְל֣א יהַֽׂךְ׃

ni un caballo—listo, para el día de la guerra; Y a Jehová, salvación.

Proverbios 22

Se elige un nombre, de muchas cosas: de plata y oro, buena gracia.

4 Seguido de la humildad, el temor de Jehová; Riqueza y honor y vida.

E instruye al joven, según su camino, aun cuando se haga viejo, no se apartará de él.

El que siembra mal, mal cosechará; y una tribu perecerá a causa de ella.

Amante puro de corazón, dulce de labios, su pastor es un rey.

ט תֽוב-עַ֭יִין ה֣וא יְבְ֑ךְ קִֽי-נְת֖ן מַלַהְמ֣ו לָּֽל׃

13 dijo Etzl, estoy afuera; En las calles, mataré.

11

18

19 לֽהְי֣וֹת בַּֽ֭יהוה מבְחֶ֑ךָ הֽוְדִּ֖יקָ הֽ֣וֹמ אפ-וֽתָּ׃

ק הלו֤א ק֣֣בִתֽי ל֭קְך שָֽׁלִשִׁ֑ים בֹ֖עֵף֣וֹת ודָֽעְ׃

כא להודיֽיאק֗ ג֭שְשְ אמר֣י אֱמְת להשיִיב אמר֥ים ֱἐλόσμεμθ לַֽלִקֽיי

[Si las palabras de sabiduría se sientan en tu cabeza, háblalas a otros]

קד אל-תִ֭תְרא את-בַ֣עַל א֑פ וְאֶת-אִ֥יש פ֝וּדָּמ֗וֹת ל֣א תֽבוא׃

עקה פֶֽאֱל֥פ ְֽרָֹ֑ו וְלָֽקַחְָּ֖ מוַ֣ש לנפשֽק׃

קו אל-תִ֥י בְֽקִי-ק֑פ בַּ ἌἌֽֽרבִים מַָּֽוֹ׃

27 אִמ-אֽין-לק֥ לַׁלֵ֑ם ל֥מ יִקַ֥ח מִּדָּשָּֽבְק֗ מתַּתֽיק׃

El poder de Dios

Proverbios 23

D. No trate de hacerse rico; Desde su comprensión, se ha ido.

[Evitar volverse más y más rico, lidiar con cosas grandes]

Y no peleéis: con pan, mal de ojo; Y no seas tentado, por su bien.

No retrocedas, borde del mundo; Y en brazos de huérfanos, no vengas.

12 Trae a la moral de tu corazón; Y vuestros oídos, a las palabras de opinión.

13 No evites a un joven que es extranjero: porque vives en una tribu, no morirás.

Mano, en la tribu prepararás; Y su alma, lo salvarás.

Hijo mío, si tu corazón es sabio, el mío también será feliz.

18 porque, si hay otro; Y tu esperanza, no la conocerás.

19 Escucha, tú eres mi hijo y sabio; Y aprueba en el camino de tu corazón.

2 No estés en Sobai-yin entre los que comen carne para él.

21 porque es glotón y glotón, hereda; Y rasgado, ponte Numa.

22 Escucha a tu padre, este es tu hijo; Y no le faltes al respeto, porque tu madre es vieja.

23 La verdad es comprar, y no vender; Sabiduría, moralidad y entendimiento.

9 Para quien, ay, para quien, ay, para quien, Madián, para quien, busca, para quien, las heridas son libres;

Para quién, sabiduría de los ojos.

Para los que tardan en el vino para los que vienen, a investigar la mascarilla.

Ld y tú eras, cuando yacías en el corazón del mar; Y cuando se acostó, a la cabeza de una cuerda.

Le estaba preparando en mi gajo de limón, sin saberlo:

Mati Okits; Osif, pediremos más.

Proverbios Kd

No tengas celos de la gente mala; Y no tengas miedo, de estar contigo.

3 Con sabiduría edificará casa; Y con sabiduría, se preparará.

4 Y en el conocimiento, las habitaciones se llenarán con toda fortuna preciosa y agradable.

Y porque con artimañas se os hará la guerra; y salvación, en la mayoría de los consejeros.

Oh la sombra, los que mueren; Y muriendo por matar, si te escondes.

12 Porque decían: Esto no lo sabíamos:

El que no prepara los corazones, entenderá, y el creador de vuestra alma, sabrá; Y vuelve al hombre según su obra.

[Bueno, tienes que estar activo y no esconderte detrás, no lo sabía]

13 Como miel porque es buena; Y una uva dulce, en tu paladar.

17 Cuando caiga tu enemigo, no te alegres; Y en su fracaso, no reveles tu corazón

16 Por siete, los justos caerán y se levantarán; Y malvados, fallarán en el mal.

Preparaos, pues, fuera, vuestros ángeles, y ahora está en el campo para vosotros; Más tarde, y construiste tu casa.

19 No digas: como él me hizo, así le haré yo; Pondré a una persona de vuelta a su trabajo.

Lag algunos años, pocas siestas; Un poco, abraza las manos para acostarte.

yo digo eso

Para la gloria de Dios, oculta una cosa; Y el honor de los reyes, investigar una cosa.

Y no te pares frente a mí.

dieciséis

dieciséis

כא אִמ-רֵ֣ב שְ֭נֽאקָ הֽאקִלֵ֣ה ל֑חֶ וִמ-צָ Ἄδλωσμεᵗα הש֥֭ה מָֽיִ׃

קד פ֗וב ש֥בט אל-פיאנַת-גָ֑ג מֵ֥שט מִפּוֹסְדְינ֗ים וב֥יט חָֽבר׃

כא מ֣יִים ג֭רים על-נֶףפשע עיֵ֑ה ושמוע֥ה ט Ἄἐλόνωβ֗ה מֵ֥רז מְרָֽ׃

[Efectivamente, una ducha fría estimula más que 3 tazas de café]

כו מְי֣ן נ֭רפָּשׁ ומַ֣וֹר מַשָָ֑ת צַ ἝἝδὴδ֗יק מ֣ט לפנֽי-רשָֽׁ׃

27

קח א֣יר פְ֭ורוצע א֣ין חומ֑ה אִ ᵝᵝσ֗יש׃

Proverbios, etc.

4 No respondas como un debilucho, como lo es: lo compararás también con él.

Respondió como tonto, como propio: Pluma, será sabio a sus ojos.

Proverbios 27

R. No te jactes del día siguiente: porque no sabrás lo que nacerá ese día.

Un extraño te alabará y no de tu boca; Soy un extraño, y no en tus labios.

D. La crueldad es caliente, y un pájaro se lava; Y quién se mantendrá, frente a la envidia.

El bien, argumento revelado de un amor oculto.

y fiel, las heridas de un amante; Y aún, odiosos besos.

Siete almas, la derrota de Nepheth; Y un alma hambrienta, todo lo amargo es dulce.

י ר֥עק֨ וְ֪ע OBִיק אלֽתַּעֶ֗ב וב֥יט אִַקִיק אָּ֭בוא בי֣ומ איד֑ך

13 Tomad su ropa, porque el árabe es extranjero; Y al minar, lo lastimaron.

yad

17 Hierro con hierro juntos; Y el hombre, una cara de su maldad.

[El poder de dos amigos que se consultan agrega mucha sabiduría, corrigiéndose mutuamente]

18 Una higuera nacerá, su fruto será comido; Y la guardia de su amo será respetada.

19 Como el agua, cara a cara, sí el corazón del hombre, al hombre.

Como está perdida y perdida, no quedará satisfecha; Y los ojos del hombre no se saciarán.

כא מצְ֣פ ל֭קשפשפ וק֣ור לַָּ֑ב וְ ἝἝσαִ֗יש לִ֣י מֽהֲלֽלֽוֹ׃

Como tú sabes, conoce, el rostro de tus ovejas; Entrega tu corazón a los rebaños.

Por lo tanto, ningún mundo es resiliente; Y si-nezer, por generación y generación.

Así se descubrió el heno y se vio la hierba; Y sean recogidas, hierbas de la montaña.

como ovejas para tu vestido; y el precio de un campo, etudim.

27 y suficiente leche de cabra para vuestro pan, para el pan de vuestra casa; Y la vida, para tus niñas.

פ֥וב שקֵ֥ן חָּוֹב ר֗וֹב מֵ֥ח רָֽו׃

Proverbios [el buen gobierno eleva el bien y viceversa]

א נָ֣סו ואינ-רָדֵ֣פ רָשָ֑ע וְ ἝἝσῦ צַדיקִיחים קִּפִיר יִבְתָֽ׃

ב בְפ֣שֽׁע א֭רצ רבִ֣ים שְ֑יה ובְד֥ם מֵב֥ין יֹ Ἄδλωνδ֗עַ קֵּ֣ן ֽאֽךֽ

ה אנשי-ר֭ע לֽא-יבִ֣ינו משפָּ֑ט ומבקְשֵ֥י יְ Ἄδλς הו֗ה יב֥ינו גּֽל׃

8

T. מִ֣יר א֭זְנו משְׁ֣עַ תְּ֑ה גַ֥ם תְּ Ἄδờς πύλָּת֗וֹ תֽוִבָֽה׃

12

פו אֽרי-נ֭הם וְד֣ב שֵ֑ק מָּ֥ל רָ ἝἝσὸַ֗ע עַ֣ל עַמ-דָּֽל׃

כא הֽקֵר-פּנִ֥ים לא-ט֑וב ועלַפּט-לֶ ἐλόν֗חח יִפַעַע-גֽבר׃

23 מ֘וקִ֤יח אָ֣ם אֽ֭קֲרי הֵ֣ן יִמְצ֑א מֽמֲַּל֥יק לַֽׁ׃

קד גֵ֤ל ׀ ֘בִ֤יו וִמ֗ו וִמֵ֥ר אֽין-פָּ֑שְׁ חֵ֥ר ה֝וֹּ֗וא לִ֣יש משִיט

קח בק֣ום ר֭שַעִים יַָּ֣ר אָ֑מ וּדוּסבְבְד֗מ ירב֥ו צדיקיֽים׃

Proverbios 9

En la multitud de los justos, el pueblo se regocijará; Y en una parábola malvada, Jonás descansará con un pueblo.

ג איש-אוה֣ב ח֭קמא ְשמַּ֣ח OBִ֑יו וְרִ֥ה ז Ἄδλόνωνωτ יABED-ְֽ׃

D.

י אנשְׁ֣י ד֭מים יִשנו-ת֑מ וִֽ ἐσή יַשְר֗ים יבקְץו נפְשו׃

22

Yad

18 Cuando no haya visión, el pueblo se amotinará; Y el que guarda la Torá es bendito.

גַֽֽאו֣ת א֭דם תַּשִּפִיּ֑נו ושפּלָר Ἕλόσν֗וּח יִתְ֥ךְ קָּֽוְ׃

קד חול֣ק עמ-גַ֭֭נָּב שְ֣א נַפַ֑וֹ אּּ֥ה יִ ἝἝ שְׁמ֗ע וּל֣א יִּֽיד׃

קא הרדַּ֣ת א֭דם יִתֵּ֣ן מְק֑שׁ וְְ֖חַ בַּֽיהָ֣ה ְשָֻּֽׂב׃

כור֭בים מבקשי֣ים פני-מושׁ֑ל ו ጝጝμήֽיהוּה משפעט-איֽיש׃

27

proverbios a

ז שְ֭תַּים שָא֣לְתִי מֽecerg.

ח ש֤וְא כ וֽדבר-קָ֡ב הר֬ק ממִני ר֣אש ו֭שְשְר ל-טֽטטן-ל֑י

ἔἔἝτριφε֗νι לֶ֣חח ִּֽ֭י׃ [Mentiras y falsedades lejos de mí, no me des riqueza y pobreza, aliméntame con la comida que me conviene]

י ד֭וְר בִ֣יו יְכֵּ֑ל וְאֶת-ִ Ἄឝμ֗ו ל֣א יְְֽךְ׃

12

13 D֭וּר מָֽה-רמ֣ו ֵינ֑יו וְּדוּשְעְפָָּּיו יִנָּֽׂו׃

Yad Dor

22

el mio no es

H. Abre tu boca a Dios.

9 פתח-פִ֥יק שְפ-׶֑דק וְּדִי֗ין אנִ֥י וְבֽיְ׃

י אֽשַת-חַ֭ייל מִ֣י יִמָ֑א וְרָ֖ק מִפּניִ֣ים מְְֽהָ׃

Ya

22

Mano de Dios

Tu y Ṣṭḥṭṭṭṭ က Ṭṭṭṭṭṭa Ṣṭṭṭṭṭṭṭthh

קַּ֭פָּּפָֽרָּׂ֣ה לֽעְנ֑י וְפּוּדָּיה שּחְּ֥ה לָֽאֶבְֽוֹ׃

כא לֽא-טיר֣א לביָ֣ה מִשָ֑לֶ קִ֥י קִּ֥י כּבֵּ Ἕּדוֹיָ֗ה לבֻ֥ש שְנֽי׃

tan fuerte y elocuente

כו פ֭יה פָֽצְח֣ה בְחְח֑ה ות֥וראת ὶ ἝἝσῦ ἗σεδ אל-לשונהָ׃

El poder de Dios y Dios

קט רב֣וֹת בָּ֭נוֹת ע֣שׂו ח֑יִל וְּדָּא֗תְּ אַל֥יט עַלָּּֽנָ׃

Al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor,

No entregues a Dios lejos de Dios

Oseas b

2 Y los hijos de Judá y los hijos de Israel fueron reunidos, unidos, y se les dio una cabeza, y subieron de la tierra:

21 Y os dejaré a mí, para siempre; Y déjame con justicia y juicio, y gracia y misericordia.22 Y os confiaré a mí, en fe; Y lo sabes, Yahvé.

Habacuc c

16 Escuché y se me revolvió el estómago

Al sonido mis labios se hundieron

Él se pudrirá por mi cuenta

E hizo mis pies como los de una novilla

Eclesiastés b

No hay bien en un hombre que come y bebe y muestra su alma bien en su trabajo – esto también lo vi porque es de Dios.

Eclesiastés 12

13 Fin del asunto, todo ha sido oído: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.

Porque, después de cada obra, Dios traerá juicio sobre todo lo que está en el cielo: sea bueno o sea malo.

Isaías 11

b

Zacarías Z

9 Así dijo el Señor de los ejércitos, diciendo: Del juicio de la verdad, juzgue, y de la misericordia y la compasión, haga uno a su hermano.

Y la viuda y el huérfano y el pobre, no trabajen; Y el mal de un hombre es su hermano, no penséis en vuestros corazones.

11 Y estaban dispuestos a escuchar, y le dieron un hombro a Sorrat; Y sus oídos se volvieron pesados de oír,

Zacarías capítulo ocho

16 Estas son las cosas que haréis: Hablad verdad, el hombre contra su prójimo; verdad y juicio de paz, juzgad en vuestras puertas. 17 El mal del hombre para con su prójimo, no pienses en tu corazón, y el juramento falso, no ames: porque todo esto lo aborrezco.

23 Y agarra a un judío por el ala y dile: Iré contigo

Zacarías Capítulo 9

17 Porque lo que es bueno y lo que es hermoso

19. Cosecharás jóvenes y heredarás vírgenes.

Ángeles Capítulo II

4 Vosotros sabéis que os he enviado este mandamiento: Para que sea mi pacto con Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él, vida y paz, y le di un maestro, y me temía; Y en nombre de mi nombre, descansó. 7 Porque los labios del sacerdote guardarán el conocimiento, y de su boca será buscada la Torah; porque él es el ángel de Jehová de los ejércitos. 8 Y os habéis desviado del camino, muchos de vosotros habéis fallado en la Torá; Habéis quebrantado el pacto levítico, dice Jehová de los ejércitos. 9 Y también os he dado, despreciados y humildes, a todo el pueblo: mi mano, para que no guardéis mis caminos, y guardéis vuestros rostros, en la Torá.

Salmos capitulo 24

12

14

Yad Nţoţr לַֽׁוּנְק֣ מֵר֑ע וּדוּסְׂשְפֶ֗יקָ מְדֵּ֥ר מְרָֽ׃

Tu S֣ור מ֭רא וֽעַעׂ-ט֑וֹב בַּ֖שׁ שְל֣ום ורדְפֽהו׃

Salmos Capítulo Kg

בְֽבֽרקִ֣י נ֭פשי את יהו֑ה ואל-תִּ Ἄδờσκοὶקְחִי כל גמולָֽיו׃

c Haṭṛֵ֥חַ לקל-עוֺנ֑קי הָֽ Ἄឝρֵֵ֗א לַּֽקּלוֽיֽי׃

D.

המשְִׂ֣יאַ בַּט֣וֹב edְיֵ֑ךְ תִתְחֵד֖ש קַּּ֣שְשְר נוָֽיקי׃

Salmos Capítulo Kmd

A. A David: Bendito sea el Señor, el que enseña mi mano para la batalla;

Mis dedos, a la guerra.

Trabajo

trabajo capitulo uno

21 Y dijo Job: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré.

trabajo capitulo 2

3 Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal; (pero no justo)

Y él le dijo, como dijo una de las rameras, háblame – aun lo bueno recibiremos de Dios, y lo malo no lo recibiremos; En todo esto, Job no pecó, en sus palabras.

13 Y volvieron con él a la tierra, siete días y siete noches; Y no hubo palabra para él, palabra, porque vieron, porque el dolor era muy grande.

trabajo capitulo 3

Así que no descansé, ni estuve quieto, ni descansé; Y vino la ira.

trabajo capitulo 6

Ma A֭חַי בְָּֽ֣וּ חוֽנ֑חַל קַּֽאְפִ֖יק נחּל֣ים ֽעְבֹֽרו׃

dieciséis.

17

22

23 ומלט֥וני מיַד-ג֑ר ומִַּ֖ד עָֽריצֽ֣ים תִּפֽוֽני׃

קד ה֭ורוני וֽאּנִ֣י אֽקֲר֑יש ומה-שָּׁἐσἵγ֗יטי הב֥ינו לֽי׃

¿Entonces que dices?

Trabajo Capítulo 7

19 ¡Cuántos! No tendréis miedo de mí; No me perdones, hasta que me trague mi roca.

Como he pecado, ¿qué haré por ti, hijo de hombre?

¿Por qué me pusiste en peligro contigo? Y será una carga para mí.

21 Y qué, no llevarás mi crimen y pasarás por alto mi iniquidad:

Por ahora, me acostaré en el polvo; Y me ennegreciste y no lo soy.

trabajo capitulo ocho

Y si es verdadera y honesta, con ella: porque ahora, habrá una ciudad sobre ti; Y la paz, la gracia de tu justicia.

7 Y tu cabeza fue tristeza; Y después de ti, tendrá mucho éxito.

8 Ki-shal-na, para la primera generación; Y sí, para investigar a sus antepasados.

9 Porque deseamos, y no supimos: porque la sombra de nuestra diestra está sobre la tierra.

No te guiarán, te lo dirán; Y de sus corazones saldrán palabras.

Trabajo Capítulo 9

Él hace grandes cosas, hasta que no hay indagación; Y maravillas, hasta que no hay número.

Sí, pasarán sobre mí, y no veré; Y pasará, y no lo entenderé.

לד יסֵ֣ר מֵֽעַל֣י שְׁבְ֑וֹ וְּדָּֽמְת֗וֹ אֽל־תְּבְתֽנֽנִי׃

la

Trabajo Y

Acuérdate, porque me hiciste como el barro; Y al polvo devuélveme.

¿No es como la leche, ponme en ella; Y como el queso, estoy congelado

Oh piel y carne, vísteme; Y con huesos y tendones, escóndeme.

12 Vida y misericordia, me hiciste estar en pie; Y tu mandato, guarda mi espíritu.

Como mis días no son pocos, y él cesa y come de mí, y yo me veo obligado a hacer poco.

21 Antes de irme, no volveré

Trabajo 11

Y te diré, los misterios de la sabiduría, porque son el doble de ingeniosos:

7 Buscad a Dios y hallaréis; Si depende de ti, lo encontrarás.

8 Altos cielos, ¿qué haréis? Una pregunta profunda, ¿qué sabes?

9 Es más larga que la tierra de Meda; Y ancho, muchos mares.

Si pasa y cierra; Y Yakhil, y quién nos responderá.

13 Si tú, preparas tu corazón; Y le abriste la boca.

Una mano o un horno está en tu mano, quítalo; y no habitéis en vuestras tiendas.

Tu porque-oz, llevarás tu rostro de mamá; Y sé firme, y no tengas miedo.

16 Porque de ti, el trabajo será olvidado; Como el agua que ha pasado, recuerda.

17 Y al mediodía habrá herrumbre; Vuela, como por la mañana estarás.

18 Y confiad, porque hay esperanza; Y cavaste, seguro que te acostarás.

trabajo capitulo 12

3 Yo también tengo un corazón como el tuyo; no me apartaré de ti; Y no hay nada como estos.

Mesir Lev, cabeza del pueblo de la tierra; Y probó, en su confusión no había manera.

La antorcha del desprecio, en aras de la complacencia, sí, por los tiempos de pie.[El desastre nombra el desprecio por el temperamento de una persona complaciente y está listo para su tropiezo]

Así se sentirá oscuridad y ninguna luz; Y probó, cuando estaba borracho.

trabajo capitulo 13

Todos ellos son, mis ojos han visto; Mis oídos escucharon, y ella entendió.

Como sabes, yo también lo sabía: no me apartaré de ti.

3 Mas yo, a mi pecho hablaré; Y demuéstrale a Dios que lo haré.

4 Y sin embargo, sois mentirosos; Dios los sana a todos ustedes.

El que conceda, el sordo será sordo; Y tendrás sabiduría.

Y escucha mi prueba; Y muchos de mis labios han oído.

7 Dios, habla; Y a él, háblale con engaño.

8 Su rostro será humillado; Tribuna Madre de Dios.

9 El bueno, porque os examinará; Si cuelgas a un hombre, cuélgalo.

La prueba te probará: si está oculta, tu rostro quedará avergonzado.

Si no se casan con él, se demandarán a sí mismos; Y temedle, él caerá sobre vosotros.

12 Tus recuerdos son como ceniza; Para la materia, para ti.

13 Apartaos de mí, y hablaré; Y lo que pasará sobre mí.

Yad al-Ma, llevaré mi carne en mis manos; Y mi alma, la pongo en mis manos.

Me matará, si yo lo deseo; Mi camino es claro en Su rostro.

16 El también es mío para salvación: porque no delante de él vendrá la adulación.

17 Oíd un rumor, mis palabras; Y mi hermana, en tus oídos.

18 He aquí, he celebrado un juicio; Sabía que tendría razón.

19 ¿Quién es él, mi adversario acérrimo?

Por dos, no me hagas pararme; De tu cara, no me esconderé.

Este es tu rostro, muy por encima de mí; Y tu verdad, no me sigas.

22 Y llama, y yo responderé; O-Hablaré, y respóndeme.

23 Cuantas son mis iniquidades y pecados, mi crimen y mi pecado, informadme.

¿Por qué ocultarás tu rostro? Y considérame tu enemigo.

Así levantó un canal; Y la paja seca será perseguida.

porque en mí quedará escrita la amargura; Y déjame, las iniquidades de mi juventud.

27. Y pondrás mis pies sobre fundamento, y guardarás a todos mis convidados;

En las raíces de mis pies, trazarás.

Es fuerte, como un caballo podrido; Como a un vestido, la polilla se lo come.

trabajo capitulo 10

Un hombre, el nacimiento de una mujer es de corta duración y de siete temperamentos.

En un momento salió y habló; Y él huirá como una sombra, y no permanecerá.

C Af-en-esto, abriste tus ojos; Y me traerás al juicio contigo.

7 Porque hay esperanza para el árbol:

Si lo sabe, y otro lo reemplazará; Y lo amamantarás, no fallarás.

Si envejeciere en la tierra de sus raíces; Y en el polvo, su raza morirá.

9 El olor del agua florecerá; Y haz una cosecha como una planta.

Trabajo Capítulo 17

Y sin embargo, todos ustedes regresarán y vendrán aquí; Y no hallaré sabio entre vosotros.

12 noche, por el día lo pondrán; Luz, cerca de la faz de la oscuridad.

trabajo capitulo 18

4 Por ti, deja la tierra; Y Yeatak-zur, desde su lugar.

trabajo 19

ג ז֤ה ֶ֣שְשְעַעְמִים תַּכְלָמ֑וּנִי לֽא-פֵ ἐλό בַּשו תַהַרו-לֽי׃

D.

T como persona de ֽעַל֣י ִפִֶׁ֑יט ו ַἌδờιָּ֗סְ עְ֣֭רְט ַרִשֽי׃

י יִתְּ֣נִי ס֭ביב וָֽאַ֑ךְ וַיַַ֥ע קָּ ἔλσνεֵ֗צ טִקוֹי׃

???

כא חנֻ֬ני חּנֻ֣ני אתֶ֣ם ֵע֑י קִ֥י יד-אֱ ἐλ֗וּהַּ נְ֣עְע בִֽי׃

22 ל֭מָּי תְרְפֻ֣ני קמו-א֑֑ל וּדוּנסמִּבְּשְרִי ל֣א תָּֽעו׃

23

קד בעט-בארזּל וְפ֑רְת לּדוּנָעַ֗ד בַּ֥וּוּר יָָֽצבֽוּ׃

Entonces וֽאְנִ֣י י֭דִתִי ֹּ֣אלי ח֑י וְפּוּדַֽחְר֗וֹן על-עפ֥ר יֽךום׃

כו וְאחַ֣ר ג֭ורי נקְפו-ֹ֑את וּדוֹנסמְִּׂׂר֗י אֽחֱז֥ה ֱֽוּהַּ׃

27

trabajo capitulo 20

כ קִּ֤י ׀ לֽא-ידַ֣ע שִל֣ו בְבְנ֑ו בַּֽἝἝςֲמוד֗֗ו ל֣א ימֵלְ׃

trabajo capitulo 23

D Haré un juicio delante de él; Y mi boca está llena de pruebas.

trabajo capitulo 20

B ¿Qué ayudaste, impotente; Hoshat, el brazo no es fuerte.

3 ¿Qué aconsejas, sin sabiduría; Y sabes, en su mayor parte lo sabes.

4 ¿Quién dijiste? Y si respiras, saldrá de ti.

trabajo capitulo ocho

b hierro, tomado del polvo; Y piedra, fundición de cobre.

En cuanto a la sabiduría, ¿de dónde viene? Y esta isla, un lugar de entendimiento.

21 Y ella desapareció, de los ojos de todos los vivientes; Y el vuelo del cielo se ocultó.

Y él dijo, a Adán – hay miedo, mi Señor, ella es sabia; Y sur del mal entre ella.

trabajo 27

3 Porque aún respiraste en mí; Y el Espíritu de Dios está en mi corazón.

D. Si mis labios hablan, me levantaré; Y mi lengua, si hay engaño.

Dios me bendiga, si te justifico:

trabajo capitulo diecinueve

2 ¿Quién me concederá como precursor; Químico, Dios me salve.

c Bhilo Nero, sobre mi cabeza; A su luz, a la oscuridad.

4 Como yo era, en los días de mi espada; En el secreto de Dios, en mi tienda.

Mientras mi pecho, me puse de pie; Mi entorno es mi juventud.

Trabajo Capítulo L

9 Hermano, yo hubiera dado; Y Ra’, para construir Yaana.

Por mi piel, negra sobre mí; Y mi alma está feroz, de mi espada.

No, y habrá luto, Knori; Y mi órgano, al son del llanto.

Trabajo capítulo no

א מ-הל֥קְתִּתִּי עִשָ֑וְא וַַ֖חַשׁ אל-מרמ֥ה רגלֽי׃

Y pésame en la balanza

ז א֥מ תִּתֶ֣ה אַּׁרי֮ מִּ֪י ה֫דָּ֥רֽק

וְאחַ֣ר ֵ֭ייני הַ֣ךְ לִב֑י וּדּוֹסְבְקַפַ֗֗י דָּ֣בק מֽומ׃

H

ט ימ-נפְָּ֣ה ל֭בִּי אַלִשָּ֑ה וְאַלַפְ֖תָּ ִ֣י אַרָֽבִתִּי׃

11

yad

tu

En un cántaro puse oro en vano; Y vete, dije con confianza.

Así que si estoy feliz, porque mi ejército es mucho; Y tan grande como es, mi mano lo encontró.

Así que si veo una luz, porque brillará; Y la luna, querido caminante.

Quién me la dará, escúchame aquí, mis pechos me saciarán;

Y se escribió un libro, un hombre usurero.

10 Si estoy complacido con la mano del ἔνἐσμαι

ל וְלֽא-נֹ֣תִתִי לֽקֲֹ֣א חִקִ֑י לַשְ֖ל בּ֣א נפַֽׁו׃

Si no sobre mi espalda, me casaré con él; Usaremos coronas para mí.

He aquí el número de mis pasos, diremos; Como un dicho, nos sacrificamos.

trabajo desconsolado

y Dios

ט֘עִ֤יר אנִ֣י ל֭יימים ואאתֶ֣מ ישיׁישיׁ֑ים

על-קֵ֖ן ָח֥֥לִתִּתִי וָֽאָיר֓א ׀ מֵֽחֵֺ֖ת דֵּעִ֣i אתֽחֽ׃

z

ח ו֭קֵקן ֽרוּחִָ֣י בֶֽאֱנ֑וֹש וְנִשְמ֖ת ַדַּ֣י תְּבינֽ׃

9 לֽא-רבִ֥ים יֶקְָּ֑מו וּדוֹנְַקֵנ֗ים יב֥ינו משפֽ׃

18

18

???

כא אל-נ֭ע אשָւ֣א פני-אִ֑יש ואל-א ἝἝ δ֗μ ל֣א אקּנֽה׃

22

trabajo capitulo 3

11 יָּׂ֣ם בַּ֣֣ד ַּ֣֣ד רְּּ֑י יִ Ἄṁṣṭṭṭṭor ἀλ-orhotḽi ׃it y probado en dolor, en su cama; Y la mayor parte de su fuerza está contigo.23 Si está sobre él, un ángel–aconseja, uno de mis guerreros: para anunciar a un hombre su justicia. Volverá, a los días de su desaparición.

Entonces oró a Dios, y le agradaron, y vio su rostro, con asombro;

Y volvió al hombre, su justicia.

Tan justo, sobre los hombres, y dijo: He pecado y con justicia he pecado; Y no me importa

trabajo capitulo 4

D.

חִֽי-אָמ֣ר אִ֣וֹב צ֑֑קְִּי וְּדַּא֗ל ֶ֥יר מִשִפִֽי׃

No porque Dios, dijo mi esposa, no me arrepentiré.

Un corazón sin mí, te sostendré, hijo mío, si he hecho mal, no voy a sumar.

Que la paz sea contigo, porque tú eliges, porque tú elegirás y no a mí; ¿Y qué sabías?

trabajo para ella

YA מ֭לפנו מבַּֽהֲמ֣וֹת א֑רֶט ומְֵוֹפ הַָּׁמ֣יִים יְחקְּֽנו׃ [Vale la pena aprender mirando a los animales]

12

13 אךְ-שָׁ֭וְא לֽא-יַשְמ֥ע ׀ א֑ל וְפּוֹסָׁדַּ֗י ל֣א יְשורֽנָּ׃ [Tenemos que luchar contra las acciones de los demás]

יד א֣פ קִֽי-ט֭אמר ל֣א תשור֑נו דִ֥ין לְדוּנָּיו וְת֥וֹלֽל ֽו׃

Job le dio un capítulo

י וַיִִ֣gel ֭זענעם למוס֑ר ו ַᵝᵝσιֹּ֗אמר קֽי-ישוב֥ון מֽון׃

Ya

18 20

11

כל תִּשִ֥פ הָּ֑ילא ֽעֲל֖וֹת עִּ֣ים תַּטָּֽ׃

כא ִ֭שָָׁמזר אל-פֵ֣֣פן אל-א֑ון קִֽי-על-זֶ Ἄδờσ֗ה בָּ֥רָּ מֽני׃

trabajo capitulo 9

ב מ֤י ז֨ה ׀ מחָש֖יך טָ֥ה במליּין בֽלי-דָֽעֹ׃

גאזזר-נ֣א קְ֣בר חֲלצֶ֑יקָ וְפּוּדָּשְֽׁלְק֗ וֽוְדִיִנֽני׃

re

12 Los días de tus mandamientos

18 Miraste, hasta la anchura de la tierra; Hagad, si lo supieras todo.

19 אי-זֶ֣ה ה֭דרקְ יִשָּן-א֑ור וְ ἝἝσω֗שֶךְ אַ֥֭ה מְקֽו׃

קִ֣י ת֭קָּקנו אל גְּבוּוֹ וְקִֽי-פּוּדוֹסבִין נטיב֥ות בֵּיְֽו׃

קא י֭דעְתָּ קִּי-ו֣ז תִּּלֵ֑ד ומִסְ֖֭ר ימֶ֣יקָ

Ya sabes, las leyes del cielo; Si establecerás su dominio en la tierra.

Deja que el calor se espese con tu voz; Y un diluvio de agua te cubrirá.

Que le sean enviados los relámpagos y se irán; Y te dirán, aquí estamos.

Job capítulo M – uno de los capítulos más importantes de su Biblia

7 Por favor, como el Señor de vuestros senos; Te pago y me avisas.

H Haaf, una costura judicial; Condéname, para que tengas razón.

[Tienes tanta razón, eres fuerte y confías en esto, que la prueba que estoy haciendo en el mundo no está bien, así que sal de tu mundo privado y cambia el mundo.]

9 El testimonio es genio y altura; Y te vestirás con modestia y gracia.

O extiende, a través de tu nariz; Y vio a todos los soberbios, y lo humilló.

[La justicia en el mundo no soy responsable. Soy responsable de la justicia en el sentido de una naturaleza equilibrada y sostenible. El hombre es responsable de la justicia desde el punto de vista humano. Y si te ves a ti mismo como justo, entonces debes trabajar por la justicia en todo el mundo y no solo por tu propia justicia personal]

12 Ver todo orgullo, rendirse; Y el camino de los impíos será sellado.

[En el capítulo 1, Dios define a Job, en su conversación con Satanás, en las siguientes palabras: 8 Y Jehová dijo a Satanás: Pon tu corazón en los siervos de Job, porque no hay ninguno como él en la tierra, un perfecto y recto hombre que teme a Dios y se aparta del mal.

Completo, honesto, temeroso de Dios y evitar el mal. justo no se dice. Resulta que para ser justo se necesita más que ser irreprensible, honesto, temeroso de Dios y estar libre del mal. Es necesario liderar y cambiar el entorno en el que vive el hombre. Un sabio comentario de Ofer Burin.]

13

mano

Job capítulo 2 + Génesis 27

Tengo que hacerlo.

Y Dios creó al hombre

[Las oraciones se encuentran entre las más importantes de toda la Biblia. El veredicto es que Job tiene razón y sus compañeros están equivocados. Es decir, es correcto usar la lógica y no dar todo por sentado y la razón por la que fuimos creados a imagen, es correcto ir con nuestra verdad.]

daniel a

Tengo un buen momento.

8 Y puso a Daniel en su corazón, que no sería redimido en la boca del rey, y en la casa de su siervo, pediría por la obra de los eunucos, que Dios sería redimido.

Doce

Tu. יָמ֣ים עשר֔ر נרech מר tercriba

Dieciséis

יז וְidar

Con todo, entendió una palabra de sabiduría, que el rey les pidió, y les halló diez manos, sobre todos los cuernos de los lobos, que en todo su reino

Daniel 12

3 Y los inteligentes estarán alertas como el brillo del cielo

1 Samuel 17

Y dijo David: Al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; Y vengo a vosotros, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien vosotros habéis deshonrado.

2 Samuel 17

19 Y miel y manteca, y ovejas y lenguas de bueyes, trajeron a David y al pueblo que con él estaba, para que comiesen;

El Libro de Ester Capítulo 10

3 Porque Mardoqueo el judío, Mishná para el rey Asuero, y grande para los judíos, y querido por la mayoría de sus hermanos, exigió el bien para su pueblo, y habló de paz a toda su descendencia.