Wolna religia

כִּי-זֶה ממש לא כָּל-הָאָדָם

Religia jednoczy Żydów w kraju wokół wspólnej tradycji i wartości. Ale ona robi coś innego, czego nie można wybaczyć. Ona zniekształca rzeczywistość dla ludzi. Wszystkie religie świata tak czynią. Nawet jeśli tę historię powtórzy się tysiąc razy, nie sprawi to, że stanie się prawdziwa.

Jaka religia zostałaby poddana „randomizowanemu badaniu z podwójnie ślepą próbą placebo”?

Wierzę w boga natury. Wierzę w to, co widzę i rozumiem. Taka jest idea wolnej myśli. Dzięki temu nas nie oszukają. Wszystko jest sprawdzane i weryfikowane, czasami poprzez eksperymenty myślowe. Ewolucja stworzyła człowieka w drodze doboru naturalnego, widać to wszędzie, nie wierz w nic innego.

W medycynie jedynym eksperymentem, który należy rozważyć, jest eksperyment typu:

„podwójnie ślepe, randomizowane badanie kontrolowane placebo”

W języku hebrajskim tłumaczenie tego brzmi nieco dziwnie, ale brzmi jak „randomizowany, podwójnie ślepy eksperyment z placebo”.

Termin „podwójnie ślepa” w kontekście badań klinicznych odnosi się do projektu badawczego, w którym ani uczestnicy, ani badacze nie wiedzą, kto otrzymuje aktywne leczenie, a kto placebo. Definicja ta ma na celu zapobieganie stronniczości wyników, która może wystąpić, gdy uczestnicy lub badacze są świadomi tego, kto otrzymuje jakie leczenie.

Oto dlaczego każdy poziom ślepoty ma znaczenie:

Zaślepienie uczestników uniemożliwia im poznanie sposobu leczenia, co pomaga uniknąć efektu placebo lub zmian w zachowaniu wynikających z ich oczekiwań co do leczenia.

Zaślepianie badacza uniemożliwia badaczom interakcję z uczestnikami lub ocenę wyników w celu ustalenia, kto otrzymał jakie leczenie. Pomaga to zapewnić, że oczekiwania i nadzieje badaczy dotyczące wyników badania nie będą miały wpływu na ich obserwacje lub decyzje dotyczące gromadzenia i interpretacji danych.

Badania z podwójnie ślepą próbą są niezbędne do utrzymania integralności danych w badaniach klinicznych, szczególnie przy ocenie skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków, metod leczenia lub wyrobów medycznych. Pomagają zapewnić, że wyniki badań wynikają z samego leczenia, a nie z zewnętrznych uprzedzeń. Jeśli w naszym życiu leki ratujące życie traktujemy jedynie poprzez taki eksperyment, to po co narzucamy sobie religię, nie sprawdzając, czy ona w ogóle działa i czy jest poprawna? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta; Religia działa na człowieka, w rzeczywistości nie działa. Jest coś w naszej budowie, co pomaga religii na nas działać, siła wyższa nadaje nam sens życia i dlatego jest to rodzaj ludzkiego robaka, a raczej oni do tego dorastają, ale swobodnym myśleniem usuwamy te kajdany.

Największe pytanie w judaizmie

Najważniejszym pytaniem w judaizmie nie jest: „Czy żyrafa jest koszerna?”. Największym pytaniem jest pytanie: „Czy natura jest Bogiem?”

Kiedy szukam odpowiedzi za pomocą wolnej myśli, najpierw próbuję swojej logiki. Logika pobudzająca sumienie podpowiada, że ma sens to, że każdy dorosły człowiek będzie mógł sam decydować o swoim zachowaniu, o ile będzie to zgodne z prawem. I bardzo miło jest też, że każdy sam interpretuje, jak jeździć.

Szukając odpowiedzi, zajrzałem do Biblii i rzeczywiście tam znalazłem odpowiedź, nie została ona wypowiedziana w imieniu Adama.

Praca Rozdział 2

ויהוהי אחש֨ר יהוה את דבר֥ים הא֖לה אלי֑וב ויֹ֨אמר הו֜ה אליפא֣ז הפֵֽ ימנִי קרא אפִי בק֙ וביַנ֣י רְ֔יק קים עְ֣ף Bóg ma rację

Rodzaju 27

I Bóg stworzył człowieka

Jedno z najważniejszych zdań w całej Biblii.

Hiob nie otrzymał tego, co mu nakazano, zadawał pytania i wykorzystywał swoją wolną myśl przeciwko bliźnim, ale powiedziano mu, że zadawanie pytań jest zabronione i że zawsze istnieje sprawiedliwość.

Hiob konsultował się ze swoimi bliźnimi w taki sam sposób, w jaki możemy konsultować się z rabinem lub jakąkolwiek inną osobą, ale logika powinna być nasza.

Trzy żony Hioba musiały dokonać poświęceń, aby uniknąć kary za kazanie Hiobowi, aby zaakceptował wszystko bez zadawania pytań. Werdykt jest taki, że Hiob miał rację, a jego towarzysze się mylili.

W Księdze Rodzaju dwukrotnie napisano, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boży i wniosek jest taki, że tak jak Bóg ma piękną zdolność myślenia, tak i my, ludzie, mamy ją i wolno i chce z niej korzystać.

Oznacza to, że słuszne jest posługiwanie się naszą logiką, nie przyjmowanie wszystkiego za oczywistość, zachowanie wolności w myślach, podążanie za naszą prawdą i zwycięstwo. Hiob zwyciężył.

Hiob prosi, aby go posłuchali, jego logiki i tak mówi w rozdziale 12:

b Są prawdziwe, ponieważ jesteście ludem; A z tobą mądra śmierć.

3 Ja też mam serce podobne do twojego i nie odstępuję od ciebie; I nie ma nic takiego.

4 Grajcie dla bliźniego swego, będę wołał do Boga, a on odpowie; Zmęczony, niewinny sprawiedliwy.

Elifaz mówi Hiobowi, aby nie myślał swobodnie, ale słuchał mędrców, ponieważ „tylko im dana została ziemia”:

1 I odpowiedział Jemenita Elifaz; I on powiedział.

U mądrych odpowie rozum i duch; I napełnił swój brzuch.

3 Dowodzi rzeczy, nie będzie narażony na niebezpieczeństwo; I słowa, nie będzie to w nich przydatne.

Da af-ata, tefer yroa; A rozmowa będzie opóźniona przed Bogiem.

Ponieważ twoja wina zostanie ujarzmiona przez twoje usta; I wybierz, dla gołych języków.

I odziedziczę twoje usta, a nie mnie; A twoje usta ci odpowiedzą.

7 Narodź się pierwszy człowieku; A przed wzgórzami jesteś chory.

H. Tajemnicę Bożą usłyszycie; A mądrość przyjdzie do ciebie.

9 Co wy wiedzieliście, a czego my nie wiedzieliśmy; Zrozumcie, a nie ma go z nami.

Y Gam-Sav Gam-Yeshis Syn – Większy niż dni twoich ojców.

O najmniejszy z was, dziękujcie Bogu; I mów, niech będzie z tobą.

12 Co cię zabierze twoje serce; I co zobaczą Twoje oczy.

13 Ponieważ powrócicie do Boga ducha waszego; I wyjąłeś z ust ślinę.

Yad mah-anosh, ponieważ wygra; I żeby mieć rację, zrodzony z kobiety.

Jeśli są święci, nie uwierzy; A niebiosa nie zwyciężyły w jego oczach.

16 AF, bo będziemy obrzydzeni i wściekli; Człowiek, który pije jak wodę.

17 Posłuchaj mnie; A to jest mój przód i policzyłem.

18 Co powiedzą mądrzy; I nie umarli od swoich ojców.

19 Tylko im dano ziemię; I żaden obcy nie przeszedł między wami.

Trąba Naamatha mówi Hiobowi, że nie ma szans zrozumieć boskiej logiki ani tego, jak działa świat.

7 Szukajcie Boga, a znajdziecie; Jeśli to od ciebie zależy, znajdziesz to.

8 Wysokie nieba, co uczynicie? Głębokie pytanie, co wiesz?

9 Jest dłuższa niż ziemia Meda; I szerokie, wiele mórz.

Wtedy pojawia się zdanie – kto ma rację i jaki jest duch Biblii:

I stało się, gdy Pan wypowiedział te słowa do Hioba; I rzekł Jehowa do Elifaza Jemeńczyka: Moje serce jest gorzkie przeciwko tobie i między twoim ludem, ponieważ nie rozmawiałeś ze mną zgodnie z prawdą, jak sługa Hioba.

Wniosek z wolnej myśli jest taki, że wygrywa prostota, puch dla wyrafinowanych. Warto iść za swoją prawdą, zadawać pytania i dawać odpowiedzi, słuchać, czytać i w końcu decydować o sobie, wygrywać i zarabiać. Hiob zwyciężył.

Kwaśna śmietana to znacznie więcej niż kwaśna śmietana

Dlaczego w Biblii jest tak dużo kwasu?

Termin „zakwas” pojawia się w Biblii wielokrotnie, wydaje się więc mieć ogromne znaczenie. Rzeczywiście chleb zakwaszony ma ogromne znaczenie zdrowotne. Gdybym miał obstawiać, co najbardziej wpływa na zdrowie publiczne na świecie, powiedziałbym, że jedzenie chleba na zakwasie. Pszenica jest przyczyną otyłości dużej części światowej populacji i wielu chorób. Spożywanie pszenicy niesfermentowanej, spożywanie jej niemal przy każdym posiłku w połączeniu z modyfikacjami genetycznymi w celu zwiększenia plonów powoduje ogromne szkody dla zdrowia ludzi. Wróćmy jednak do kwaśnego testu.

Tak jest napisane w Biblii

שבְ֣ת ימ֔ים חւר ל֥א יִמָּ֖א בְּיקֶ֑מ קִ֣י כׇּלַקֵ֣ל מחְטֹע הְפפש ה ְה֙ מֵד֣ט יַּזְר֥ח kraj

I wypiekli chleb, który przywieźli z Egiptu. On im tego nie uczynił.

Z narzędzi „odwrócenia” wolnej myśli łatwo zrozumieć, że resztę roku ominęli. To bardzo ważny szczegół. Starożytni przez cały rok tęsknili za chlebem!

Zapytałem mądrego i wyjątkowego rabina

Zapytałem rabina, czy w Pesach wolno jeść chleb tef na zakwasie.

Oto pytanie. „Pytanie” jest jedną z dziesięciu zasad wolnego myślenia , jest wyjątkowe i otwiera drzwi do zbadania ważnej sprawy.

Odpowiedział mi, że wolno, bo chametz w Pesach dotyczy tylko pszenicy.

Ale kiedy czytam Biblię, staje się jasne, że głównym celem niejedzenia chametzu podczas Paschy jest symulowanie pośpiechu Izraelitów w jedzeniu chleba, kiedy opuszczali Egipt. I bez względu na to, jaki chleb Żyd zwykł jeść, zgodnie z wolną myślą wydaje się logiczne, że w Paschę nie zabraknie mu chleba, który miał symbolizować pośpiech Izraelitów. Tutaj w odpowiedzi rabina zrozumiałem, że jego judaizm nie jest moim judaizmem, ale w duchu Biblii przyjmuję, że wszyscy jesteśmy Żydami, taka jest jego interpretacja.

Powiedziałam mu, że dzisiaj w Izraelu wszystkie pieczywo piecze się bez zakwasu, z wyjątkiem pojedynczych, dlatego na Paschę można jeść każdy chleb, beasley, boraks, bo ciasto nie jest ani zakwaszone, ani kwaśne.

Zdziwiło go to i po chwili odpowiedział, że wystarczy, że ciasto kilka sekund odstawi na zewnątrz, uważa się je za zakwas.

Oczywiście, w mojej interpretacji, nie jest to chybienie. Zaginięcie nie jest kwestią kilku sekund, ale przynajmniej jednego lub dwóch dni. Przecież nawet ciasto macowe zostawia się na kilka sekund na zewnątrz przed włożeniem do piekarnika. To właściwie koniec interesującej części rozmowy, po tym jak zrobiłem zdziwioną minę. Ale tak, zdałem sobie sprawę, że świat i ja nie zgadzamy się w wielu kwestiach, nie tylko ja i rabin.

Blef czy nie, gdzie jest Ministerstwo Zdrowia i eksperci?

Definicja chametzu to Israel Bluff. Ministerstwo Zdrowia w ogóle nie rozumie, co robi, a czego nie robi śmietana i czym jest śmietana.

Chleb na Paschę nie jest zakwasem i nie jest koszerny. Nie jestem piekarzem, biologiem, bakteriologiem ani profesorem, ale w wolnym myśleniu myślę, że wymyśliłem historię najbliższą rzeczywistości.

Prawda jest kwaśna

Wszystkie zwykłe chleby wypiekane w Izraelu nie są kwaszone, bo nie były kwaszone, i paradoksalnie można je jeść podczas Paschy. Izraelici i inni starożytni rezygnowali ze zbóż, aby zapewnić organizmowi więcej składników odżywczych, a nie tylko dlatego, że mieli na to ochotę. Brakowało im ciasta, bo prawdopodobnie byli od nas bardziej wrażliwi na swój organizm i chcieli dłużej przechować chleb. Możliwe jest również, że byli bardziej wrażliwi na pszenicę niż my, ponieważ przeszli mniej naturalną selekcję. W końcu od tego czasu minęło kolejne 3000 lat. Ponadto dzisiaj dostępne są leki na bóle brzucha i problemy zdrowotne. Używano zakwasu, czyli namoczonej mąki i wody, która dodana do przygotowania chleba pomaga rozbić toksyny z łuski pszenicy i lepiej wchłonąć witaminy ze zboża. Ten zdrowy zwyczaj przeszedł już ze świata i przemysłu Obecnie do chleba dodaje się drożdże, ale nie symuluje to działania bakterii podczas zakwasu. To jest moja wolna prawda.

A twój zysk z wolnej myśli? Bez zysku nie ma wolnej myśli, ponieważ zysk jest ogromnym motywem do swobodnego myślenia, bez zysku jesteśmy tylko myślicielami. Nudny. Twój zysk będzie taki, że jeśli będziesz jadł tylko chleb na zakwasie, będziesz zdrowszy, nie ma większego zysku. I jeszcze Etiopczycy, którzy przez cały rok jedzą marynowany tef, tak, dobrze słyszeliście, marynowany tef przez cały rok, to jeden z najcieńszych narodów na świecie i wiem, że to z oglądania to jedna z zasad za darmo myśl.

Czy wolna myśl zaprzecza Biblii?

Zwykle o „wolnej myśli” wspomina się w kontekście zaprzeczania przekonaniom religijnym i krytyki establishmentu religijnego. Jeśli tak, jak można swobodnie myśleć i jednocześnie przestrzegać szabatu? A może koszerne jedzenie? Albo modlić się do Boga? Tylko dlatego, że jest przykazanie z Tory? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że ćwicząc swobodne myślenie, dochodzisz do wniosku, że istnieje siła wyższa, a kiedy czytasz to, co jest napisane w Biblii, okazuje się, że jest to jedyny dokument, który popycha nas do wartości i jednoczy nas. Ja osobiście bez wiary nie działałbym na rzecz dobra wspólnego. Dobro jest naturą i tym, co naturalne, jak jest napisane: „Nowe są nasze dni jak dawniej”.

Do dalszej lektury znajdziesz tutaj piękne zdania z Biblii .

Duch Biblii

Moim zdaniem „wyższy zamiar” lub „duch Biblii” jest ważniejszy niż pojedyncze zdanie lub pojedyncza interpretacja w tę czy tamtą stronę, ponieważ ostatecznie w Biblii są sprzeczności. W duchu Biblii nie chodzi tu o gramatyki micwot, z których większość nie jest zapisana w Torze.

Istnieją zasady, w które społeczeństwo powinno ogólnie wierzyć, takie jak nie zabijaj, nie kradnij i nie kłam – z pewnością czynią nasze życie lepszym. A są zasady, które są bardziej szczegółowymi przykazaniami, które zaostrzają wiarę i niektóre z nich są słusznie tłumaczone, że „różnimy się od pogan”, jak np. napisy na tatuażach.

Zatem nie wygląd skruszonego – frędzle, peruki, czarne ubranie – jest najważniejszy, ale jego czyny „A ponieważ pragnąłem łaski, a nie ofiary; I poznanie Boga z góry. 23 Bo jeśli tak się stanie, kazałem im powiedzieć: słuchajcie mojego głosu, a będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem; I pójdziecie całą drogą, którą wam rozkażę, bo będzie to dla was dobre.” Dobra ofiara, aby słuchać mleka baranich.” „Ya-17 Dlaczego składacie mi większość swoich ofiar, mówi Jehowa: Jestem siedmioma bykami baranimi i mlekiem owczym; I krwi bydła, owiec i kóz nie chciałem…”

„Ofiara” symbolizuje tzw. małe micwy i stąd można zrozumieć, że najważniejsze są wielkie intencje i wielkie czyny. Księga Hioba w cudowny sposób podsumowuje całą Biblię, zaleca się zapoznanie z komentarzami Ofera Burina podczas czytania samej księgi.

Mądrość jest duchem Biblii, a drogą do jej osiągnięcia jest edukacja, a zwłaszcza nauka i anglistyka. Duch Biblii nakazuje uczciwość i miłość do ludzi.

Dobro przenika, zło też

Jedna z idei zawartych w Biblii jest taka, że gdy dobrzy ludzie zajmują kluczowe stanowiska i władzę, przyłącza się więcej dobrych ludzi, a gdy jest mniej dobrych ludzi – to przenika cały system. Zasada ta sprawdza się także w biznesie, dlatego tak ważny jest proces filtrowania ludzi i oczywiście ważne, aby najlepsi byli na górze.

Podstawowa zasada judaizmu – że byłoby znacznie lepiej dla wszystkich, gdyby każdy choć trochę troszczył się o innych – powinna być mocno zakorzeniona w systemie oświaty i instytucjach religijnych.

Przykłady znaczenia inteligentnego i godnego zarządzania:

Przysłowia, władza

ב בְפ֣שֽׁע א֭רצ רבִ֣ים שְ֑יה ובְד֥ם מֵב֥ין יֹ Ἄδλωνδ֗עַ קֵּ֣ן ֽאֽ רֽיךְ׃

ה אנשי-ר֭ע לֽא-יבִ֣ינו משפָּ֑ט ומבקְשֵ֥י יְ ἄδλς הו֗ה יב֥ינו גּֽל׃

12

פו אֽרי-נ֭הם וְד֣ב שֵ֑ק מָּ֥ל רָ ἐἝσῦ שָׁօע ע֣ל עַמ-דָּֽל׃

קח בק֣ום ר֭שַעִים יַָּ֣ר אָ֑מ וּדוּסבְבְד֗מ ירב֥ו צדיקיֽים׃

Przysłowia, xix

א אִ֣יש תֽ֭וקחחות מקְשה-אֹ֑רִפ פּ֥תַע יִ ἐἝσῥֵָּׁ֗ר וְא֣ין רמֵּֽ א׃

Lud będzie się radował z mnóstwa sprawiedliwych; A w niegodziwej przypowieści Jonasz odpocznie z ludem.

D מ֗לךְ ב֭מִשְפָּת יֽעֲמִ֣יד ֑֑רֶ וִ֖יש תְרומ֣וֹת יֶֽהְרִסֽנָּ׃

12 Mo᭭של מקְׁ֣יב על-דבר-שָב֑קר קָּֽל-מַשְר֥֥יו רשִֽים:

18 Gdy nie będzie wizji, zbuntuje się lud; A ten, kto przestrzega Tory, jest błogosławiony.

כור֭בים מבקשי֣ים פני-מושׁ֑ל ו ጝጝμήֽיהוּה משפעט-איֽיש׃

27

Religia jednoczy

Izrael jest państwem Żydów, a religia jest podstawą i sposobem na zjednoczenie nas, Izraelczyków wokół wspólnego celu i ścieżki. Oznacza to, że ważne jest posiadanie instytucji religijnej, która zachowuje ducha Biblii, jako instytucji edukacyjnej, a nie rządowej, w sposób pozwalający każdemu w Izraelu działać według własnego uznania, o ile nie szkodzi to innym.

Każdy mieszkaniec pozna judaizm

Studia biblijne i judaistyczne we wszystkich szkołach są ważne dla zjednoczenia i stworzenia jednego wspólnego języka izraelskiego.

Religia jest szczególnym sposobem podtrzymywania tradycji i wartości, takich jak skromność, dawanie, prawda i sprawiedliwość. Studia kierunkowe – edukacja – sport i żywienie powinny być zakorzenione we wszystkich szkołach w Izraelu. Takie posunięcie byłoby dobre dla różnorodności nurtów i kultur w Izraelu i byłoby kolejnym elementem skupiającym i jednoczącym różne grupy w systemie edukacji. Podstawowe studia dobrze pokrywają się z duchem Biblii, na przykład 4 rozdział Księgi Przysłów „Mądra głowa, kupuj mądrze; Nie ma wątpliwości, że badania podstawowe dają mądrość.

W jednym stowarzyszeniu, którego jestem darczyńcą, toczyła się dyskusja, czy pierwsza klasa w szkole będzie religijna, czy nie, co oznacza obowiązek noszenia białych spódnic i białego czepka. Dylematowi towarzyszyła burzliwa dyskusja w komitecie wykonawczym stowarzyszenia, gdyż obawialiśmy się, że część wolontariuszy stowarzyszenia odejdzie, jeśli zostanie podjęta decyzja o prowadzeniu cyklu religijnego sprzecznego z ich zasadami wolności religijnej. Kiedy jednak w końcu zadaliśmy sobie pytanie, co kryje się za tym obowiązkiem ubioru, doszliśmy do wniosku, że ma on dla uczniów dwie korzyści: jedną jest dyscyplina, a drugą – skromność.

Dlatego nie jest to nic strasznego, a nawet ma zalety, dlatego postanowiliśmy nie odwoływać ani nie przekładać planu i założenia szkoły ze względów religijnych. Po wysłuchaniu tych wyjaśnień komitet wykonawczy wolontariuszy poparł plan, a nawet obiecał zainwestować jeszcze więcej, aby go urzeczywistnić.

Sobota w Izraelu

Szabat ma znaczenie religijne i sakralne, ale jest także dniem odpoczynku pracowników, dniem rodzinnym oraz dniem umożliwiającym spotkania i przemieszczanie się po kraju. Każdy świętuje Szabat w inny sposób, dlatego należy pozwolić na przestrzeganie Szabatu bez szkody dla osób religijnych i świeckich.

IDF jest dobrze zarządzana z religijnego punktu widzenia i zapewnia odpowiednią reakcję wszystkim populacjom, które w niej służą, i jest dobrym miejscem do połączenia wszystkich prądów w jednym miejscu. Ci, którzy w nim służą, powinni po zwolnieniu otrzymać hojne świadczenia.

Zły czy dobry przykład?

Państwo Izrael powinno dawać przykład innym narodom, jak kierować krajem. Wyrażenie „Światło dla pogan” jest pięknym podsumowaniem celu i marzenia narodu Izraela – wyróżniać się, być przykładem i wzorem dla innych narodów oraz źródłem dumy narodowej dla nas. אני֧י יהוה קְ֥יקָֽ בצ֖דק ואחְפ֣ק ביד֑ךָ וְאֶטָרָ֗ לבְּיט ע֖ם לא֥ו ר גִיֽמ „Dobrym sposobem na osiągnięcie znaczących osiągnięć jest umożliwienie inteligentnej (niekoniecznie żydowskiej) imigracji do Państwa Izrael i stworzenie miejsca, które pozwoli dobrym i wykształconym ludziom odkrywać, wymyślać. i rozwijać wszystkie swoje pomysły tutaj, w Izraelu. O inteligentnej imigracji w projekcie Wolna Myśl .

Kliknij tutaj , aby zapoznać się z popularną interpretacją całej Biblii.

Uczynić Biblię dostępną dla każdego

Biblia jest napisana starożytnym językiem, co utrudnia zrozumienie tego, co jest w niej napisane. Często nawet interpretacje nie są jasne. Wartości, historie i ludzki duch są zawarte w Torze, z której, jak sądzę, mogą skorzystać nawet absolutni sekularyści.

Projektem udostępniającym Biblię, który wspieram, jest Otsar Tora . Za nim stoi pracowity, pokorny i mądry człowiek, który interpretował całą Biblię w sposób popularny i zrozumiały. Pomagają mu oczywiście różni komentatorzy. Istnieją także książki z jego interpretacjami.

Największy grzech ze wszystkich

„I nie zawierałem przymierza z Żydami, i nie słuchałem ich ołtarzy גר֥ש אותָ֖ם מִפּנִיקִ֑ם וְהי֤ו לקֶמ֙ לצִּים וּ֣הֵיהִם יְה֥ו לְק֖ם למוקֽש”. [Wstaw historię przymierza i kary]. Historia pokazuje, że dwa narody nie mogą siedzieć razem bez wojny i pogromów. Rozumieli to w czasach biblijnych (nawet jeśli było to spóźnione). To bardzo dziwne, że przywódcy Izraela podczas ostatnich wojen izraelskich nie wyciągnęli wniosków z historii. Zarówno w czasie wojny (łatwiej), jak i w czasie pokoju (trudniej) istnieją humanitarne sposoby rozdzielenia narodów.

o zazdrości

Wiele uwagi poświęca się karaniu niegodziwców, co wynika z zazdrości. O wiele zdrowiej i lepiej jest radzić sobie z zarobkami dobrych.

Przykład zazdrości z rozdziału Hioba 11, 12-14:

ע קִּ֤י מֽה-חפצְ֣ו בבִיֹ֣ ostatnia

22

גגג ז֗ה י֭מות בְ֣צם תֻמ֑וֹ קֻּ Ἄδṝλּ֗ו שלאנ֥ן ושּלֽיו׃

עד ע֭טיניו מָֽלְא֣ו חָל֑ב וֹמ֖חַ עְַמותָ֣יו ְשַֽׁה׃

Przykład porównywania siebie, a nie innych, znajduje się w Psalmie 4, 15:

ס֣וּר מֵ֭רְע וַעַׂ-ט֑וֹב בַּּ֖ש שָּ֖וֹם וְרְדְפֽהו.

integralność ziemi

Istnieje tak silna wiara dużej części społeczeństwa w integralność Ziemi Izraela. Chciałbym, żeby ta sama wartość miała doskonałość Izraela w sensie zachowania piękna Izraela i czystości Izraela. Moim zdaniem duchem Biblii jest zachowanie piękna ziemi: lasów, czystości miast, plaż, wody morskiej i tym podobnych, nie mniej niż jej integralności geograficznej. Dbanie o piękno Izraela i zachowanie krajobrazów jest łatwe w porównaniu z innymi sprawami, ale duża część tradycyjnego społeczeństwa urodziła się z założeniem, że integralność Izraela w sensie geograficznym jest najważniejszą rzeczą na świecie.

Koszerność to nasz sposób na poznanie, że żywność, którą jemy, została przetestowana, a także nasz sposób szanowania pożywienia, które odżywia nasze ciała, ziemię, zwierzęta i każdą substancję, która nas odżywia. W dużym przemyśle spożywczym przepisy dotyczące okrucieństwa wobec zwierząt zostały odsunięte na bok ze względu na industrializację ruchu, bez uwzględnienia tego ważnego prawa.

Przykłady problemów koszernych związanych z okrucieństwem wobec zwierząt:

  • Kurczaki trzymane przez całe życie w małej klatce i tuczone do otłuszczenia w warunkach przeludnienia, przemocy i codziennej śmierci nie mogą być koszerne.
  • Krowa żyje w oborze w odchodach swoich i innych krów, którym odebrano dziecko zaraz po urodzeniu, zanim zdążyło choć raz nakarmić matkę, a ona płacze za nim tygodniami, cierpi na ciągłe zapalenie sutki są pełne mleka i cały czas ją bolą, nie mogą wyjść na łąkę, do natury, a otrzymują tylko jedzenie Uprzemysłowione i suche zamiast lizać zieloną i świeżą trawę – ta krowa jest ofiarą.
  • „I będziesz siedział w ramionach twoich i jadł i jadł” (Powtórzonego Prawa 11:15). Obecnie krowom i owcom nie podaje się trawy, ale zboża, takie jak kukurydza, soja i rodzaje jęczmienia, jako mieszankę w celu ich utuczenia. Jest to oczywiście sprzeczne z naturą, gdzie krowy jedzą trawę i sprzeczne z tym, co mówi werset z Księgi Powtórzonego Prawa, zgodnie z którym Bóg dał zwierzętom do jedzenia trawę i dzięki temu możemy powstrzymać się od jedzenia zwierzęcia. Fajne jest to, że trawa jest najzdrowszym pokarmem dla zwierząt i zdrowiej jest dla nas jeść zwierzęta, które jadły trawę, a nie zwierzęta, które jadły mieszankę.

życie po życiu

„Następny świat” i „odkupienie” – nie wiemy, co jest w tamtym świecie, nikt stamtąd nie wrócił, żeby nam o tym powiedzieć, a zeznania osób, które przeżyły śmierć kliniczną, też niczego nie dowodzą. Przyszły świat i odkupienie są raczej przypowieścią niż wiarą w coś realnego i jak zawsze to robimy ze swobodną myślą – powinniśmy je tak traktować i nie opierać nadziei i działań na bezpodstawnych obietnicach.

nie mieszaj

Nie mieszaj i nie utrzymuj jednolitości-אֽת-קוֹּי֮ תִּשוֹּי֮ תִּשְּו֒ בְּמְץ֙ לֽאיא כֽלאִים ֖לֽא-יזְר֣ע קִּל֑יִים wał קִּאִיִים֙ שֽׁעטְנ֔ז לֽאל ֶ֖ה עָלֶֽיקָ׃ Duch biblii nie jest wymieszanie wielu rzeczy razem i to jest szczególnie prawdą: w konstrukcji i konstrukcji i żywność. W Izraelu nie ma jednolitości w budownictwie i w każdej dzielnicy znajdują się setki typów domów. To szkodzi widokowi i kosztom budowy każdego domu. W niezdrowej żywności mieszanie ze sobą wielu rodzajów żywności: węglowodanów z białkami lub tłuszczami. W ogóle ważne jest zachowanie jednolitości i czystości i wydaje mi się, że taki jest tutaj zamysł poety.

Sprawiedliwość Sprawiedliwości będzie dochodzić, ale jak?

Błyskotliwy system prawny jest w Biblii najwyższą wartością. Słowo sprawiedliwość pojawia się w kilkudziesięciu miejscach. „Dąż do prawości, abyś żył i odziedziczył ziemię, którą ci daje Jehowa, twój Bóg”, „Sądź biednego i sierotę i czyń sprawiedliwość”. Bardzo łatwo jest ulepszyć systemy, gdy istnieje technologia (która nie jest wykorzystywana) i system koncepcyjnie ustalony (który boi się zmian). To tak jakby biały człowiek spotkał Indian w Ameryce. Zmieniając system prawny w Ziemi Izraela, zastanawiam się, gdzie są wierzący ludzie? Czy nie widzą deptania sprawiedliwości w zmianie wyboru sędziów, czy też ignorują ducha Biblii? gdzie oni są

„Przywróć naszych sędziów jak na początku i doradzaj nam jak na początku, oddal od nas smutek i wzdychanie, a króluj nad nami, Panie, z łaską i miłosierdziem, i wydawaj nam sprawiedliwość”. „Błogosławiony jesteś, Panie, królu, który kocha sprawiedliwość i sąd”. Natura nas stworzyła. Tak więc piękną prośbą jest w rzeczywistości powrót do rządów natury. To ma sens.

Zapłata za zachowanie judaizmu

Podobnie jak w czasach biblijnych, powinna istnieć grupa, która uczyłaby ludzi Tory i zwyczajów. Dziś są całkowicie odcięci od ludzi i żyją w sobie.

Muszę to zrobić. Dobrze się bawię. וְַּתָּ֣ אַּו אַלָ֖ת ֣הֶל moֵ֑ד וַיה֩ לבִנִי יְשראֵ֤ל לזיקְר֙ ֙ לְפְ ֣י ְהו֔ה לקֵּ֖ר אל-נפשְֽטיקֽקֽ.

Musimy zbudować w Izraelu mechanizm wspierania tej części, która zachowa „ducha Biblii” w kraju i narodzie. Powinien to być mechanizm, który nie przymusza, a jedynie edukuje, a to ma na celu uniknięcie konfliktu interesów.

Jest czy nie ma?

Proszę o kolejne pytanie

Pytanie w tym przypadku jest zupełnie inne. Pytanie brzmi, czy droga i duch Biblii są dobre dla narodu żydowskiego. Kiedy spojrzysz na wartości Biblii i historie biblijne, moim zdaniem odpowiedź jest całkowicie jasna i jest to zdecydowane „tak”. Biblia sprowadziła nas do Ziemi Izraela i powstrzymała nas od mieszania się między narodami. Idea pomagania słabym, bycia dobrym człowiekiem i dążenia do sprawiedliwości jest aktualna w każdej epoce. Uważam, że każdy powinien sam zdecydować, w co wierzy, a w co nie. Nie chcę Cię przekonywać, że Bóg istnieje tylko dlatego, że wierzę.

Kiedy patrzę na naturę, jest dla mnie jasne, że wykracza ona daleko poza coś przypadkowego lub najlepszy sposób magazynowania energii, jak twierdzi wielu fizyków, kryje się tu coś znacznie większego.

– pyta chłopak

Moje dzieci pytają: „Jeśli tak, jak mogą być chore dzieci i katastrofy w naszym świecie?” Zmieniłem to „pytanie” za pomocą swobodnej myśli, która jest ważnym narzędziem, na następujące sformułowanie: „Dlaczego w świecie jest śmierć”. świat?”

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i dokładnie to pokazuje wolna myśl: nasz los jest w naszych rękach. Zostaliśmy stworzeni na obraz, co oznacza, że jest to wskazówka, że tak jak my nikt nie chce być w to cały czas zaangażowany, pomyśl o tym, żeby usłyszeć: „Takie są prawa natury, pogódź się z nimi, a ja zainterweniuję tylko wtedy, gdy Jestem naprawdę potrzebny.” Jesteśmy odpowiedzialni za to jak wygląda nasz świat, istnieją prawa natury, które nauka pomaga zrozumieć.

Na przykład, jeśli miałbyś zbudować komputerową symulację stworzeń podobnych do ludzi, zbudowałbyś je na swój obraz i nie wtrącałbyś się przez cały czas. Co jakiś czas eliminujesz jakąś okropną postać, może tutaj tak się dzieje.

Najlepsza śmierć

Śmierć niekoniecznie jest czymś złym. Kiedy zastosujesz wolną myśl do „śmierci”, zdasz sobie sprawę, że świat bez śmierci jest światem okropnym. Stare musi ustąpić nowemu. Stwórz świat, w którym nic nie umiera. To okropny świat. Natura jest cudownie cykliczna. Mój syn zapytał: „Co się z nami dzieje po śmierci?”

Żona spojrzała na mnie gniewnie, ale powiedziałem jej, że lepiej, żeby poznał moje zdanie.

Powiedziałem mu: „Wszystko, co żyje, w końcu umiera i to dobrze, albo obraca się w proch, albo w nic…”

Uśmiechnął się i powiedział: „Wtedy na końcu stanę się prochem!”

Odwzajemniłem uśmiech, a moja żona się zdenerwowała.

kozy

19 ראשיׁ֖יט בִּקְרִי֙ ADמ֣תְק֔ תָּב֕יא בֵ֖יט יהו֣ה ֱלֶ֑יק לֽא-פבַּּ֥ ל גדי בַּלֵ֥ב ימֽו׃

9 Idźcie do Boga i czyńcie dobre uczynki, i czyńcie dobre uczynki swoim dzieciom, jako kochający człowiek.

Wygląda na to, że kozy i ich produkty pojawiają się w dużej części historii biblijnych, lecz całkowicie zniknęły z Izraela. Nie można znaleźć mięsa koziego, a większość sprzedawanego mleka i jogurtów to krowie.

Nauka pokazuje, że mleko kozie i jego mięso są bardziej odpowiednie dla ludzi niż mleko krowie, a logicznie rzecz biorąc, kozy są łatwiejsze w hodowli. Kozy mają tę zaletę, że łatwiej jest z nimi szukać trawy, co zapobiega karmieniu ich mieszanką zbożową, która nie odpowiada naturalnemu pożywieniu zwierząt, czyli trawą, a nie mieszanką jak dzisiaj, jak to jest napisane :

Herzl cytuje Kohlata

Myślę, że żadne dalsze słowa nie pomogą. Oto słowa Herzla z książki „Altneuland”: A czy słowa naszych mędrców przyćmiły ich blask? Nie i nie, oświetlają nam drogę, chociaż w dni szczęścia są dla naszych oczu mniej widoczne niż w noce utrapienia, jak wszystkie płomienie. I co to znaczy? że musimy zaszczepić w naszej świadomości, że naszym obowiązkiem jest pomnażanie piękna i mądrości na ziemi aż do ostatniego tchnienia; Ponieważ jesteśmy ziemią; Skąd przyszliśmy i dokąd powrócimy. A Kohlat już powiedział i nie mamy nic do dodania do jego słów: „I ziemia będzie trwać na wieki…”