Zdania z Biblii

Zdania z Biblii

Na pustyni Muszę to zrobić. Powtórzonego Prawa 8 יז ואמרתָּ֖ בִּלבָבֶ֑ךָ כֹּחִי֙ וְ֣צעם ידִ֔י ע֥שָׂ ל֖י את-החַ֥יִ׽ ׽׽ ה׽ Powtórzonego Prawa Muszę to zrobić. 13 Aby strzec przykazań i praw Pana Powtórzonego Prawa 11 Ya קִ֚י המִּצְ֣ה הַֹ֔֔את אַשְר אָֽנֹקִ֥י מצְּק֖...
Zdania z Biblii

Książki

1Book TypeAuthorDescriptionBook Name2UnusualA mustThe Holy Bible3BookShlomo SimanovskyI read as a young adultStock Market for Beginners: Stocks, Bonds, Options and other Securities4Audible Audio BookAndrew W. LoAdaptive Markets5BookJoseph CampbellThe Hero with a Sound...