אוכל לבני אדם

אוכל לבני אדם

תוכן העניינים תזונה חופשית כולם טועים?תזונה חופשיתאין דבר כזה רגישותלחם, מוחמץ ולא מחיטה, לבב אנוש יסעדפירות בשלים עם מעט פרוקטוז – כןדבש – כןביצים – כן ולאמוצרי חלב – כן רק של עיזיםירקות ועלים –  עדיף שלאזרעים – לאאורז – רק...